Spring til indhold

Kandidat

Kemi

Uddannelsen i Kemi giver dig mulighed for at fordybe dig i kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du kommer til at arbejde med løsningsorienteret anvendelse af din kemiske viden og udvider på denne måde dit kendskab til de centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med kemi og bl.a. få mulighed for at undervise
Du vil kombinere teori, laboratoriearbejde, computersimuleringer og syntese af nye stoffer
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Kemi

Uddannelsen i Kemi giver dig mulighed for at fordybe dig i kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du kommer til at arbejde med løsningsorienteret anvendelse af din kemiske viden og udvider på denne måde dit kendskab til de centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med kemi og bl.a. få mulighed for at undervise
Du vil kombinere teori, laboratoriearbejde, computersimuleringer og syntese af nye stoffer
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Som studerende på kandidatuddannelsen i Kemi har du mulighed for at fordybe dig i kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du kommer til at arbejde med løsningsorienteret anvendelse af din kemiske viden og udvider på denne måde dit kendskab til de centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi.

Fagligt indhold

Du kommer i løbet af uddannelsen til at gå i dybden med avancerede fremstillings- og analyseteknikker. Du kan desuden være med til at udvikle alt fra højteknologiske polymerer til solceller, drug delivery-systemer for bedre og målrettet virkning af medicinske præparater eller nye keramiske materialer, der bl.a. kan bidrage til energibesparelser og CO2-reduktion.

Du arbejder også med emner som organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi samtidig med, at du får erfaring med at arbejde som kemiker. Du lærer at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde og opnår kompetencer inden for både skriftlig og mundtlig formidling.

Kemi er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Undervisningen er forskningsbaseret, og projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

Du har på kemistudiet mulighed for at skabe din egen profil som kemiker og udvikle nye kompetencer, selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Dette kommer til udtryk i specialet, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et specifikt emne, som du finder særdeles spændende.

Jeg synes, at problembaseret læring giver en rigtig god indgang til det kommende arbejdsliv. Man oplever både konflikter og succeser og lærer, hvordan man skal tackle forskellige situationer

Josefine K. C. Johansen, tidligere studerende

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen i Kemi går du i dybden med det kemiske fagområde, og du arbejder med kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner. Du udvider herved din viden om de centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi, og du udvikler dine kompetencer i at analysere og skabe kemiske forbindelser. Du lærer desuden at arbejde i et laboratorium og at udvikle og validere analytiske målemetoder.

Uanset om du vælger at læse kemi som et-eller tofaglig kandidat, lærer du om:

 • Uorganiske materialer som glas og keramik
 • Organiske materialer som polymerer og kulhydrater
 • Kolloider og mikropartikler
 • Fysisk-kemisk karakterisering
 • Organisk syntese
 • Supramolekylær kemi
 • Separationsprocesser

Uddannelsen veksler mellem kurser, laboratoriearbejde, workshops, opgaveløsning og projektarbejde, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for kemi.

Semesteroversigt

Job og karriere

Som færdiguddannet cand.scient. i Kemi har du en stor forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Materialekemi og materialers fysiske kemi
 • Polymerkemi og –syntese
 • Supramolekylær kemi

Du kan identificere og analysere videnskabelige problemstillinger og på baggrund af din viden kan du udvælge de relevante teorier, metoder og løsningsmodeller til at løse problemerne. Tilmed har du kompetencer inden for forskning og formidling af tungt videnskabeligt stof til både fagfæller og ikke-specialister. Uddannelsen kan føre til job i både den private og den offentlige sektor i ind- og udland.

Din specifikke profil vil afhænge af, om du har valgt at læse Kemi som ét- eller tofaglig kandidat, men uanset hvad du har valgt, er du kvalificeret til at arbejde med teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med kemisk viden, især inden for produktion og udvikling.

Optagelse og adgangskrav

Virksomheds- og udlandsophold

Hvis du læser Kemi som en etfagskandidat har du på 3. semester mulighed for

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...