AAU logo

Studieservice

Uddannelse
Forskning
Samarbejde

SU på Aalborg Universitet

SPS-SAGSBEHANDLINGSTID

I øjeblikket er der lang sagsbehandlingstid i Styrelsen, pt er der omkring 6 ugers behandlingstid. Styrelsen arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiden, og vi beklager de gener, det måtte medføre.

Nyheder fra SU-Kontoret

Ønsker du at andre tager sig af dine SU-forhold på dine vegne, skal du sende en udfyldt og underskrevet fuldmagt til SU-kontoret.