Enkeltfag - HD1

Forretningsanalyse

Faget er for dig, som vil øge din analytiske forretningsforståelse og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at anvende dataanalyse i forretningsøjemed.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD1

Forretningsanalyse

Faget er for dig, som vil øge din analytiske forretningsforståelse og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at anvende dataanalyse i forretningsøjemed.

Søg optagelse

Fakta

Forretningsanalyse, enkeltfag fra 3. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
Aalborg
Pris
6.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
August 2022 - november 2022
ECTS
10
Ansøgningsfrist
 • 1. august 2022
 • 1. juni 2022 hvis du skal søge dispensation

Forretningsanalyse har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder samt udvikle den studerendes forståelse for og anvendelse af dataanalyse i forretningsøjemed.

Den studerende vil i løbet af modulet Forretningsanalyse få behandlet virksomhedens adfærd på kort og lang sigt ift. investering, finansiering samt internt og- eksternt regnskab. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

Modulet Forretningsanalyse har desuden til formål at give den studerende en grundlæggende viden og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Forretningsanalyses kobling af erhvervsøkonomi og dataanalyse skal øge den studerendes evne til at analysere og kvalificere beslutningstagen i sit arbejde ud fra den data, der er tilgængelig, for derved at blive bedre i stand til at indgå i den daglige drift i en virksomhed, både hvad angår virksomhedens kort og- langsigtede virke.

De centrale temaer i modulet Forretningsanalyse er:

 • Investeringsteori (rentesregning, betalingsrækker, kapitalværdimetoden samt intern rente og annuiteter som supplement, investeringsbeslutninger under sikkerhed og usikkerhed, inflation).
 • Finansieringsteori (lånetyper, ydelsesprofiler og effektiv rente).
 • Internt regnskab og kalkulationer (økonomistyring, budgettering og herunder likviditetsbudget).
 • Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem Årsrapporten (Årsrapporten og nøgletalsberegninger).
 • Deskriptiv statistik (kursorisk).
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger.
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger.
 • Punkt- og intervalestimation.
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians.
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser.
 • Test i antalstabeller.
 • Regressions- og korrelationsanalyse.

Du kan læse nærmere om faget Forretningsanalyse her.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

HD fremmødeundervisning: Efteråret 2022

Forretningsanalyse - Fremmøde efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
24. august 09.00 - 18.00 Marcus Tor Sommerbirk
07. september 09.00 - 18.00 Marcus Tor Sommerbirk
21. september 09.00 - 18.00 Marcus Tor Sommerbirk
05. oktober 09.00 - 18.00 Marcus Tor Sommerbirk
26. oktober 09.00 - 18.00 Marcus Tor Sommerbirk
Eksamen: Mundtlig eksamen d. 14., 15. og 16. november 2022. 
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

 

Online undervisning

Forretningsanalyse - foråret 2023
Dato Tidspunkt Format Underviser
18. januar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marcus Tor Sommerbirk
01. februar 13.00 - 18.00 Online live undervisning Marcus Tor Sommerbirk
02. februar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marcus Tor Sommerbirk
15. februar 13.00 - 18.00 Online live undervisning Marcus Tor Sommerbirk
16. februar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marcus Tor Sommerbirk
01. marts 13.00 - 18.00 Online live undervisning Marcus Tor Sommerbirk
02. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marcus Tor Sommerbirk
15. marts 13.00 - 18.00 Online live undervisning Marcus Tor Sommerbirk
16. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Marcus Tor Sommerbirk
29. marts 13.00 - 18.00 Online live undervisning Marcus Tor Sommerbirk

Aflevering af eksamensopgave: d. 14. april 2023.

Mundtlig eksamen: d. 25. april 2023. 

Sted: Online

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.