Spring til indhold

Ingeniør­videnskab

Bachelor

Ingeniør­videnskab

Vil du have indsigt i de ingeniørfaglige grene før du træffer dit endelige valg om specialisering og samtidigt tilegne dig overblikket i problemløsningen og kommunikationsevnerne til at binde flere faggrupper sammen? Brænder du for at gøre vores levevis mere bæredygtige og bidrage med tekniske løsninger til klodens problemer, så er ingeniørvidenskab din vej!

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har lyst til at arbejde aktivt med FN’s verdensmål for en mere bæredygtig fremtid
Du kunne godt tænke dig indblik i de ingeniørfaglige grene, før du vælger en endelig specialisering
Du synes, det lyder spændende med en bred ingeniøruddannelse, hvor du får redskaber fra mange fagligheder til at udvikle bæredygtige løsninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Ingeniør­videnskab

Vil du have indsigt i de ingeniørfaglige grene før du træffer dit endelige valg om specialisering og samtidigt tilegne dig overblikket i problemløsningen og kommunikationsevnerne til at binde flere faggrupper sammen? Brænder du for at gøre vores levevis mere bæredygtige og bidrage med tekniske løsninger til klodens problemer, så er ingeniørvidenskab din vej!

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har lyst til at arbejde aktivt med FN’s verdensmål for en mere bæredygtig fremtid
Du kunne godt tænke dig indblik i de ingeniørfaglige grene, før du vælger en endelig specialisering
Du synes, det lyder spændende med en bred ingeniøruddannelse, hvor du får redskaber fra mange fagligheder til at udvikle bæredygtige løsninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Elektriske kredsløb, intern energi i kemiske bindinger, styrkeberegninger for konstruktioner, programmering i Python. Det er emner som disse, der danner din grundforståelse for ingeniørvidenskab. Du lærer at arbejde på tværs af fagligheder og får samtidig dine egne evner inden for et specialiseringsområde. Du vælger mellem syv specialiseringer, som du kan læse mere om under fagligt indhold.

Ingeniørvidenskab er en uddannelse for dig, der har ambitioner om at skabe en mere bæredygtig fremtid og vil bruge traditionel ingeniørkunst til at definere og løse udfordringerne. Det kan være tekniske løsninger, som sikrer, at Danmark når sit klimamål i 2045, eller løsninger der sikrer, at Danmark opfylder sine internationale klimaforpligtelser.

thumbnail

Ingeniørvidenskab

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Ingeniørvidenskab

Fagligt indhold

Uddannelsen er baseret på en tværfaglig sammensætning af klassiske ingeniørfag, og på de første semestre skal du bruge en del af tiden på grundfagene matematik, fysik og kemi. Disse fag bliver sat ind i en spændende virkelighed, hvor du ser, hvordan du bruger det, du lærer i praksis. Hvor meget energi er der fx i vinden? Dette beskrives med en matematisk ligning. Eller hvordan samles en vingemølle? I kemiundervisningen lærer du, at den limes sammen.

Gennem hele uddannelsen arbejder du projektorienteret med samfundsrelevante problemstillinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Projektarbejdet sikrer også, at du får læringsmæssige og organisatoriske kompetencer inden for fx projektstyring, problemløsning, samarbejde og kommunikation. Alt sammen noget der klæder dig på til at løse de industrielle udfordringer, der ligger i udviklingen af samfundet frem mod et bæredygtigt samfund, hvor infrastrukturen er tilpasset den samfundsmæssige udvikling og sker i henhold til FN's verdensmål.

Matematik som redskab

Matematik og de klassiske ingeniørfagligheder inden for maskiner, design, elektronik, kemi, konstruktion og energi er de fundamenter, som al naturvidenskab bygger på. Det er redskaber, som hjælper dig med at blive klog på fagene på de senere semestre, hvor der dykkes yderligere ned i den tekniske viden. Og som ingeniør bruger du i høj grad matematikken som redskab i dit arbejde, fx når vingerne fra en vindmølle udbøjer på grund af belastningen fra den varierende vind, den udsættes for. Hvordan mekanisk energi omdannes til elektrisk og termisk energi, når vingerne roterer og får en generator til at rotere. De fysiske forhold mellem forskellige fysiske bevægelser beskrives med en matematisk ligning, der kan analyseres på.

Projektarbejde

PBL - problembaseret læring er et grundlæggende element i arbejdsformen på Aalborg Universitet. I praksis betyder det, at du bruger halvdelen af hvert semester på at arbejde i grupper af 5-7 mennesker med emner, der relaterer sig til omverden her og nu.

På Ingeniørvidenskab arbejder du med et forskelligt FN’s verdensmål og nyt institut hvert semester. Det betyder, at de problemstillinger, I kommer til at løse, findes inden for det gældende verdensmål og sker i samarbejde med undervisere fra det pågældende institut ved brug af deres laboratorier. Du kommer med sikkerhed til at prøve flere fagligheder af og møder forskellige typer af ingeniører. Ud over det har Aalborg Universitet et stærkt samarbejde med virksomheder rundt om i landet og flere af de problemstillinger, du kommer til at arbejde på, kan justeres for at passe til en specifik virksomheds behov.

En mulighed er en type større samarbejdsprojekt, hvor flere grupper kan samarbejde om én fælles kompleks problemstilling, fx ved at en gruppe tager sig af de energitekniske forhold, mens en anden gruppe løser mekaniske forhold og en tredje tager sig af design eller teknoantropologiske aspekter. Projektgrupperne kan på højere semestre sammensættes af studerende fra flere forskellige specialiseringer, som nedbryder deres projekt i delaspekter, afhængig af deres forskellige kompetencer. For de første semestre udføres projekter inden for forskellige ingeniørgrene med passende projektemner. Eksemplerne på projektemner fra semesteroversigten tages som anvisende, da projektkataloger kan variere fra semester til semester.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Semesteroversigt

Du kan vælge at specialisere dig inden for disse syv områder. Du starter din specialisering på 4. semester.

thumbnail

Patrick Kruse fra Siemens Gamesa om bacheloruddannelsen Ingeniørvidenskab

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Patrick Kruse fra Siemens Gamesa om bacheloruddannelsen Ingeniørvidenskab

Kandidatmuligheder på AAU

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Kontakt

Mere info om ingeniørvidenskab

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  • Du kan orientere dig i studieordningen for Ingeniørvidenskab, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne.
  • Brochure om uddannelsen.
  • Er du nysgerrig på, hvordan det er at være studerende på Ingeniørvidenskab? Så tjek vores Facebook- og Instagram-side, hvor eleverne på uddannelsen giver et indblik i hverdagen og livet som studerende.

Besøg Ingeniørvidenskab