AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Energy Engineering, civilingeniør

Havvindmøller

Energy Engineering, civilingeniør

Som studerende på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) er du med til at opdage og definere fremtidens energikilder og løse fundamentale problemstillinger, der påvirker mennesker på tværs af landegrænser og kontinenter. På uddannelsen går du i dybden med forskellige områder inden for fx nye energiproduktionssystemer samt anvendelse og effektivisering af energi. Du arbejder med udviklingen af de nyeste energiteknologier, som fx vindmøller, solceller og brændselsceller, og samtidig arbejder du med at optimere eksisterende apparater og systemer, så energiforbruget mindskes. Med denne viden bliver du i stand til at forstå de energiprocesser, der ligger til grund for produktion, fordeling og forbrug af energi.

”EN DYBDEGÅENDE TEKNISK VIDEN INDLÆRT VED KURSER OG IKKE MINDST ET MEGET VÆRDIFULDT PROJEKTARBEJDE. KOMBINATIONEN AF AT KUNNE ARBEJDE SAMMEN I ET TEAM OG I FÆLLESKAB AT KUNNE OPSØGE DEN NØDVENDIGE VIDEN, FORSTÅ DEN OG ANVENDE DEN GIVER EN FANTASTISK BALLAST FOR EN SUCCESFULD KARRIERE”

Simon Sand Nielsen, tidligere studerende, nu Product Manager hos Vestas Wind Systems

Efter afsluttet adgangsgivende bacheloruddannelse kan du forsætte på civilingeniøruddannelsen i Energy Engineering (Energiteknik) i Aalborg eller på civilingeniøruddannelsen i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig energiteknik) i Esbjerg.

Du vælger én af følgende specialiseringer:

Uanset hvilken specialisering du vælger, går du i projekterne i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger. Projektarbejdet kan udføres i tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder. På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at vælge et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i enten Danmark eller udlandet eller et studieophold, hvor du tager semesteret på et andet dansk eller udenlandsk universitet.


Se Energy Engineering i brochuren om uddannelserne inden for energi (pdf):

Brochuren om Energi-uddannelserne i Aalborg

”DEN PROJEKTBASEREDE METODE, SAMT MULIGHEDERNE FOR AT PRÆGE EGNE PROJEKTER, GØR UDDANNELSEN TIL EN ”TEKNISK LEGEPLADS””

RASMUS RODE MOSBÆK, TIDLIGERE STUDERENDE, NU ANSAT SOM PROJECT MANAGER HOS LITHIUM BALANCE

 


”DET ER FOR MIG HELT KLART AT AALBORGMODELLEN MED PROJEKTBASERET LÆRING GIVER EN KLAR FORDEL NÅR DET KOMMER TIL PROBLEMLØSNING I GRUPPER, OG NÅR DER SKAL TÆNKES I IKKE-STANDARDLØSNINGER”

Laurids Dall, tidligere studerende, nu ansat som stærkstrømsingeniør hos Energinet

Undervisningen foregår på engelsk på alle specialiseringerne i Energy Engineering, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Eksempler på erhverv, der ansætter energiingeniører:

  • Offentlige energimyndigheder
  • Kraftværker
  • Energiforsyningsselskaber
  • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
  • Elektroteknikvirksomheder
  • Rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og -systemer

Se faktaark om uddannelsen (pdf)


testimonials

læs mere om fagligt indhold på energy engineering

Road to Rotterdam: Team Aalborg Energy from Eurosport SEM on Vimeo.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Energi-uddannelserne.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Esbjerg på civilingeniøruddannelsen Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik) - klik ind på Sustainable Energy Engineering for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ ENERGY ENGINEERING

Engineer the future

Du får viden om

  • Bæredygtighed - Energisystemer
  • Brændselsceller - Bioolie
  • Effektelektronik - Energilagring
  • Vindmøllesystemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen