Enkeltfag - HD1

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD1

Forretningsforståelse

Faget er for dig, som vil øge din forretningsforståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Forretningsforståelse: Enkeltfag fra 1. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
 • Aalborg (fremmøde)
 • Online
Pris
9.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
 • Februar 2022 - juni 2022 (onlinehold)
 • August 2022 - december 2022 (fremmødehold)
ECTS
15
Ansøgningsfrist
 • 5. januar 2022 (forårshold online)
 • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)
 • 1. juni 2022 hvis du skal søge dispensation

Forretningsforståelse har som målsætning at bibringe den studerende centrale organisatoriske og erhvervsøkonomiske teorier og metoder, således at den studerende kan analysere og kvalificere beslutningstagen i virksomhederne. Faget behandler den studerendes rolle i virksomheden ud fra perspektiver, der dækker det organisatoriske og erhvervsøkonomiske fagområde.

Faget behandler den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed, gennem en introduktion til de grundlæggende træk, som kendetegner organisationer. Dette dækker f.eks. individer, mål, struktur og kultur, hvor formålet er at skabe forståelse for hvordan organisationer fungerer. Viden herom er en vigtig forudsætning for, at den studerende bliver i stand til bedre at indgå i den daglige drift i sin virksomhed.

Herunder gennemgår faget den studerendes rolle som medarbejder i en virksomhed. Her dykkes der nærmere i virksomhedsadfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold, samt kortsigtede optimeringsbeslutninger og langsigtede investeringsovervejelser. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

De centrale temaer, som indgår i Forretningsforståelse er:

 • Virksomheden som mekanisk eller naturligt system
 • Organisatoriske strukturer
 • Ledelse og styringstænkning
 • Beslutningsmodeller
 • Organisationens kultur og værdier
 • Organisatoriske udviklingsprocesser
 • Produktionsteori samt omkostningsteori og -estimering 
 • Efterspørgselsteori samt omsætningsteori 
 • Prisstrategier og erhvervsøkonomiske modeller
 • Introduktion til strategi

Du kan læse nærmere om faget Forretningsforståelse her

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmødeundervisning

Vi har fremmøde undervisning i Aalborg. 

Forretningsforståelse - Fremmøde efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
31. august 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
14. september 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
28. september 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
12. oktober 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
16. november 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
22. november 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen
30. november 09.00 - 18.00 Dion Bach Sørensen

Matematik kursus: d. 03. september kl. 09.00 - 16.00 (frivilligt)

Eksamen: d. 14 december kl. 09.00 - 13.00. 

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

Online undervisning

Forretningsforståelse - Online Forår 2023
Dato Tidspunkt Format Undervisner
20. januar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
01. februar 12.45 - 17:30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
02. februar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
15. februar 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
16. februar* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
01. marts 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
02. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
15. marts 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
16. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
29. marts 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
30. marts* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
19. april 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen
20. april* *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Dion Bach Sørensen
03. maj 12.45 - 17.30 Online live undervisning Dion Bach Sørensen

Matematikkursus: d. 4. februar kl. 09.00-16.00

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen d. 24. maj kl. 09:00-13:00 via digital eksamen.

Sted: Online

 

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse.

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.