Forskning
Samarbejde

Electronic Systems

Electronic systems, civilingeniør

Electronic systems, civilingeniør

Aalborg Universitets nye kandidatuddannelse i Electronic Systems er rettet mod bachelorer, som interesserer sig for machine learning, signalbehandling, trådløs kommunikation samt automation og regulering.

Grundlaget for den nye kandidatuddannelse er de overordnede emner; machine learning og signalbehandling, regulering og automation samt kommunikationsteknologi, herunder radiosystemer.

Du lærer om stokastiske systemer og signaler samt matematisk modellering af disse og hvordan modeller kan anvendes i analyse og design af komplekse sammenkoblede/distribuerede systemer. Du undervises i metoder til datatilegnelse og måling, herunder principper for sensorer og applikationer. Du opnår viden om teorier og metoder til design og implementering af ressourceoptimale realtidssystemer i indlejrede platforme, og du får erfaring i modellering og optimering af komplekse systemer i relation til fx kompleks regulering, pålidelig kommunikation, eller avanceret machine learning og signalbehandling.

Som specialist i Electronic Systems, kommer du til at kunne gøre en forskel på områder såsom

  • Ny elektronisk hardware, fx antenner, filtre og forstærkere til forbedret kommunikation i små terminaler og indlejrede systemer, med anvendelse i nye applikationer inden for sundhedsvæsnet, Internet of Things, autonom kørsel, mm.
  • Intelligent elektronik og systemer hvis overordnede ydelse og energieffektivitet forbedres via machine learning.
  • Ultrapålidelig kommunikation til smart produktion, selvkørende biler og ubemandede luftfartøjer (droner).
  • Processtyring til indlejrede systemer (med maskinintelligens) fra elektronisk hardware til software.
  • Kunstig intelligens-systemer til forbedrede produkter, services og leveforhold.

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav