Spring til indhold
ForsideUddannelse

Bachelor­uddan­nelser på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du tage en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige, tekniske, sundhedsvidenskabelige samt ingeniør- og naturvidenskabelige områder. Her kan du læse mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Se liste over bacheloruddannelser

Bachelor­uddan­nelser på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du tage en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse inden for de humanistiske, samfundsvidenskabelige, tekniske, sundhedsvidenskabelige samt ingeniør- og naturvidenskabelige områder. Her kan du læse mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Se liste over bacheloruddannelser

Hvordan er det at studere på AAU?

På Aalborg Universitet er uddannelserne baseret på den nyeste viden og forskning. Du har undervisere på forskellige kurser, og når du skriver projekt, får du tilknyttet en vejleder, som giver feedback og vejledning på projektet.

På AAU vægter vi et stærkt samarbejde mellem dig og dine medstuderende højt. Vores uddannelser er kendetegnet ved undervisningsformen problembaseret læring (PBL), hvor især projektarbejde i grupper er i fokus. Det betyder, at du og din projektgruppe undersøger og analyserer konkrete problemer fra virkelighedens verden. 

Du lærer på forskellige måder
Til forelæsninger sidder du i et lokale med dine medstuderende og bliver præsenteret for et bredt udvalg af teorier og metoder, som du kan benytte i projektarbejdet.

På uddannelserne findes der obligatoriske og valgfrie forelæsninger/kurser. Kurserne forudsætter en høj grad af studenteraktivitet og består af forelæsninger, workshops, seminarer og øvelser.

Gruppearbejdet gør dig til en del af et fagligt og socialt fællesskab med dine medstuderende og lærer dig meget om dig selv og om at samarbejde.

Hvad gør en AAU-uddannelse særlig?

Du skal vælge AAU, fordi vi skiller os ud fra andre universiteter ved at have et tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. Det betyder, at du som studerende ofte arbejder tæt sammen med samarbejdspartnere i virksomheder og institutioner om at løse virkelige problemstillinger. Præcis dette giver dig nogle gode kompetencer, som du kan gøre brug af som færdiguddannet, når du skal ud på arbejdsmarkedet og finde job.

Hvad er en bacheloruddannelse?

Når du har bestået en gymnasial uddannelse, kan du læse en bacheloruddannelse, som varer 3 år, eller en professionsbachelor, som varer 3½ år.

Alle bacheloruddannelser på AAU har en række adgangskrav, som du skal opfylde for at blive optaget. 

Når du har taget en bachelorgrad, kan du vælge at søge job eller læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og få en kandidatgrad.

En universitetsuddannelses opbygning

AAU i Aalborg, Esbjerg og København

Du kan læse på Aalborg Universitet i både Aalborg, Esbjerg og København. 

Kalender

Events og ansøgningsfrister
Her er de vigtige datoer for 2024, som du bør kende som uddannelsessøgende.
7. februar: Åbent Hus på AAU i København
Åbent Hus København
24. februar: Åbent Hus på AAU i Esbjerg
Åbent Hus Esbjerg
29.februar: Åbent Hus på AAU i Aalborg
Åbent Hus Aalborg
15. marts kl. 12.00: Frist for kvote 2-ansøgninger
Kvote-2 ansøgninger til bachelor- og professionsbacheloruddannelser.
5. juli kl. 12.00: Frist for kvote 1-ansøgninger
Kvote 1-ansøgninger til bachelor- og professionsbacheloruddannelser.
Optagelse
28. juli: Ansøgningssvar for bacheloroptag i unistart
Unistart
28. juli: Offentliggørelse af bacheloruddannelser med ledige pladser
Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelser med ledige pladser med studiestart 1. september.
1. september: Studiestart på bachelor- og professions-bacheloruddannelser
Studiestart
23.-25. oktober: Studiepraktik
Studiepraktik