Spring til indhold

SPS på Aalborg Universitet

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, er ordblind eller talblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

SPS på Aalborg Universitet

Hvis du har en funktionsnedsættelse i form af et fysisk handicap, en psykisk eller neurologisk lidelse, er ordblind eller talblind, har du mulighed for at søge om forskellige hjælpemidler eller en støtteperson.

Online møde om SPS

Online møde omkring SPS for nye bachelorstuderende, der starter til september, afholdes medio august. Link til mødet kommer i din aau-mail.

SPS (Specialpædagogisk Støtte) er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

Ansøg om SPS

Du skal udfylde nedenstående ansøgningsskema. Skemaet skal sendes på mail til sps@aau.dk sammen med lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Du behøver ikke at medsende dokumentation, hvis du er ordblind og har haft støtte igennem SPS-ordningen på tidligere uddannelse. Det er en sikker mailforbindelse, når du sender fra din AAU-mail til sps@aau.dk.

Du er også altid velkommen til at kontakte SPS for at fortælle mere om, hvilke behov du har i forhold til din funktionsnedsættelse, og få vejledning i hvilke støtteformer, der kan kompensere. 

Når SPS har modtaget en ansøgning fra dig, søger vi støtten til dig hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hvis du bliver bevilget støtten, sørger SPS for at fremskaffe den.

Du kan kontakte os vedr. SPS på sps@aau.dk eller 9940 9430.

Kontaktpersoner på SPS-området er:

Ann Eriksen
Hanne Milano

Ansøg om støtte til SPS

Psykisk, neurologisk, fysisk funktionsnedsættelse eller talblindhed

Ordblindhed

Application forms in English are available here

Kontakt SPS

For nuværende og kommende studerende på Aalborg Universitet
Telefon
9940 9430
Åbningstider på telefon
Tirsdag10.00 - 12.00
Torsdag10.00 - 12.00
Adresse
Fredrik Bajers Vej 1
9220 Aalborg Øst
Book samtale om SPS
Har du brug for en længere samtale, kan du booke en telefonsamtale/skypemøde.

Du booker en samtale ved at sende en mail, hvor du skriver dit studienummer og hvad din henvendelse drejer sig om. I mailen skal du desuden skrive, om du ønsker en telefonsamtale (husk telefonnummer) eller et skype-møde.

Nyheder fra SPS