AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

Indoor Environmental and Energy Engineering, civilingeniør

En bygnings vigtigste funktion vil i mange tilfælde være at yde beskyttelse mod udeklimaet. Derfor kalder man også bygningen for en klimaskærm. Indeklimaet skal føles behageligt og være sundt for brugerne, mens forbruget af energiressourcer skal holdes på et minimum.

BYG FREMTIDEN

På den toårige civilingeniøruddannelse i Indoor Environmental and Energy Engineering (Indeklima og Energi) i Aalborg lærer du, hvordan man ved velovervejet projektering og drift af bygningens installationer, design og opbygning kan udnytte teknikkens muligheder til at opfylde alle disse krav.

Uddannelsen fokuserer på det optimale indeklima med et minimalt forbrug af ressourcer. Du kommer til at arbejde med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emner, som du synes er interessante, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Du kommer til at arbejde med fx:

 • Energistrømme i en bygning
 • Lavenergibyggeri
 • Naturlig ventilation i kombination med avancerede klimatekniske installationer

"DER ER INGEN TVIVL OM, AT VI ER FORREST I FELTET INDEN FOR VORES FAGGRUPPE, OG DET ER UTROLIG MOTIVERENDE AT ARBEJDE MED NOGET, DER ER ET STORT BEHOV FOR"

KIRSTINE MEYER FRANDSEN, STUDERENDE

Kandidatuddannelsen i Indoor Environmental and Energy Engineering udbydes for udenlandske studerende, og undervisningen foregår derfor på engelsk, hvis der er udenlandske studerende på semestret, hvilket der som regel er. Du kommer derfor til at færdes i et internationalt miljø med medstuderende og undervisere fra udlandet, og hvor faglitteraturen er på engelsk. Dette kan give dig sproglige og interkulturelle kompetencer som supplement til de faglige

Igennem projektarbejder kan du have mulighed for at samarbejde med erhvervslivet, når du og din projektgruppe arbejder med aktuelle problemstillinger eller fremtidens løsningsmodeller. I forbindelse med nogle af jeres projekter kan I arbejde sammen med andre studieretninger som fx Arkitektur og Design, så I får styrket jeres tværfaglige kompetencer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger, der skal løses i det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt i jeres problemløsning. I er på denne måde på forkant med den nyeste forskning og de nyeste metoder inden for branchen og kan tage disse med jer ud i erhvervslivet som færdiguddannede.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

læs mere om fagligt indhold


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg (pdf):

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Indoor Environmental and Energy Engineering har du en dybdegående viden om indeklima og energi, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning i fagmiljøet.

Du kan arbejde med fx:

 • Energianvendelse
 • Energioptimeret byggeri
 • Alternativ energi
 • Computersimulering af energi og luftstrømning i rum
 • Indeklima i kontorer og boliger
 • Varmeanlæg
 • Mekanisk og naturlig ventilation
 • Brugsvandsinstallationer
 • Integreret bygningsdesign

”KANDIDATEN TILBØD ET SEMESTER MED TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE MED ARKITEKTSTUDERENDE, HVILKET JEG SER SOM EN FORDEL I FORHOLD TIL AT SKULLE UD I ERHVERVSLIVET”

KIRSTINE MEYER FRANDSEN, STUDERENDE

Et vigtigt element i kandidatuddannelsen er samarbejde med erhvervslivet. Langt de fleste projektarbejder gennemføres i tæt samarbejde med relevante virksomheder og videnscentre, ligesom der er tæt forbindelse til de udviklingstiltag, der er i gang inden for området.

Erfaring viser, at det problemorienterede projektarbejde i samspil mellem studerende og virksomheder er givtigt for begge parter. Som studerende får man mulighed for at afprøve teori i praksis, og man lærer, at virkeligheden ikke altid afspejler gældende teori. Virksomhederne får på deres side helt nye og friske øjne rettet mod nogle af de problemer og udfordringer, som hverdagen og fremtiden byder på.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


mød Alice, som har læst Indoor Environmental and Energy Engineering

 

SØG OPTAGELSE PÅ indoor environmental and energy engineering

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Sundt og energitilpasset indeklima
 • Energineutralt byggeri
 • Avancerede klimatekniske beregninger
 • Laboratoriearbejde og fuldskalamodeller

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen