SPS på Aalborg Universitet

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS på Aalborg Universitet

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

Ferielukket

SPS-kontoret har ferielukket fra den 18. juli til den 3. august.
Hvis dit IT-hjælpemiddel går i stykker eller hvis der er problemer med IT-programmer, skal du henvende dig til ATEA på telefon 7021 1286 eller på servicedesk@atea.dk

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

Ansøg om SPS

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema. Skemaet skal sendes på mail til sps@aau.dk sammen med lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Du behøver ikke at medsende dokumentation, hvis du er ordblind og har haft støtte igennem SPS-ordningen på tidligere uddannelse. Det er en sikker mailforbindelse, når du sender fra din AAU-student mail til sps@aau.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte SPS for at fortælle mere om, hvilke behov du har i forhold til din funktionsnedsættelse, og få vejledning i hvilke støtteformer, der kan kompensere. 

Når SPS har modtaget en ansøgning fra dig, søger vi støtten til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du bliver bevilget støtten, sørger SPS for at fremskaffe den.

Du kan kontakte os vedr. SPS på sps@aau.dk eller 9940 9430.

Kontaktpersoner på SPS-området er:

Ann Eriksen
Hanne Milano

Ansøg om støtte til SPS

Psykisk, neurologisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Ordblindhed

Application forms in English are available here

Yderligere information

  • Ofte stillede spørgsmål

  • Fuldmagt

    Ønsker du at andre tager sig af dine SPS-forhold på dine vegne, skal du sende en udfyldt og underskrevet fuldmagt til SPS

  • Få teksten læst højt

    Adgang for alle er et gratis program til højtlæsning af tekster

Kontakt SPS

Nuværende og kommende studerende på Aalborg Universitet kan kontakte SPS-kontoret for vejledning om SPS.

Tlf. nr.: 9940 9430 (tirsdag og torsdag 10-12)

Mail: sps@aau.dk

Book samtale om SPS

Har du brug for en længere samtale, er der mulighed for at booke en telefonsamtale/skypemøde. Samtalerne ligger om mandagen (fortrinsvis mellem kl. 10-11).

Du booker en samtale ved at sende en mail til sps@aau.dk, hvor du skriver dit studienummer og hvad din henvendelse drejer sig om. I mailen skal du desuden skrive om du ønsker en telefonsamtale (husk telefonnummer) eller et skype-møde.

Send din ansøgning til sps@aau.dk

Ansøgninger skal sendes via din student-mail til sps@aau.dk.

Nyheder fra SPS