Enkeltfag - HD 1. del

Samfundsøkonomi

Faget er for dig, som vil øge din samfundsøkonomiske forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 1. del

Samfundsøkonomi

Faget er for dig, som vil øge din samfundsøkonomiske forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Samfundsøkonomi, enkeltfag fra 2. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
6.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
  • Marts 2023 - juni 2023 (fremmødehold)
  • Oktober 2023 - januar 2024 (onlinehold)
ECTS
10
Ansøgningsfrist
  • 15. januar 2023 (forårshold med fremmøde)
  • 1. september 2023 (efterårshold online)

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden. Dette gælder både effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser som eksempelvis rente og løn, men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb såsom finans-, penge- og valutakurspolitik.

Mikroøkonomien i dette fagmodul er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori. Erhvervsøkonomien har væsentlig fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet. På den anden side, er mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Klik her for læse mere om faget Samfundsøkonomi.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Forår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Undervisere på modulet: Jens Thøgersen, Kristian Nielsen og Jens Nyholm
08. marts
Kl. 09.00 - 18.00
22. marts
Kl. 09.00 - 18.00
12. april
Kl. 09.00 - 18.00
26. april
Kl. 09.00 - 18.00
10. maj
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes d. 20. og 21. juni 2023.

Tidsplan for online undervisning - Efterår 2023

Al undervisning foregår online
Undervisere på modulet: Jens Thøgersen, Kristian Nielsen og Jens Nyholm
Optaget undervisning
Tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
9. oktober kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
30. oktober kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
13. november kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
27. november kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
11. december kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online mundtlig eksamen afholdes d. 16. januar 2024

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.