Diplom

HD 1. del

HD1 er en praksisnær deltidsuddannelse, som du kan læse samtidig med din karriere. Uddannelsen giver dig et grundigt og tidsvarende kendskab til det erhvervsøkonomiske område, herunder forretningsforståelse, samfundsøkonomi, virksomheders juridiske og organisatoriske rammer, forretningsanalyse samt mulighed for en række valgfag. Du kan tage hele uddannelsen gennem fysisk undervisning eller online forløb. Dette giver dig muligheden for at tilrettelægge undervisningen således, at det passer med dit arbejde og hverdag.

Udbytte

Grundlæggende akademisk viden om erhvervsøkonomisk teori, metode og redskaber.
Evnen til at kunne formidle og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode samt resultater af analyser og løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger.
Evnen til at vurdere og reflektere over dit eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf dine egne behov for læring og uddannelse.

2-årig deltidsuddannelse

Diplom

HD 1. del

HD1 er en praksisnær deltidsuddannelse, som du kan læse samtidig med din karriere. Uddannelsen giver dig et grundigt og tidsvarende kendskab til det erhvervsøkonomiske område, herunder forretningsforståelse, samfundsøkonomi, virksomheders juridiske og organisatoriske rammer, forretningsanalyse samt mulighed for en række valgfag. Du kan tage hele uddannelsen gennem fysisk undervisning eller online forløb. Dette giver dig muligheden for at tilrettelægge undervisningen således, at det passer med dit arbejde og hverdag.

Udbytte

Grundlæggende akademisk viden om erhvervsøkonomisk teori, metode og redskaber.
Evnen til at kunne formidle og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode samt resultater af analyser og løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger.
Evnen til at vurdere og reflektere over dit eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf dine egne behov for læring og uddannelse.

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Erhvervsøkonomisk grundforløb (HD1)
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
36.000 kr (9.000 kr. pr. semester)
Varighed
  • 2 år på deltid
  • Studiestart februar 2022: Online
  • Studiestart ca. 1. september 2022: Fremmødehold
ECTS
60
Ansøgningsfrist
  • 5. januar 2022 (forårshold online)
  • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)
  • 1. juni 2022 hvis du skal søge dispensation, realkompetencevurdering el. merit

På HD1 får du anvendelsesorienteret viden, færdigheder og kompetencer. Du får metoder til at omsætte den teoretiske læring til en praksisorienteret hverdag, hvor du vil blive rustet til at udvise en selvstændig og analytisk tilgang til professionel problemløsning i din virksomhed.

HD1 styrker dine karrieremuligheder

HD1 er et solidt afsæt for at sikre fremdrift i din karriere og giver desuden direkte adgang til HD2, hvor du på Aalborg Universitet kan vælge mellem to specialiseringer:

En gennemført HD1 og HD2 giver tilsammen mulighed for yderligere videreuddannelse på kandidatniveau, f.eks. en MBA.

HD1 på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Om HD1

HD1 - Faglig opbygning

HD1 varer to år, fordelt på fire semestre. De fleste vælger at følge et normalt studieforløb, men du har også mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt forløb eller læse enkelte fag. Det er et fleksibelt, men krævende deltidsstudie, der svarer til en arbejdsindsats på ca. 15 - 20 timer om ugen inklusive undervisning, forberedelse, opgavebesvarelse, gruppearbejde og eksaminer.

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Adgangskrav og optagelse