AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Robotics, Civilingeniør

Robotics

Robotics

Aalborg Universitets nye kandidatuddannelse i Robotics er en civilingeniøruddannelse rettet mod bachelorer, som er interesseret i robotprogrammering, reguleringssystemer og software.

Robotics er en tværfaglig kandidatuddannelse, som er baseret på en række forskningsmiljøer samlet i robotforskningsprogrammet robotics.aau.dk. De studerende har adgang til avancerede teknologier og veludstyrede laboratorier, og de undervises af højt kvalificerede og engagerede undervisere fra flere forskellige forskningsmiljøer på universitetet.

Uddannelsen i Robotics giver dig kompetencerne til at håndtere de udfordringer, som virksomheder, ingeniørkonsulenter og service- og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med brugen af robotter og automation.

Du vil fx lære om;

  • mobile robotter – selvkørende biler, droner osv.
  • robotter, der samarbejder med andre robotter og med mennesker
  • robotteknologi helt tæt på mennesker, fx aktive proteser
  • udvikling og test af hardware og software til robotter og integration af disse i en større og systemorienteret kontekst.

På studiet bruges halvdelen af tiden på projektarbejde i grupper, som tilrettelægges efter AAU’s læringsmodel, som hedder Problembaseret læring (PBL). Ud over gode samarbejdsevner bliver du herigennem skarp på at løse tekniske problemer på et højt niveau og du bliver i stand til at arbejde med og styre alle faser i et projekt. Gennem projektarbejdet får du også opøvet kompetencerne til at beherske udviklings-, analyse- og vedligeholdelsesopgaver på individuelt niveau.
 

læs mere om det faglige indhold på uddannelsen

Fordi din profil er tværfaglig, bliver du desuden i stand til at arbejde på tværs af faggrænser, hvilket er en meget efterspurgt kompetence blandt arbejdsgivere. Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Søg om optagelse på Robotics

 
SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT).
I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Risikoanalyse og -vurdering i virksomheder
  • Planlægning og kommunikation
  • Risikostyring
  • Simulering og håndtering af nødsituationer  

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen