AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

SU på Aalborg Universitet

Ønsker du at andre tager sig af dine SU-forhold på dine vegne, skal du sende en udfyldt og underskrevet fuldmagt til SU-kontoret.