Spring til indhold
Forside

Nyhed

HD fremmøde eller online?

HD på Aalborg Universitet, vælg mellem klassisk fremmødeundervisning eller online forløb.

Tag vores HD-uddannelser og enkeltfag på den måde, der passer dig bedst - enten som fremmødeundervisning eller onlineundervisning. Vi har designet vores uddannelser, så de er fleksible og kan tilpasses dine individuelle behov.

Nyhed

HD fremmøde eller online?

HD på Aalborg Universitet, vælg mellem klassisk fremmødeundervisning eller online forløb.

Tag vores HD-uddannelser og enkeltfag på den måde, der passer dig bedst - enten som fremmødeundervisning eller onlineundervisning. Vi har designet vores uddannelser, så de er fleksible og kan tilpasses dine individuelle behov.

Vi tilbyder to typer undervisning på vores HD-uddannelser.

  • HD fremmøde med opstart hvert efterår.
  • HD-online med opstart hvert forår.

Du har mulighed for at skifte mellem de to undervisningsforløb som studerende.

Hver undervisningsgang i et HD-modul består af forelæsninger, diskussion og case-arbejde. Gruppearbejde med øvelser er en integreret del af undervisningsgangen, hvor du vil arbejde med løsning og analyse af virkelige cases.

HD undervisningen vil træne dig i at løse praksisnære problemstillinger, formidle løsninger på en systematisk måde og vurdere, om forskellige modeller og metoder passer til konkrete problemstillinger.

Der er forskellige tilrettelæggelser af undervisningsgangene afhængigt af, om du følger fremmøde- eller onlineundervisningen.

HD fremmøde

Få en praksisnær og interaktiv læringsoplevelse med vores fremmøde-undervisning. Hver undervisningsgang er pakket med kompetencegivende aktiviteter såsom undervisning, der giver dig mulighed for styrke dine kompetencer i et læringsmiljø, der er både støttende og udfordrende.

HD fremmøde studerende på Aalborg Universitet

HD fremmøde

Få en praksisnær og interaktiv læringsoplevelse med vores fremmøde-undervisning. Hver undervisningsgang er pakket med kompetencegivende aktiviteter såsom undervisning, der giver dig mulighed for styrke dine kompetencer i et læringsmiljø, der er både støttende og udfordrende.

HD fremmøde studerende på Aalborg Universitet

Alt fremmødeundervisning foregår på hverdage i tidsrummet 9-18, så du har altid fri om aftenen og i weekenderne.

Vi tilbyder fremmøde på forskellige lokationer:

Vi tilbyder nem adgang til vores lokationer med flere transportmuligheder, herunder parkering, offentlig transport og cykling.

HD fremmødeundervisning

HD Online

Har du brug for mere fleksibilitet i din uddannelse? Vores HD-online forløb er designet til at give dig den fleksibilitet i en travl hverdag. Vi har tilrettelagt HD online således, at alle aktiviteter foregår online fra studiestart til din sidste eksamen.

HD Online studerende på Aalborg Universitet

HD Online

Har du brug for mere fleksibilitet i din uddannelse? Vores HD-online forløb er designet til at give dig den fleksibilitet i en travl hverdag. Vi har tilrettelagt HD online således, at alle aktiviteter foregår online fra studiestart til din sidste eksamen.

HD Online studerende på Aalborg Universitet

Alle online live aktiviteter foregår på hverdage i tidsrummet 9-18, så du har altid fri om aftenen og i weekenderne.

På vores online forløb, er hver undervisningsgang opdelt i to dele:

  • En professionelt optaget videoundervisning.
  • En opfølgende online live undervisning.
HD Online undervisning

Onlineundervisningen på HD består af to dele: optaget undervisning og online live undervisning.

Optaget undervisning er professionelt optagede videoer, som du kan følge fleksibelt i en afgrænset periode.

Online live undervisning er opfølgende aktiviteter, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende online, til for eksempel Q&A sessions, diskussioner og øvelser i plenum samt gruppearbejde.

En undervisningsgang varer op til 9 timer og består af både optaget undervisning og online live undervisning. For eksempel kan en undervisningsgang inkludere 4 timers optaget undervisning, som du kan følge, når det passer dig, efterfulgt af 3-4 timers online live undervisning på en fastsat dato. Vores undervisning giver dig fleksibilitet og interaktiv læring, så du kan tilpasse din uddannelse til dine behov.

Mere om HD