Spring til indhold

Ingeniør­videnskab

Bachelor

Ingeniør­videnskab

Bacheloruddannelsen i Ingeniørvidenskab giver en tværfaglig baggrund inden for de klassiske ingeniørområder og giver stærke, specialiserede kompetencer til at arbejde med og udvikle komplekse tekniske helhedsløsninger for systemer og apparater inden for rammerne af FN´s verdensmål. Der er specialiseringer i 7 ingeniørområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har ambitioner på klodens vegne
Du synes, det lyder spændende med en bred ingeniøruddannelse, hvor du har mange specialiseringsmuligheder
Du vil gerne lære at bruge ingeniørvidenskabelige metoder og redskaber til at udvikle bæredygtige løsninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Ingeniør­videnskab

Bacheloruddannelsen i Ingeniørvidenskab giver en tværfaglig baggrund inden for de klassiske ingeniørområder og giver stærke, specialiserede kompetencer til at arbejde med og udvikle komplekse tekniske helhedsløsninger for systemer og apparater inden for rammerne af FN´s verdensmål. Der er specialiseringer i 7 ingeniørområder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har ambitioner på klodens vegne
Du synes, det lyder spændende med en bred ingeniøruddannelse, hvor du har mange specialiseringsmuligheder
Du vil gerne lære at bruge ingeniørvidenskabelige metoder og redskaber til at udvikle bæredygtige løsninger

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Ingeniørvidenskab er en uddannelse for dig, der har ambitioner på klimamålenes vegne og vil bruge traditionel ingeniørkunst til at definere og løse udfordringerne. Det kan være løsninger, som sikrer, at Danmark når sit klimamål i 2045, eller løsninger der sikrer, at Danmark opfylder sine internationale klimaforpligtelser.

På uddannelsen får du et bredt ingeniørmæssigt fundament, og du vælger selv din tekniske specialisering. Du lærer at arbejde på tværs af faggrænser og har samtidig dine egne kernekompetencer inden for et specialiseringsområde. På uddannelsen skal du vælge mellem syv specialiseringer, som du kan læse mere om under fagligt indhold.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Uddannelsen er baseret på en tværfaglig sammensætning af klassiske ingeniørfag, og på de første semestre skal du bruge en del af tiden på grundfagene matematik, fysik og kemi. Disse fag bliver sat ind i en spændende virkelighed, hvor du ser, hvordan du bruger det, du lærer i praksis. Hvor meget energi er der fx i vinden? Dette beskrives med en matematisk ligning. Eller hvordan samles en vingemølle? I kemiundervisningen lærer du, at den limes sammen.

På hele uddannelsen kommer du til at arbejde projektorienteret med samfundsrelevante problemstillinger og med udgangspunkt i FN's verdensmål. Projektarbejdet sikrer også, at du får læringsmæssige og organisatoriske kompetencer, fx projektstyring, problemløsning, samarbejde og kommunikation. Alt sammen noget der klæder dig på til at løse de industrielle udfordringer, der ligger i udviklingen af samfundet frem mod et bæredygtigt samfund, hvor infrastrukturen er tilpasset den samfundsmæssige udvikling og sker i henhold til FN's verdensmål.

Matematik som redskab

Matematik og de klassiske ingeniørfagligheder inden for maskiner, design, elektronik, kemi, konstruktion og energi er de fundamenter, som al naturvidenskab bygger på. Det er redskaber, som hjælper dig til at blive klog på fagene på de senere semestre, hvor der dykkes yderligere ned i den tekniske viden, og som ingeniør bruger du bestandigt matematikken som redskab i dit arbejde, fx når den vedvarende energi kommer fra vindmøller. Mekanisk energi omdannes til elektrisk energi, når vingerne roterer og får en generator til at rotere. Det fysiske forhold mellem de forskellige energityper beskrives med en matematisk ligning.

Projektarbejde

Temaer og projektforslag organiseres, så flere grupper kan samarbejde om en større problemstilling, fx ved at en gruppe tager sig af de energitekniske forhold, mens en anden gruppe løser mekaniske forhold og en tredje tager sig af design eller teknoantropologiske aspekter. Projektgrupperne kan på højere semestre sammensættes af studerende fra flere forskellige specialiseringer, som nedbryder deres projekt i delaspekter, afhængig af deres forskellige kompetencer.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Semesteroversigt

Du kan vælge at specialisere dig indenfor disse syv områder. Du vælger din specialisering på 5. semester.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kandidatmuligheder på AAU

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Kontakt

Mere info om ingeniørvidenskab

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  • Du kan orientere dig i studieordningen for Ingeniørvidenskab, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne.
  • Brochure om uddannelsen.
  • Er du nysgerrig på, hvordan det er at være studerende på Ingeniørvidenskab? Så tjek vores Facebook- og Instagram-side, hvor eleverne på uddannelsen giver et indblik i hverdagen og livet som studerende.

Besøg Ingeniørvidenskab