Spring til indhold

Enkeltfag - HD 1. del

Erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Få nye værktøjer og metoder
Søg optagelse

Enkeltfag - HD 1. del

Erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse
Få nye værktøjer og metoder

Fakta

Erhvervsret, enkeltfag fra 2. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
 • Aalborg (fremmøde)
 • Online
Pris
3.000 kr.
En del af det erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
 • Januar 2024 - marts 2024 (fremmødehold)
 • August 2024 - september 2024 (onlinehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
 • Forlænget til 5. januar 2024 (forårshold med fremmøde)
 • 6. august 2024 (efterårshold online)
 • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Erhvervsret skal ud fra et virksomhedsperspektiv, give den studerende et overblik over retssystemet. Herunder får den studerende et sådant kendskab til retsregler, at man vil blive i stand til at identificere og analysere juridiske problemstillinger i henhold til erhvervsvirksomhed. I forbindelse med dette, omfatter modulet også viden omkring præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter på centrale- og  specialiserede erhvervsretlige områder.

De centrale temaer i Erhvervsret er:

 • Retssystemet, herunder bl.a. EU.
 • Retskilder og juridisk metode.
 • Virksomhedens aftaler.
 • Virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse.

Klik her for at læse mere om faget Erhvervsret.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for online undervisning - Efterår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning.
Online live undervisning
26. august kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
9. september kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
23. september kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 3. oktober 2024

Tidsplan for fremmødeundervisning - Forår 2025

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
08. januar
Kl. 09.00 - 18.00
22. januar
Kl. 09.00 - 18.00
05. februar
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Eksamen afholdes tirsdag d. 25. februar 2025

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.