Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsanalyse

Faget er for dig, som vil øge din analytiske forretningsforståelse og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at anvende dataanalyse i forretningsøjemed.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsanalyse

Faget er for dig, som vil øge din analytiske forretningsforståelse og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at anvende dataanalyse i forretningsøjemed.

Søg optagelse

Fakta

Forretningsanalyse, enkeltfag fra 3. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
 • Aalborg (fremmøde)
 • Online
Pris
6.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
 • Januar 2023 - april 2023 (onlinehold)
 • August 2022 - november 2022 (fremmødehold)
ECTS
10
Ansøgningsfrist
 • 1. december 2022 (online forårshold) - Fortsat få ledige pladser
 • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)
 • 1. juni 2022 hvis du skal søge dispensation

Forretningsanalyse har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder samt udvikle den studerendes forståelse for og anvendelse af dataanalyse i forretningsøjemed.

Den studerende vil i løbet af modulet Forretningsanalyse få behandlet virksomhedens adfærd på kort og lang sigt ift. investering, finansiering samt internt og- eksternt regnskab. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

Modulet Forretningsanalyse har desuden til formål at give den studerende en grundlæggende viden og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Forretningsanalyses kobling af erhvervsøkonomi og dataanalyse skal øge den studerendes evne til at analysere og kvalificere beslutningstagen i sit arbejde ud fra den data, der er tilgængelig, for derved at blive bedre i stand til at indgå i den daglige drift i en virksomhed, både hvad angår virksomhedens kort og- langsigtede virke.

De centrale temaer i modulet Forretningsanalyse er:

 • Investeringsteori (rentesregning, betalingsrækker, kapitalværdimetoden samt intern rente og annuiteter som supplement, investeringsbeslutninger under sikkerhed og usikkerhed, inflation).
 • Finansieringsteori (lånetyper, ydelsesprofiler og effektiv rente).
 • Internt regnskab og kalkulationer (økonomistyring, budgettering og herunder likviditetsbudget).
 • Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem Årsrapporten (Årsrapporten og nøgletalsberegninger).
 • Deskriptiv statistik (kursorisk).
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger.
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger.
 • Punkt- og intervalestimation.
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians.
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser.
 • Test i antalstabeller.
 • Regressions- og korrelationsanalyse.

Klik her for at læse mere om faget Forretningsanalyse.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Marcus Tor Sommerbirk
Optaget undervisning
18. januar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. februar kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
02. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
15. februar kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
16. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. marts kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
02. marts
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
15. marts kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
16. marts
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
29. marts kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online mundtlig eksamen afholdes d. 25. april 2023.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Efterår 2022

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Marcus Tor Sommerbirk
24. august
Kl. 09.00 - 18.00
07. september
Kl. 09.00 - 18.00
21. september
Kl. 09.00 - 18.00
05. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
26. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen afholdes d. 14., 15. og 16. november 2022.

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.