Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Chemical Engineering

Kandidat

Chemical Engineering, Civilingeniør

På uddannelsen kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder og sætter fokus på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion. Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne udvikle kemiteknologi
Du vil bruge kemiteknologi til at skabe nye og grønnere processer samt produkter
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Esbjerg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Chemical Engineering, Civilingeniør

På uddannelsen kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder og sætter fokus på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion. Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne udvikle kemiteknologi
Du vil bruge kemiteknologi til at skabe nye og grønnere processer samt produkter
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Esbjerg

2-årig uddannelseEngelsk

På den 2-årige civilingeniøruddannelse på AAU Esbjerg beskæftiger du dig med udvikling af nye materialer, separationsmetoder og med syntese af nye stoffer. Uddannelsen har fokus på avanceret analyse og modellering af kemiske processer gennem bl.a. multivariat kemometrisk dataanalyse, studier af kolloid- og grænsefladekemiske processer og anvendelse af numeriske modelleringssoftware til analyse af koblede ligevægtssystemer.

Undervisningen foregår på engelsk og al litteratur er på engelsk. Du vil desuden færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra både Danmark og udlandet. Gennem projektarbejdet får du mulighed for at afprøve dine ideer i praksis, eller du kan arbejde sammen med industrielle virksomheder. På Aalborg Universitet arbejder man primært i grupper, hvilket allerede som studerende giver dig mulighed for at få et godt indblik i verdenen uden for universitet og fremtidige jobmuligheder.

Samtidig med at du øger dit teoretiske og eksperimentelle niveau, får du igennem uddannelsen en grundlæggende viden om den kemiske industri, hvordan denne industri er organiseret og centrale processer og udstyr. Du lærer at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer samt at kunne anvende de nyeste modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

Mulighed for specialisering

Du kan på uddannelsen vælge at specialisere dig indenfor Oil and Gas Technology:

Jeg har altid haft en stor interesse for matematik og kemi, så det lå lige til højrebenet, at jeg skulle være ingeniør. Jeg vidste, at jeg som færdiguddannet ingeniør ville komme til at arbejde på et højt teknisk niveau, samt at jobmulighederne var gode – og det tiltalte mig meget

Christian Juel Adamsen, tidligere studerende, nu selvstændig og administrerende direktør i virksomheden Juel & Krøyer aps

Semesteroversigt

På kandidatuddannelsens 3. semester har du forskellige muligheder

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
 • Et 30 ECTS projekt på AAU
 • Et langt afgangsprojekt som strækker sig over to semestre

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en række internationale kontakter.

Eksempel på udlandsophold (Virksomhedsophold og studie)

 • University of Strathclyde, Glasgow, Skotland – udvikling af fotokatalytiske titaniumdioxid film til selvrensende overflader

Eksempler på virksomhedsophold i Danmark

 • Rambøll Olie og Gas, Esbjerg – design af et flaresystem, design af sikkerhedsventiler og undersøgning af beholder kapacitet
 • Dansk Geo-Servex, Århus - eget projekt om at optimere rensningen af drikkevand på et vandværk

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemical Engineering (Kemiteknik) har du opbygget en stor viden inden for fagområdet på basis af teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Dette giver dig kompetencer til fx at identificere og analysere problemstillinger inden for kemiteknik og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og værktøjer. Samtidig kan du være med til at forske i nye analyse- og løsningsmetoder til fremtiden.

Du har gode muligheder for at finde et job, der er relevant for netop dig. Du kan finde arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder, ved kommuner og regioner samt i den private industri – både nationalt og internationalt.

Du kan f.eks. arbejde med

 • Udvikling af nye materialer til fx medicinsk udstyr
 • Udvikling af katalysatorer til begrænsning af luftforurening
 • Miljøkontrol og analyse
 • Offshoreprocesser
 • Reservoir engineering
 • Rådgivning som arbejdsmiljøkonsulent for plastindustrien
 • Udvikling af computermodeller af processerne på et olieraffinaderi
 • Optimering af enzymfremstilling
 • Kvalitetssikring som kvalitetschef hos en fødevareproducent
 • Drikkevandsforsyning
 • Udvikling af keramiske materialer
 • Biogasproduktion
 • Miljøkontrol og analyse
 • Rådgivning inden for offshoreindustrien
 • Undervisning
Jeg har tidligere samarbejdet med Vestas om Epoxy og samarbejder nu med LEGO om den plastic, de bruger til klodserne. Det er spændende virksomheder at være en del af, og man kan få mange af den slags kontakter allerede under studiet

Line Hansen, studerende

Bliv klar til dit første job med E.1 First Job

Med personlige karrieresamtaler, netværksarrangementer og engagerende workshops får du via E.1 First Job hjælp og strategier til at lande dit første job.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...

Boliggaranti i Esbjerg

I Esbjerg findes der en lang række attraktive studieboliger, og der er sjældent problemer med at finde en bolig før studiestart.

Læs om Esbjerg kommunes boliggaranti til nye studerende