ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Techno-Anthropology

Kandidat

Techno-Anthropology

På uddannelsen får du en unik mulighed for at udvikle din viden, dine evner og dine kompetencer til at arbejde med teknologi fx med vurdering af teknologi, teknologisk innovation, teknologi-drevet forandring, brug af teknologi og teknologi-etik. Du kommer til at arbejde med samt håndtere komplekse socio-tekniske problemstillinger med mange interessenter.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

København

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Techno-Anthropology

På uddannelsen får du en unik mulighed for at udvikle din viden, dine evner og dine kompetencer til at arbejde med teknologi fx med vurdering af teknologi, teknologisk innovation, teknologi-drevet forandring, brug af teknologi og teknologi-etik. Du kommer til at arbejde med samt håndtere komplekse socio-tekniske problemstillinger med mange interessenter.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

København

2-årig uddannelseEngelsk

Du har også mulighed for at læse Techno-Anthropology på vores campus i Aalborg.

Vil du være med til at sikre ansvarlig brug af teknologi i fremtiden?

Der eksisterer megen viden om mennesker og vores interaktion med hinanden. Men vi mangler viden om menneskers interaktion med teknologi - og den gensidige påvirkning, der finder sted. Som teknoantropolog kan du være med til at skabe denne viden - og dermed sikre ansvarlig brug af teknologi i fremtiden.

Uddannelsen er både for dig, der har en bachelor i Teknoantropologi - eller dig, som har en sundhedsfaglig baggrund, en ingeniørbaggrund eller en baggrund inden for sociologi, psykologi el.lign.

Gratis e-kursus: er kandidaten i Techno-anthropology noget for dig?

E-kurset 'Introduction to Techno-Anthropology' introducerer dig for en række nøglebegreber og teorier fra uddannelsen. Kurset kan hjælpe dig med at afklare, om uddannelsen er noget for dig. Kurset er særligt tilrettelagt for dig, der har en anden baggrund end bacheloren i Teknoantropologi.

Kurset består af 7 moduler på engelsk, som du følger online. Med hvert modul følger obligatorisk litteratur, video-lektioner, quizzer og skriveøvelser. Du skal forvente at bruge 6 timer om ugen i 3 uger for at gennemføre kurset. Ved kursets afslutning er du i stand til at formulere dit ansøgningsbrev til uddannelsen.

For at indskrive dig på kurset, skal du sende en mail til Introt-a@plan.aau.dk med teksten 'Enrol me' i emnefeltet. Herefter modtager du en mail med videre instruktioner. God fornøjelse.

Har du spørgsmål til dette e-kursus, kan du kontakte Jorge Contreras jicc@plan.aau.dk

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Lær at arbejde med komplekse socio-tekniske problemstillinger

Med kandidatuddannelsen i Techno-Anthropology  får du en unik mulighed for at udvikle din viden, dine evner og dine kompetencer til at arbejde med teknologi fx med vurdering af teknologi, teknologisk innovation, teknologi-drevet forandring, brug af teknologi og teknologi-etik. Som studerende på uddannelsen kommer du til at arbejde med samt håndtere komplekse socio-tekniske problemstillinger med mange interessenter. Det kan bl.a. være i forhold til:

 • Anvendelse af teknoantropologiske metoder for at opnå indsigt i teknologiske processer
 • Identifikation af drivere og barrierer for ansvarlig, robust og bæredygtig teknologisk innovation
 • Anvendelse af socio-tekniske teorier til analyse af nye og kontroversielle teknologier
 • Planlægning, facilitering og organisering af teknologisk innovation og forandringsprocesser
 • Facilitering af mange forskellige interessenters deltagelse i teknologisk innovation
 • Udførelse af etisk vurdering af socio-tekniske netværk
 • Evaluering af hvordan sociotekniske teorier og etnografiske metoder kan skabe ny praksis i teknologisk forskning og udvikling
 • Udvikling af digitale metoder til mapping og visualisering af online debatter
 • Muligheder for at lave et problembaseret projekt i en ekstern virksomhed i Danmark eller i udlandet

Gennem dit studie kombinerer du dybdegående studier af teknologisk innovation og forandring med den antropologiske tilgang. Dette giver dig kompetencer til analyse, facilitering og vurdering af innovation af nye teknologier på forskellige niveauer: Mikro-niveauet hvor du ser på hvordan individer interagerer med teknologi, på meso-niveauet hvor du beskæftiger dig med teknologiens institutioner, og på makro-niveauet hvor lovgivning, regulering og politik – nationalt og internationalt – er i centrum.

Hvorfor Techno-Anthropology?

Moderne organisationer er fokuserede på at løse problemer og producere ny interdisciplinær viden. Teknologi spiller en afgørende rolle i de udfordringer, organisationerne står over for; eksempelvis robuste institutionelle digitaliseringsindsatser, som kræver en syntese af viden fra forskellige discipliner (fx brugererfaring, informationsteknologi, etik, ledelse).

Sådanne komplekse problemer bør ikke undersøges alene ud fra et teknisk eller et socialt videnskabeligt synspunkt, men snarere ud fra en balanceret tilgang, der tager højde for de forskellige perspektiver. Teknoantropologi er en uddannelse, der tilbyder forskellige perspektiver og tilgange i forhold til ansvarlig teknologisk innovation og forandring. Gennem forskellige teorier og metoder forbereder vi dig på at kunne fungere som mediator, facilitator eller forandringsagent i organisationer, der mangler denne ekspertise.

Teknoantropologer er fokuserede på at bidrage til at skabe opmærksomhed omkring samt at lede og løse komplekse socio-tekniske problemer sammen med mange forskellige interessenter fra både private og offentlige organisationer inden for fx:

 • informationsteknologi
 • medicin, sundhed og velfærd
 • brugerinvolvering
 • bæredygtighed

Gennem gruppearbejdet på studiet, vil du lære om samt opleve:

 • cutting-edge teknologier
 • interdisciplinær vidensproduktion
 • brugerdrevet teknologisk innovation
 • tekniske ekspertkulturer
 • ansvarlig forskning og teknologisk innovation
 • samarbejde, facilitering og projektledelse
 • digitale etnografiske metoder

Som færdiguddannet teknoantropolog vil du være i stand til at facilitere og gennemføre teknologisk innovation og forandring ved at integrere alle interessenters perspektiver.

På uddannelsen i Techno-Anthropology  har vi fokus på FNs Verdensmål.

Fagligt indhold

Det socio-tekniske aspekt er helt unikt, og i mine øjne essentielt, når vi skal arbejde med udfordringer i samfundet!

Ida, tidligere studerende på Teknoantropologi

Karriere som teknoantropolog

Spildevand og skybrud

Jeg arbejder hos Hofor i deres projektafdeling ”spildevand og skybrud” som projektleder, hvor jeg er ansvarlig for projektering og udførelse af større spildevands- og skybrudsprojekter. At se verden igennem antropologens briller gør mig til en stærk projektleder, fordi et projekts succes ofte afhænger af projektdeltagernes forskellige og vigtige bidrag.

Marlene, teknoantropolog

Digitalisering og IT

Jeg arbejder hos Digitalisering og IT i Region Nordjylland. Jeg sidder i afdelingen for IT-Forvaltning, Drift og Support, hvor jeg, som navnet antyder, forvalter regionens IT-systemer. Region Nordjylland benytter sig af over 700 IT-systemer eller services, som spænder alt fra kliniske IT-systemer med tusindvis af brugere (såsom vores EPJ), til interne systemer, som kun bruges af en håndfuld brugere.

Søren, teknoantropolog

Klinisk IT-konsulent i sundhedssektoren

Jeg arbejder som klinisk IT-konsulent i Region Hovedstaden. Under Corona-krisen har jeg har arbejdet med test-centrene. De bruger et andet IT-system, som vi skulle assistere med at få op og køre. Så jeg har været ude i test-teltene og hjulpet dem i gang med deres IT-systemer, så de kunne pode og printe labels.
Jeg har også hjulpet med at optimere deres arbejdsflow, så de faktisk kan få en borger igennem hver 3.-5. minut. På den måde opstår der ikke kø. Det har været vildt spændende, og jeg har været lidt på dybt vand, men jeg er jo lykkedes med at undersøge, hvem brugerne og deres behov er.

Jeannette, teknoantropolog

Job og karriere

Avancerede teknoantropologiske interventioner

Som teknoantropolog bliver du i stand til at foretage interventioner i praktiske, teknologiske, institutionelle og samfundsmæssige omgivelser. Dit arbejde giver dig mulighed for at håndtere problemstillinger med teknologier set fra mange forskellige interessenters perspektiver. Du bliver i stand til at kombinere teknologisk viden med kulturel forståelse med det formål at adressere tværfaglige problemer. I praksis får du kompetencer til at arbejde indenfor:

Virksomheds- og udlandsophold

Techno-Anthropology  er tilrettelagt i tæt samarbejde med eksterne offentlige og private organisationer. Uddannelsen byder på projektarbejde, cases, feltarbejde, gæsteforelæsere fra udlandet samt besøg til og fra virksomheder og institutioner.

På uddannelsens 3. semester kan du samarbejde med en ekstern virksomhed, eller du kan indskrive dig på supplerende kurser udbudt af vores partneruniversiteter i udlandet. Disse partnerskaber er etableret med fokus på professionel udvikling og vil berige din akademiske og professionelle viden og kompetencer. Du kan også vælge at rejse til udlandet, men tage eksamen efterfølgende på AAU i Danmark.

Under dit semesterprojekt kan du endvidere rejse udenlands og deltage i transdisciplinære teams inden for netop dit interesseområde. Dit bidrag handler om at anvende den viden, du har opnået igennem dit første år på kandidatuddannelsen.

På uddannelsen i Techno-Anthropology  samarbejder vi med følgende uddannelser i forbindelse med studenterudveksling:

University of Twente, Holland

Hvis du ønsker at specialisere dig inden for videnskabsteori, kan du læse:

Istanbul Technological University, Tyrkiet

Hvis du ønsker at specialisere dig inden for naturvidenskab- og teknologistudier, kan du læse:

Delft University Of Technology, Holland

Hvis du ønsker at specialisere dig inden for ansvarlig innovation, kan du læse:

På 3. semester har du mulighed for at lave projekter i andre lande, hvor vi har partnerskaber, som fx Bolivia, Kina, Columbia eller Mexico. Herefter kan du tage eksamen på AAU i Danmark i slutningen af semesteret.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Kontakt studiet

Vi er her for at hjælpe dig!
Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Teknoantropologi har to studievejledere, som selv er studerende på uddannelsen. Vejlederne rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
Studievejledning, Aalborg
Studievejleder Rasmus Mølgaard Hansen

Adresse
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg
Træffetid
Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde.
E-mail
info-aal@teknoantropologi.aau.dk
Studievejledning, København
Studievejleder Marc Dean Mejnert
Adresse
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Træffetid
Vejledningslokale 3 på Frederikskaj 12 i København.

Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde eller en videokonsultation.
E-mail
info-cph@teknoantropologi.aau.dk

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...

Som studerende på AAU møder du...