Spring til indhold

Enkeltmodul - HD 1. del

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer

Enkeltmodul - HD 1. del

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer

Fakta

Erhvervsøkonomisk metode, enkeltfag fra 4. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
Aalborg (fremmøde)

Online
Pris
3.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
Januar 2024 - marts 2024 (fremmøde)
August 2024 - September 2024 (Online)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • Forlænget til 5. januar 2024 (fremmøde i foråret)
 • 1. august 2024 (Online i efteråret)
 • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Erhvervsøkonomisk metode, har som formål, at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

De centrale temaer er:

 • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
 • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
 • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
 • Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
 • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik
 • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
 • Valg af undersøgelsesdesign og valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
 • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign

Klik her for at læse mere om faget erhvervsøkonomisk metode.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for online undervisning - Efterår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Hans-Jørgen Kristensen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning.
Online live undervisning
19. august kl. 13.00 - 17.00
Online live undervisning
2. september kl. 13.00 - 17.00
Online live undervisning
16. september kl. 13.00 - 17.00
Aflevering af synopsis/problemformulering
26. september kl. 12.00

Tidsplan for fremmødeundervisning - Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Hans-Jørgen Kristensen
29. januar
Kl. 09.30 - 15.30
12. februar
Kl. 09.30 - 15.30
26. februar
Kl. 09.30 - 15.30
Aflevering af synopsis/problemformulering
Aflevering af synopsis/problemformulering: fredag d. 14. marts

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.