AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, CIVILINGENIØR

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Water and Environmental Engineering, civilingeniør

Vand er afgørende for vores eksistens, og igennem tiden har der været tæt sammenhæng mellem samfunds vandressourcer (mængde og kvalitet) og deres velstand, levevilkår og politiske stabilitet. Vand er dermed en af jordens allervigtigste ressourcer, og forebyggelse og bekæmpelse af forurening i vand og jord er en central opgave både i dag og i fremtiden. Som civilingeniør (cand.polyt.) i Water and Environmental Engineering (Vand og Miljø) arbejder du med de ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand og miljø.

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i Water and Environmental Engineering lærer du at løse miljøproblemer i byer, industri, landbrug og naturen. Du lærer at analysere og løse problemer på både lokal og større skala inden for jordforurening, grundvand, drikkevand, spildevand, vandløb, søer, fjorde og hav, og hvordan disse systemer hænger tæt sammen og påvirker hinanden – fx iltsvind i en fjord som følge af menneskers udnyttelse af den omkringliggende jord eller oversvømmelse pga. klimaændringer. Denne type sammenhængende miljømæssige analyser gør uddannelsen unik.

På uddannelsen arbejder du tværfagligt med fysik, kemi, biologi og mikrobiologi. Du lærer at modellere og beregne de komplekse sammenhænge, som karakteriserer miljøproblemer. I løbet af uddannelsen udfører du forsøg i laboratoriet og målinger i naturen. Du bruger hydrologiske, hydrografiske, geologiske og hydrogeologiske metoder og arbejder med både simple og mere avancerede computermodeller.

Som civilingeniør i Water and Environmental Engineering arbejder du med:

  • Design og klimatilpasning af vores afløbssystemer
  • Hydrauliske og forureningsmæssige udfordringer i kyst- og vandløbsnære områder 
  • Opgaver inden for jordforurening, grundvandsbeskyttelse og grundvandsindvinding
  • Nyeste forecast-værktøjer og måleteknik inden for eksempelvis klimaområdet

Derudover opnår du meget stærke kompetencer indenfor nyeste numeriske modelværktøjer til beregning af strømforhold på både detailniveau samt storskala over som under jorden.
 

Læs mere om fagligt indhold på Water and Environmental Engineering


Se brochuren om uddannelser inden for Byggeri og Anlæg, inklusiv Water and Environmental Engineering (pdf):


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet civilingeniøruddannelsen i Water and Environmental Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.Video: Mød en studerende

 

 

Søg optagelse på Water and Environmental Engineering

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Benyttelse og beskyttelse af naturens ressourcer
  • Samspillet mellem natur og det omgivende samfund
  • Feltmålinger, laboratorieanalyser og avancerede computermodeller

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for