Spring til indhold
ForsideForskning

Toårigt forskertalentprogram for yngre forskere

AAU Excellence

Aalborg Universitets forskertalentprogram ’AAU Excellence’ har til formål at højne de akademiske kvalifikationer hos talentfulde forskere tidligt i karrieren, så de kan udvikle banebrydende og kreativ forskning samt hjemtage prestigefyldte forskningsbevillinger.

Toårigt forskertalentprogram for yngre forskere

AAU Excellence

Aalborg Universitets forskertalentprogram ’AAU Excellence’ har til formål at højne de akademiske kvalifikationer hos talentfulde forskere tidligt i karrieren, så de kan udvikle banebrydende og kreativ forskning samt hjemtage prestigefyldte forskningsbevillinger.

VIGTIG INFORMATION

SE AKTUELT CALL NEDERST PÅ SIDEN

Hvert år får otte yngre forskere mulighed for at deltage i et forskertalentprogram, hvor undervisere og mentorer vil være AAU’s internationale topprofessorer på tværs af AAU’s fire fakulteter.

Det toårige program har fokus på udvikling af deltagernes forskningskompetencer og -profil, forskningslederkompetencer og forskningsideer, modning af deltagernes forsknings-CV via publicering i internationalt anerkendte tidsskrifter, etablering af videnskabelige netværk og hjemtag af prestigefyldte forskningsbevillinger.

AAU skal bidrage til løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer, og det stiller nye og særlige krav til forskningskompetencerne. Derfor skal vi som universitet kunne tiltrække, udvikle og fastholde de bedste forskningstalenter.

Direktionsansvarlig for AAU Excellence, dekan Lars Hvilsted Rasmussen

AAU Excellence – programindhold

Programmet fokuserer på fem områder, som skal give deltagerne de rette forudsætninger for at fremme deres forskerkarriere og øge deres muligheder for at hjemtage forskningsbevillinger.

 1. 1

  Forskning

  Modne forskningsidéer og færdigheder.

 2. 2

  Kompetenceudvikling

  Fx. introduktion til prestigefyldte forskningsbevillinger, udarbejdelse af videnskabelige ansøgninger, forskerlederuddannelse og medietræning.

 3. 3

  Mentorering

  Tilknytning af senior mentor, som har fokus på karriereudvikling og sparring. 

 4. 4

  Netværk

  Etablering af netværk inden for eget forskningsfelt og tværfagligt. Udvikling af international profil og netværk.

 5. 5

  Eksklusive events

  Fx møder med internationale topforskere, universitetsledelse og repræsentanter fra videnskabelige fonde.

Call for AAU Excellence 2025

Call for AAU Excellence – et toårigt forskertalentprogram for yngre forskere

OBS: CALL'ET ER SENDT UD.

Aalborg Universitet inviterer alle interesserede yngre  forskere til at søge om optagelse i forskertalentprogrammet ”AAU Excellence” 2025.

AAU Excellence sigter mod at højne de akademiske kvalifikationer hos de dygtigste forskere tidligt i karriereforløbet. Målet er, at deltagerne udvikler deres forskningskompetencer og -profil, modner banebrydende og kreative forskningsideer og øger deres mulighed for at hjemtage prestigefyldte forskningsbevillinger.

Målgruppen er talentfulde yngre forskere med op til fem års ph.d.-anciennitet. Ansøgeren skal være ansat på AAU. Eksterne ansøgere kan søge om optagelse i forskertalentprogrammet, hvis de har en AAU-ansættelseskontrakt gældende fra optagelsestidspunktet.

Call

Appendix 1: Timeline

Appendix 2: Application form AAU Excellence

Ansøgningsprocessen for programperioden 01.01.2025 - 31.12.2026

Kontakt

AAU Excellence
Mail: aau-excellence@aau.dk
Strategisk Rådgiver
Lasse Panny Pedersen
Mail: aau-excellence@aau.dk
Strategikonsulent
Mikkel Høj Svendsen
Mail: aau-excellence@aau.dk