AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Advanced Power Electronics, civilingeniør

Studerende arbejder med motor

Advanced Power Electronics

Den toårige civilingeniøruddannelse i Advanced Power Electronics (Avanceret Effektelektronik) læses på AAU Esbjerg.

Søg optagelse på Advanced Power Electronics

På Advanced Power Electronics (Avanceret Effektelektronik) på Aalborg Universitet i Esbjerg arbejder du med avanceret effektelektronik, elektriske maskiner med stærk fokus på reguleringsteknik, optimering og pålidelighed samt integration af vedvarende energisystemer i de forskellige anvendelsesområder. I vores innovative forskningsmiljø arbejder du med disse emner både analytisk og numerisk såvel som eksperimentelt.

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

Jobgaranti


MØD MATEJ og hans projektgruppe

Matej læser Advanced Power Electronics på Aalborg Universitet Esbjerg. I denne video kan du høre ham fortælle om gruppearbejde og studiemiljøet.Hvilke færdigheder og kompetencer får jeg?

Uddannelsen kombinerer moderne teknologi med klassisk teknologi som fx elektronik, effektelektronik, elektriske maskiner, reguleringsteknik med kunstig intelligens, pålidelighed og vedligehold. Dette giver dig en bred og nuanceret forståelse for teknologier og videnskabelige discipliner i forbindelse med avanceret effektelektronik og dets anvendelse i realtids-systemniveau-studier.

Som studerende på denne uddannelse lærer du at modellere numerisk med avanceret software, analysere, sammenfatte og udvikle avancerede effektelektroniske apparater og systemer. Samtidig lærer du, hvordan effektelektronik og drivsystemer arbejder sammen med eksternt tilsluttede komponenter og systemer.

Du kan arbejde med emner som fx:

 • Tilslutning og regulering af offshore vindmøller
 • Effektelektronisk styring af undervandsrobotter til inspektion og vedligeholdelse
 • Diagnosticering af effektelektroniske og elektriske installationer
 • Optimeret regulering af drivsystemer
 • Regulering af vedvarende energisystemer
 • Elektriske fremdriftssystemer til skibe og køretøjer (flere elektriske køretøjsteknologier)
 • Design af intelligent styring af robot-manipulatorsystemer
 • Tilstandsovervågning og vedligeholdelse af effektelektroniske og elektriske systemer
 • Analyse af pålidelighed af effektelektronik og elektriske systemer.

Laboratoriearbejde

Eksperimentelt arbejde spiller en nøglerolle i uddannelsen. Institut for Energiteknik råder over omfattende laboratorier, hvor du har rig mulighed for at designe og teste prototyper af avancerede effektelektroniske systemer og elektriske maskiner ved hjælp af avancerede reguleringsteknikker, diagnosticering og pålidelighedstests.

I semesterprojekterne arbejder du og din gruppe med at finde løsningsforslag til relevante problemstillinger inden for studiets fagområde. I forbindelse med jeres projektarbejde opfordres I til at indgå samarbejde med virksomheder i industrien, både for at lære virksomhedernes arbejdsprocesser, men også for at løse konkrete opgaver i erhvervslivet.

Undervisningen foregår på engelsk, og du bliver en del af et spændende internationalt miljø, som kan styrke både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAUs andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Advanced Power Electronics har du et bredt udvalg af job- og karrieremuligheder inden for fx R&D-afdelinger i store virksomheder, der arbejder med regulering af effektelektroniske frekvensomformere og elektriske maskiner. Du kan arbejde med forskning, udvikling, rådgivning eller ledelse inden for fx energiforsyning, vindenergi, maskinproduktion eller procesindustrien. Mulige arbejdsgivere kan være Vestas, Danfoss, Grundfos, ABB, Siemens, KK Wind Solutions, Ørsted, Vattenfall eller Rambøll.

Se brochure om Energikandidatuddannelsen (pdf):
Brochure om Energikandidatuddannelsen

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD

 

Gruppearbejde i laboratorie


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

Du og dine medstuderende arbejder sammen i grupper baseret på jeres fælles interesseområder og ambitionsniveauer. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigere kan lære dine medstuderende at kende. Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Institut for Energiteknik har et tæt samarbejde med erhvervslivet inklusiv førende virksomheder inden for fagområdet. Det betyder, at du som studerende kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du, allerede mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Institut for Energiteknik drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle tidsskriftsartikler. Læs mere om undervisning på AAU og forskningsmiljøerne, der er tilknyttet Institut for Energiteknik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

På Institut for Energiteknik arbejder du under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorierne på Institut for Energiteknik.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer.
Læs mere om studieliv i Esbjerg og hvordan det er at leve som studerende i Esbjerg.

Vindmølle


like os på facebook

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 

Engineer the future

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Avancerede effektelektroniske omformere
 • Moderne effektelektronik
 • Avanceret regulering af effektelektronik til industrien

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for