AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemical Engineering, civilingeniør

Chemical Engineering, civilingeniør

Chemical Engineering, civilingeniør

På civilingeniøruddannelsen i Chemical Engineering (Kemiteknik) kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder og sætter fokus på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion. Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

 

”Jeg har altid haft en stor interesse for matematik og kemi, så det lå lige til højrebenet, at jeg skulle være ingeniør. Jeg vidste, at jeg som færdiguddannet ingeniør ville komme til at arbejde på et højt teknisk niveau, samt at jobmulighederne var gode – og det tiltalte mig meget”

Christian Juel Adamsen, tidligere studerende, nu selvstændig og administrerende direktør i virksomheden Juel & Krøyer Aps

NYHED

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

På den 2-årige civilingeniøruddannelse på AAU Esbjerg beskæftiger du dig med udvikling af nye materialer, separationsmetoder og med syntese af nye stoffer. Uddannelsen har fokus på avanceret analyse og modellering af kemiske processer gennem bl.a. multivariat kemometrisk dataanalyse, studier af kolloid- og grænsefladekemiske processer og anvendelse af numeriske modelleringssoftware til analyse af koblede ligevægtssystemer. På uddannelsen har du mulighed for at vælge specialiseringen Oil and Gas Technology

Undervisningen foregår på engelsk og al litteratur er på engelsk. Du vil desuden færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis eller du kan arbejde sammen med industrielle virksomheder. projektarbejdsformen giver dig allerede som studerende mulighed for at få et godt indblik i verdenen uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.

Samtidig med at du øger dit teoretiske og eksperimentelle niveau, får du igennem uddannelsen en grundlæggende viden om den kemiske industri, hvordan denne industri er organiseret og centrale processer og udstyr. Du lærer at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer samt at kunne anvende de nyeste modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

I laboratoriet designer og tilrettelægger du forsøg, du analyserer biologiske problemstillinger og beskriver resultaterne af forsøgene.

”Det der tiltalte mig ved at læse til kemiingeniør var, at uddannelsen er meget bred. Som kemiingeniør kan man arbejde inden for mange forskellige brancher bl.a. fødevarebranchen, oliebranchen, medicinalindustrien osv. Det betyder at man kan navigere efter egne interesser og skabe sin egen karriere – Det fandt jeg meget attraktivt”

Nanna Krarup, tidligere studerende, nu procesingeniør ved Atkins

Den globale verden, som vi lever i, stiller stadig større krav til samarbejde og udvikling, og der er brug for kemiingeniører, der forstår sig på komplicerede kemiske og biokemiske processer, og som kan tænke innovativt og udvikle nye teknikker, principper og produkter til bedre udnyttelse af vores ressourcer og til beskyttelse af miljøet.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

 

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemical Engineering er der rigtig gode jobmuligheder. Du kan finde arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder, ved kommuner og regioner samt i den private industri.

Du kan arbejde med fx:

 • Udvikling af nye materialer til fx medicinsk udstyr
 • Udvikling af katalysatorer til begrænsning af luftforurening
 • Miljøkontrol og analyse
 • Offshoreprocesser
 • Reservoir engineering
 • Rådgivning som arbejdsmiljøkonsulent for plastindustrien
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Optimering af enzymfremstilling
 • Kvalitetssikring som kvalitetschef hos en fødevareproducent
 • Drikkevandsforsyning
 • Udvikling af keramiske materialer
 • Biogasproduktion
 • Miljøkontrol og analyse
 • Rådgivning inden for offshoreindustrien
 • Undervisning

”Kemi er et fag, der er rummeligt og giver brede muligheder for hvad man kan, både omkring uddannelse og arbejde”

Line Hansen, studerende 


Se brochure om uddannelserne inden for kemi og bioteknologi på AAU Esbjerg (pdf):


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ CHEMICAL ENGINEERING


testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

 

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


SØG OPTAGELSE PÅ CHEMICAL ENGINEERING

Du får viden om

 • Nanopartikler og solceller
 • Avanceret vandbehandling og miljøkemi
 • Bio- og olieproduktion
 • Samfundsrelevante problemstillinger

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for