Spring til indhold

Enkeltmodul - HD 1. del

Udvidet erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer
Søg optagelse

Enkeltmodul - HD 1. del

Udvidet erhvervsret

Faget er for dig, som vil øge din erhvervsretlige forståelse endnu mere, og som ønsker flere anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse
Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer

Fakta

Udvidet erhvervsret, valgfag fra 3. semester af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Sted
  • Aalborg (fremmøde)
  • Online
Pris
3.000 kr.
En del af det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Læs om det Erhvervsøkonomiske grundforløb (HD1)
Varighed
  • Maj 2024 - juni 2024 (onlinehold)
  • November 2024 - januar 2025 (fremmødehold)
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 15. marts 2024 (online forårshold)
  • 1. oktober 2024 (efterårshold med fremmøde) kan søges fra 16. marts 2024
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Faget skal ud fra et virksomhedsperspektiv give den studerende et sådant overblik over retssystemet og kendskab til retsregler på en række mere specialiserede erhvervsretlige områder, at den studerende også på disse områder er i stand til at identificere og analysere juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed med henblik på præventiv anvendelse af juraen til forebyggelse af konflikter.

Faget bygger videre på det obligatoriske HD 1. del fag Erhvervsret  

Klik her for at læse mere om faget Udvidet erhvervsret.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Tidsplan for fremmødeundervisning - Efterår 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
27. november
Kl. 09.00 - 18.00
4. december
Kl. 09.00 - 18.00
18. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Skriftlig eksamen afholdes d. 9. januar 2025.

Tidsplan for online undervisning - Forår 2025

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Anders Mikkelsen
Optaget undervisning
Optaget undervisning er tilgængelig 14 dage forud online live undervisning
Online live undervisning
07. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
21. maj kl. 13.00 - 18.00
Online live undervisning
04. juni kl. 13.00 - 18.00
Eksamen
Online eksamen afholdes d. 17. juni 2025.

Tidsforbrug

Bemærk venligst, at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD1. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 
Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.