Forskning
Samarbejde

Robotics, Civilingeniør

Robotics

Robotics

Aalborg Universitets nye kandidatuddannelse i Robotics er en civilingeniøruddannelse rettet mod bachelorer, som er interesseret i robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Robotics er en tværfaglig kandidatuddannelse, som er baseret på en række forskningsmiljøer samlet i robotforskningsprogrammet robotics.aau.dk. De studerende har adgang til avancerede teknologier og veludstyrede laboratorier, og de undervises af højt kvalificerede og engagerede undervisere fra flere forskellige forskningsmiljøer på universitetet.

Uddannelsen i Robotics giver dig kompetencerne til at håndtere de udfordringer, som virksomheder, ingeniørkonsulenter og service- og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med brugen af robotter og automation.

Du vil fx lære om

  • mobile robotter - selvkørende biler, droner osv.
  • robotter, der samarbejder med andre robotter og med mennesker
  • robotteknologi helt tæt på mennesker, fx aktive proteser
  • udvikling og test af hardware og software til robotter og integration af disse i en større og systemorienteret kontekst.

På studiet bruges halvdelen af tiden på projektarbejde i grupper, som tilrettelægges efter AAU’s læringsmodel, som hedder Problembaseret læring (PBL). Ud over gode samarbejdsevner bliver du herigennem skarp på at løse tekniske problemer på et højt niveau og du bliver i stand til at arbejde med og styre alle faser i et projekt. Gennem projektarbejdet får du også opøvet kompetencerne til at beherske udviklings-, analyse- og vedligeholdelsesopgaver på individuelt niveau. Læs mere om det faglige indhold her.

Fordi din profil er tværfaglig, bliver du desuden i stand til at arbejde på tværs af faggrænser, hvilket er en meget efterspurgt kompetence blandt arbejdsgivere. Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Søg om optagelse på Robotics

 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN
 

AAU er nr. 1 i Europa inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 4 i verden inden for ingeniørvidenskab     AAU er nr. 1 på kvalietsuddannelse under FN's verdensmål

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Mobile robotter og samarbejdende robotter
  • Interaktionen mellem de forskellige dele af et robotsystem
  • Udvikling og test af robot hardware og software samt integrationen af disse ind i en bred systemorienteret kontekst

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen