AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Havvindmøller

Energy Engineering, civilingeniør

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) er du med til at opdage og definere fremtidens energikilder og løse fundamentale problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter. På uddannelsen går du i dybden med forskellige områder inden for fx nye energiproduktionssystemer samt anvendelse og effektivisering af energi. Du arbejder med udviklingen af de nyeste energiteknologier, som fx vindmøller, solceller og brændselsceller, og samtidig arbejder du med at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes. Med denne viden bliver du i stand til at forstå de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, fordeling og forbrug af energi.

søg optagelse på energy engineering

 

Efter afsluttet adgangsgivende bacheloruddannelse kan du forsætte på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) i Aalborg eller på civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig energiteknik) i Esbjerg.

Du vælger én af følgende specialiseringer:

“En dybdegående teknisk viden indlært ved kurser og ikke mindst et meget værdifuldt projektarbejde. Kombinationen af at kunne arbejde sammen i et team og i fællesskab at kunne opsøge den nødvendige viden, forstå den og anvende den, giver en fantastisk ballast for en succesfuld karriere.”
Simon Sand Nielsen, tidligere studerende, nu Product Manager hos Vestas Wind Systems

Uanset hvilken specialisering du vælger, går du i projekterne i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger. Projektarbejdet kan udføres i tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder. På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at vælge et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i enten Danmark eller udlandet eller et studieophold, hvor du tager semesteret på et andet dansk eller udenlandsk universitet.


Se brochuren om kandidatuddannelserne inden for energi (pdf):
Brochure om Kandidatuddannelserne inden for energi

“Den projektbaserede metode, samt mulighederne for at præge egne projekter, gør uddannelsen til en "teknisk legeplads".”
Rasmus Rode Mosbæk, tidligere studerende, nu ansat som project manager hos Lithium Balance

Hør Michel, som har studeret Energi, fortælle om sit arbejder ved Grundfos:

 

Undervisningen foregår på engelsk på alle specialiseringerne i Energy Engineering, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder op stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.


testimonials

læs mere om fagligt indhold på energy engineering
 

Du får viden om

  • Bæredygtighed - Energisystemer
  • Brændselsceller - Bioolie
  • Effektelektronik - Energilagring
  • Vindmøllesystemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen