Enkeltmodul - HD 1. del

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltmodul - HD 1. del

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Erhvervsøkonomisk metode, enkeltfag fra 4. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
Aalborg (fremmøde)

Online
Pris
3.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
Februar 2023 - marts 2023 (fremmøde)

August 2023 - September 2023 (Online)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
15. december 2022 (fremmøde i foråret)

1. august 2023 (Online i efteråret)

Erhvervsøkonomisk metode, har som formål, at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

De centrale temaer er:

  • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
  • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
  • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
  • Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
  • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik
  • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
  • Valg af undersøgelsesdesign og valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
  • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
  • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign

Klik her for at læse mere om faget erhvervsøkonomisk metode.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Hans-Jørgen Kristensen
01. februar
Kl. 09.30 - 15.30
15. februar
Kl. 09.30 - 15.30
01. marts
Kl. 09.30 - 15.30
Eksamen
Aflevering d. 17. marts kl. 12.00.

Tidsplan for online undervisning - Efterår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Hans-Jørgen Kristensen
Optaget undervisning
Tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
21. august kl. 13.00 - 17.00
Optaget undervisning
Tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
04. september kl. 13.00 - 17.00
Optaget undervisning
Tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
18. september kl. 13.00 - 17.00
Aflevering af synopsis/problemformulering
28. september kl. 12.00

Online undervisning

Datoer for online undervisning i efteråret 2023 tilgår snarest.

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.