ForsideUddannelseEfteruddannelseHDHD1

Enkeltmodul - HD1

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltmodul - HD1

Erhvervsøkonomisk metode

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for erhvervsøkonomisk metode, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Erhvervsøkonomisk metode, enkeltfag fra 4. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
Aalborg
Pris
3.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
Februar 2022 - marts 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
15. december 2021

Erhvervsøkonomisk metode, har som formål, at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. 

De centrale temaer er:

  • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
  • Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
  • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
  • Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
  • Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik
  • Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper
  • Valg af undersøgelsesdesign og valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
  • Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
  • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmødeundervisning

Aalborg - Foråret 2023
Dato Tidspunkt Underviser
01. februar 09.30 - 15.30 Hans-Jørgen Kristensen
15. februar 09.30 - 15.30 Vejledere
01. marts 09.30 - 15.30 Hans-Jørgen Kristensen

Eksamen: Aflevering af problemformulering d. 17. marts kl. 12.00.

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst.

 

Online undervisning

Datoer for online undervisning i efteråret 2023 tilgår snarest.

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.