Spring til indhold

Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Forretningsforståelse: Enkeltfag fra 1. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
 • Aalborg (fremmøde)
 • Online
Pris
9.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
 • Januar 2024 - maj 2024 (onlinehold)
 • August 2024 - december 2024 (fremmødehold)
ECTS
15
Ansøgningsfrist
 • 1. december 2023 (online forårshold)
 • 1. august 2024 (efterårshold med fremmøde)
 • 1. juni 2023 hvis du skal søge dispensation

Forretningsforståelse har som målsætning at bibringe den studerende centrale organisatoriske og erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. Faget behandler den studerendes rolle i virksomheden ud fra perspektiver, der dækker det organisatoriske og erhvervsøkonomiske fagområde.

Faget behandler den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed, gennem en introduktion til de grundlæggende træk, som kendetegner organisationer. Dette dækker f.eks. individer, mål, struktur og kultur, hvor formålet er at skabe forståelse for hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at indgå i den daglige drift i sin virksomhed.

Herunder gennemgår faget den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed. Her dykkes der nærmere i virksomhedsadfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold, samt kortsigtede optimeringsbeslutninger og langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

De centrale temaer, som indgår i Forretningsforståelse er:

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Organisatoriske udviklingsprocesser
 • Produktionsteori samt omkostningsteori og -estimering 
 • Efterspørgselsteori samt omsætningsteori 
 • Prisstrategier og erhvervsøkonomiske modeller
 • Introduktion til strategi

Klik her for at læse mere om faget Forretningsforståelse.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Dion Bach Sørensen
30. august
Kl. 09 - 18.00
13. september
Kl. 09 - 18.00
27. september
Kl. 09 - 18.00
11. oktober
Kl. 09 - 18.00
25. oktober
Kl. 09 - 18.00
08. november
Kl. 09 - 18.00
22. november
Kl. 09 - 18.00
Eksamen
Skriftlig eksamen afholdes d. 13. december kl. 09.00 - 13.00.

Tidsplan for online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Dion Bach Sørensen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
31. januar kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
14. februar kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
28. februar kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
13. marts kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
03. april kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
17. april kl. 12.45 - 17.30
Online live undervisning
01. maj kl. 12.45 - 17.30
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 14. maj 2024.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.