Spring til indhold

Energy Engineering

Kandidat

Energy Engineering, Civilingeniør

Uddannelsen lærer dig om energi inden for det termiske, elektriske og mekatroniske område. Du får viden om de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi og kan efter eget valg specialisere dig inden for et af fagets områder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om energiøer
Du vil gerne opnå viden om integration af vedvarende energi fx sol, vind, biomasse og biogas
Du synes Power-to-X (PtX) er interessant

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Energy Engineering, Civilingeniør

Uddannelsen lærer dig om energi inden for det termiske, elektriske og mekatroniske område. Du får viden om de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, distribution og forbrug af energi og kan efter eget valg specialisere dig inden for et af fagets områder.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne lære om energiøer
Du vil gerne opnå viden om integration af vedvarende energi fx sol, vind, biomasse og biogas
Du synes Power-to-X (PtX) er interessant

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) er du med til at opdage og definere fremtidens energikilder og løse fundamentale problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter.

På uddannelsen går du i dybden med forskellige områder inden for fx nye energiproduktionssystemer samt anvendelse og effektivisering af energi.

Du arbejder med udviklingen af de nyeste energiteknologier, som fx vindmøller, solceller og brændselsceller, og samtidig arbejder du med at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes. Med denne viden bliver du i stand til at forstå de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, fordeling og forbrug af energi.

Fagligt indhold

På civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) vælger du én af følgende specialiseringer:

Uanset hvilken specialisering du vælger, går du i projekterne i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger. Projektarbejdet kan udføres i tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder. På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at vælge et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i enten Danmark eller udlandet eller et studieophold, hvor du tager semesteret på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

Undervisningen foregår på engelsk på alle specialiseringerne i Energy Engineering, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder op stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

thumbnail

Mød Michel, som er Hydraulic Development Engineer ved Grundfos

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Michel, som er Hydraulic Development Engineer ved Grundfos

Mere info om Energy Engineering

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i uddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Optagelse og adgangskrav

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...