Spring til indhold
ForsideForskning

Ph.d.-uddannelse på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) har fire ph.d.-skoler, som hver især er specialiseret inden for de tilhørende fagområder og uddanner ph.d.-studerende på et fagligt højt, internationalt niveau.

Engineering and ScienceIT and DesignMedicine, Biomedical Science and TechnologySocial Sciences and Humanities

Ph.d.-uddannelse på Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (AAU) har fire ph.d.-skoler, som hver især er specialiseret inden for de tilhørende fagområder og uddanner ph.d.-studerende på et fagligt højt, internationalt niveau.

Engineering and ScienceIT and DesignMedicine, Biomedical Science and TechnologySocial Sciences and Humanities

Om ph.d.-uddannelsen

Den 3-årige ph.d.-uddannelse på Aalborg Universitet er sammensat af elementer, der skal opfyldes, for at graden kan tildeles. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS og er som hovedregel tilrettelagt som et fuldtidsstudium.

Optagelse på en ph.d.-uddannelse

Uanset hvilken type ph.d. på Aalborg Universitet du er interesseret i, skal du have taget en femårig dansk kandidatgrad eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende hertil.

PhD Studies at Aalborg University

Benefits of doing a PhD at AAU

PhD fellow Maria Maigaard Paulsen from AAU Energy

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Benefits of doing a PhD at AAU

PhD fellow Maria Maigaard Paulsen from AAU Energy

AAU ph.d.

AAU ph.d. varetager ph.d.-administrationen på Aalborg Universitet for de 4 ph.d.-skoler. 

Dette indebærer blandt andet følgende opgaver:

  • Daglig drift i forbindelse med ph.d.-studerende
  • Opslag af stipendier og behandling af ansøgninger
  • Indskrivning af studerende/stipendiater
  • Administration af kursusaktiviteter
  • Tildeling og udfærdigelse af ph.d.-grader
  • Behandling af doktorafhandlinger
  • Statistiske indberetninger til Danmarks Statistik
  • Ressourcestyring
  • Karrierevejledning for ph.d.-studerende - se mere her.
  • Sekretariat for ph.d.-udvalgene ved de 4 ph.d.-skoler

Kontakt

E-mail: aauphd@adm.aau.dk 
Tlf.: 9940 9638
Kroghstræde 1
9220 Aalborg Øst

Afdelingschef

Specialister

PhD administration