Forskning
Samarbejde

SPS på Aalborg Universitet

SU og SPS holder ferielukket

SU og SPS holder lukket fra og med torsdag den 23. december 2021. Vi åbner igen mandag den 3. januar 2022.
Telefonen er åben mandag den 20. december fra 10.00-11.00 og tirsdag den 21. december fra 10.00-12.00

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk lidelse eller er ordblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS (Specialpædagogisk støtte) er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.
 

læs mere om sps på spsu.dk.

En funktionsnedsættelse kan være:

  • Læse/skrive vanskeligheder (dysleksi / ordblindhed)  
  • Psykiske vanskeligheder
  • Neurologiske vanskeligheder
  • Bevægelsesvanskeligheder
  • Synshandicap
  • Hørehandicap

Eksempel på støtte kan være ordblindetest, IT Startpakke med computer og ordblindeprogrammer eller programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer, støtte fra mentor eller faglig støttelærer, studiestøttetimer, ergonomisk stol og bord, sekretærhjælp, praktisk hjælp, høretekniske hjælpemidler, tolk og hjælpemidler til synshandicap.


læs mere om støttemuligheder på spsu.dk

Søg om SPS

Her kan du finde ansøgningsskemaer til SPS:

Ansøg om SPS

Ofte stillede spørgsmål om SPS

 

Nyheder og kontakt

Nyheder fra SPS-kontoret

Få teksten læst højt

Adgang for alle er et gratis program til højtlæsning af tekster.

Hent og installer Programmet "Adgang for alle"

 

Fuldmagt

Ønsker du at andre tager sig af dine SPS-forhold på dine vegne, skal du sende en udfyldt og underskrevet fuldmagt til SPS.

Kontakt SPS

Nuværende og kommende studerende på Aalborg Universitet kan kontakte SPS-kontoret for vejledning om SPS.

Tlf. nr.: 9940 9430 (tirsdag og torsdag 10-12)

Mail: sps@aau.dk

BOOK SAMTALE OM SPS

Har du brug for en længere samtale, er der mulighed for at booke en telefonsamtale/skypemøde. Samtalerne ligger om mandagen (fortrinsvis mellem kl. 10-11).

Du booker en samtale ved at sende en mail til sps@aau.dk, hvor du skriver dit studienummer og hvad din henvendelse drejer sig om. I mailen skal du desuden skrive om du ønsker en telefonsamtale (husk telefonnummer) eller et skype-møde.

SEND DIN ANSØGNING til sps@aau.dk

Ansøgninger skal sendes via din student-mail til sps@aau.dk.