Forside

Nyhed

HD Undervisning - Fremmøde eller online?

Du kan tage alle vores HD-uddannelser og enkeltfag som fremmøde undervisning og online undervisning. Vi tilrettelægger vores uddannelser, så du får fleksibiliteten til at sammensætte uddannelse, arbejde og fritid på en måde, der passer dine behov. Vi understøtter at du kan kompetenceudvikle dig, selv i en travl hverdag - til gavn for dig selv og din virksomhed.

Vi tilbyder to typer undervisning på vores HD-uddannelser:

  • HD med Heldagsmodellen (fremmøde) med opstart hvert efterår.
  • HD-online forløb med opstart hvert forår.

Du kan som studerende frit skifte mellem de to forskellige undervisningsforløb.

Hvert modul på HD består af et antal undervisningsgange, som er forskelligt tilrettelagt alt efter om du følger vores forløb med heldagsmodellen (fremmøde), eller om du følger vores online forløb.

En undervisningsgang består af forelæsning, diskussion og case-arbejde. Herunder indgår øvelser i gruppearbejde, hvor I som studerende vil arbejde med løsning og analyse af konkrete cases fra praksis.

Undervisningsgangen vil træne din kunnen til at løse konkrete problemstillinger fra praksis, samt styrke din evne til at formidle disse løsninger på en klar og systematisk måde. Du får samtidig udviklet din evne til at vurdere, hvorvidt forskellige modeller og metoder egner sig til at løse konkrete problemer.

HD MED HELDAGSMODELLEN

Vi tilbyder undervisning med fremmøde på hele hverdage, 1-2 gange hver måned, i tidsrummet 9.00-18.00.

Én undervisningsgang kan bestå af undervisning, Q&A sessions, faciliteret gruppearbejde, øvelser og andre relevante aktiviteter.

Vi tilbyder fremmøde på forskellige lokationer:

  • HD1 i Aalborg
  • HD2 i Organisation og Ledelse i Aalborg, Viborg og Storkøbenhavn
  • HD2 i Regnskab og Økonomistyring i Aalborg og Viborg
  • Speciale i Finansiel Virksomhed i Aalborg, Aarhus og Storkøbenhavn

På alle vores lokationer er der rig mulighed for parkering, ligesom det er nemt at komme til med offentlig transport og cykel.

HD Heldagsmodellen Fremmøde undervisning

HD-ONLINE

Søger du øget fleksibilitet, så kan du følge et HD-online forløb.

Vi har tilrettelagt vores online forløb således, at alle aktiviteter foregår online fra studiestart til din sidste eksamen.

Alle online live aktiviteter foregår på hverdage i tidsrummet 9-18, så du altid har fri om aften og i weekenderne.

På vores online forløb, er hver undervisningsgang opdelt i to dele: En professionelt optaget video-del samt en opfølgende online live del:

HD Online undervisning

Optaget undervisning er professionelt optagede videoer, som du fleksibelt kan følge i en afgrænset periode når det passer dig.

Online Live Læring er opfølgende aktiviteter hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende online, for eksempel Q&A sessions, diskussioner og øvelser i plenum samt gruppearbejde.

Bemærk at den optagede undervisning og den online live undervisning samlet set udgør én undervisningsgang på op til 9 timer. Det vil sige at en undervisningsgang eksempelvis udgør 4 timers optaget undervisning du kan følge når det passer dig, opfulgt af 3-4 timers online live undervisning på en fastlagt dato. 

NYTTIG INFO