Spring til indhold

Enkeltmodul - HD 1. del

Udvidet erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltmodul - HD 1. del

Udvidet erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Udvidet erhvervsret, valgfag fra 3. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
3.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
  • April 2023 - juni 2023 (onlinehold)
  • November 2023 - januar 2024 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2023 (online forårshold)
  • 1. oktober 2023 (efterårshold med fremmøde)
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

Faget bygger videre på det obligatoriske HD 1. del fag Erhvervsret  

Klik her for at læse mere om faget Udvidet erhvervsret.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
29. november
Kl. 09.00 - 18.00
06. december
Kl. 09.00 - 18.00
20. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Skriftlig eksamen afholdes d. 11. januar 2024.

Tidsplan for online undervisning - Forår 2024

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
08. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
22. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
05. juni kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online skriftlig eksamen afholdes d. 11. juni 2024.

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.