Spring til indhold
Forside

Nyhed

Du kan nu søge om tilskud fra omstillingsfonden til foråret 2024!

Ansøg nu om tilskud fra Omstillingsfonden til forårssemesteret 2024 til HD 2. del og enkeltfag på uddannelsen. Få op til 10.000 kr. årligt i tilskud, fordelt efter først til mølle-princippet.

Frister til Omstillingsfonden

  • Ansøgningsfristen for nuværende studerende til omstillingsfonden er den 30. november 2023.
  • Hvis du er kommende studerende til foråret 2024, skal du søge om tilskuddet samtidig med, at du ansøger om optagelse gennem vores ansøgningsportal.

Baggrund

Omstillingsfonden er en del af regeringens trepartsaftale om styrket efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte uddannelser, herunder HD 2. del, og opnå et kvalifikationsløft.

Du kan få op til 10.000 kr. i tilskud til HD 2. del eller enkeltfag fra uddannelsen. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet og kan ikke overføres eller reserveres til senere brug. Husk at søge om tilskuddet samtidig med optagelse på HD 2. del.

Omstillingsfonden afsætter årligt 65 mio. kr. til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere i deres fritid eller arbejdstid (efter aftale med arbejdsgiver) kan deltage i bestemte offentligt godkendte uddannelser og opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS point. HD2 er en af de uddannelser, som omstillingsfonden giver tilskud til.

Få tilskud fra Omstillingsfonden din HD 2. del uddannelse

Som følge af trepartsaftalen kan du få tilskud fra Omstillingsfonden til HD 2. del uddannelsen som helhed eller enkeltfag. Dette giver dig mulighed for at opgradere dine kvalifikationer til en nedsat pris.

Vær opmærksom på følgende betingelser for tilskuddet:

  • Der gives støtte til deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. person årligt.
  • Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet og kan ikke overføres eller reserveres til senere brug.
  • Hvis kursisten søger om flere moduler, der samlet overstiger de 10.000 kr., vil beløbet, der overstiger 10.000 kr., blive faktureret til kursisten.
  • Tilskuddet fra Omstillingsfonden trækkes fra kursusprisen. Hvis et fag koster 15.000 kr. og du tildeles 10.000 kr. fra Omstillingsfonden, vil du blot blive faktureret de resterende 5.000 kr.

Har du taget HD 1. del og er du i arbejde?

Hvis du kun har taget HD 1. del efter endt gymnasial uddannelse og er i arbejde, kan du få op til 10.000 kr. per kalenderår i tilskud til fag på HD 2. del fra Omstillingsfonden. Søg tilskuddet samtidig med, at du ansøger om optagelse på HD 2. del.