Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 1. del

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Forretningsforståelse: Enkeltfag fra 1. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
 • Aalborg (fremmøde)
 • Online
Pris
9.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
 • Januar 2023 - maj 2023 (onlinehold)
 • August 2022 - december 2022 (fremmødehold)
ECTS
15
Ansøgningsfrist
 • 1. december 2022 (online forårshold) - - Fortsat få ledige pladser
 • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)
 • 1. juni 2022 hvis du skal søge dispensation

Forretningsforståelse har som målsætning at bibringe den studerende centrale organisatoriske og erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. Faget behandler den studerendes rolle i virksomheden ud fra perspektiver, der dækker det organisatoriske og erhvervsøkonomiske fagområde.

Faget behandler den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed, gennem en introduktion til de grundlæggende træk, som kendetegner organisationer. Dette dækker f.eks. individer, mål, struktur og kultur, hvor formålet er at skabe forståelse for hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at indgå i den daglige drift i sin virksomhed.

Herunder gennemgår faget den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed. Her dykkes der nærmere i virksomhedsadfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold, samt kortsigtede optimeringsbeslutninger og langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

De centrale temaer, som indgår i Forretningsforståelse er:

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Organisatoriske udviklingsprocesser
 • Produktionsteori samt omkostningsteori og -estimering 
 • Efterspørgselsteori samt omsætningsteori 
 • Prisstrategier og erhvervsøkonomiske modeller
 • Introduktion til strategi

Klik her for at læse mere om faget Forretningsforståelse.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Dion Bach Sørensen
Optaget undervisning
20. januar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. februar kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
02. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
15. februar kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
16. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
01. marts kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
02. marts
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
15. marts kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
16. marts
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
29. marts kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
30. marts
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
19. april kl. 12.45 - 17.30
Optaget undervisning
20. april
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
03. maj kl. 12.45 - 17.30
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 24. maj kl. 09:00-13:00

Tidsplan for fremmødeundervisning - Efterår 2022

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Dion Bach Sørensen
31. august
Kl. 09 - 18.00
14. september
Kl. 09 - 18.00
28. september
Kl. 09 - 18.00
12. oktober
Kl. 09 - 18.00
16. november
Kl. 09 - 18.00
22. november
Kl. 09 - 18.00
30. november
Kl. 09 - 18.00
Eksamen
Skriftlig eksamen afholdes d. 14 december kl. 09.00 - 13.00.

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.