Enkeltfag - HD1

Samfundsøkonomi

Faget er for dig, som vil øge din samfundsøkonomiske forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD1

Samfundsøkonomi

Faget er for dig, som vil øge din samfundsøkonomiske forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Samfundsøkonomi, enkeltfag fra 2. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
6.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
  • Marts 2022 - juni 2022 (fremmødehold)
  • September 2022 - januar 2023 (onlinehold)
ECTS
10
Ansøgningsfrist
  • 15. januar 2022 (forårshold med fremmøde)
  • 1. september 2022 (efterårshold online)

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden. Dette gælder både effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser som eksempelvis rente og løn, men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb såsom finans-, penge- og valutakurspolitik.

Mikroøkonomien i dette fagmodul er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori. Erhvervsøkonomien har væsentlig fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet. På den anden side, er mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Du kan læse nærmere om faget Samfundsøkonomi (10 ECTS) ved at klikke her.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Online undervisning

Samfundsøkonomi - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Format Underviser
26. september Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Kristian Nielsen
10. oktober 13.00-18.00 Online live undervisning Kristian Nielsen
11. oktober Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Kristian Nielsen
24. oktober 13.00-18.00 Online live undervisning Kristian Nielsen
25. oktober Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
7. november 13.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
8. november Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
21. november 13.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
22. november tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
5. december 13.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen / Jens Nyholm
Eksamen: Mundtlig eksamen pba. projekt afholdes i 24. januar 2023.
Sted: Online

 

HD fremmødeundervisning: Foråret 2023

Samfundsøkonomi - Fremmøde Forår 2023
Dato Tidspunkt Underviser
08. marts 09.00 - 18.00 Kristian Nielsen
22. marts 09.00 - 18.00 Kristian Nielsen
12. april 09.00 - 18.00 Jens Thøgersen
26. april 09.00 - 18.00 Jens Thøgersen
10. maj 09.00 - 18.00 Jens Thøgersen / Jens Nyholm
Eksamen: Mundtlig eksamen pba. projekt d. 20. og 21. juni 2022. 
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

 

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.