Informations-teknologi

Bachelor

Informations-teknologi

På uddannelsen lærer du at skabe løsninger med fokus på både kommunikation, teknologi- og forretningsudvikling. Du skal fordybe dig i emner som analyse og usability-evaluering, teknikker til softwareudvikling og design af brugergrænseflader. Du får en eftertragtet tværfaglig jobprofil.

Få kendskab til

Design af IT-systemer
Systemudvikling og programmering
IT-systemer til kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Informations-teknologi

På uddannelsen lærer du at skabe løsninger med fokus på både kommunikation, teknologi- og forretningsudvikling. Du skal fordybe dig i emner som analyse og usability-evaluering, teknikker til softwareudvikling og design af brugergrænseflader. Du får en eftertragtet tværfaglig jobprofil.

Få kendskab til

Design af IT-systemer
Systemudvikling og programmering
IT-systemer til kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Informationsteknologi er en uddannelse for dig, der gerne vil udvikle kommunikations- og IT-løsninger, der gør en forskel for mennesker og virksomheder. Du lærer at analysere og forstå data i tæt samspil med design af IT-systemer og du bliver en værdifuld medspiller i udviklingen af software, forretningssystemer, apps, business intelligence og meget mere.

Uddannelsen bygger på tre elementer: Kommunikation, teknologi og forretningsudvikling. Tilsammen med fag som bl.a. programmering, innovation og forretningsledelse og med direkte adgang til den nyeste viden på området får du metoder og værktøjer til at påvirke og forandre vores forhold til og brug af IT.

På første semester får du en indføring i grundlæggende programmering og bliver samtidig introduceret til gruppearbejde, projektbaseret læring og IT-systemer – og hvordan de fungerer i en kulturel kontekst. Senere på studiet skal du til at arbejde med brugergrænseflader og selv lære selv at designe, bygge og afprøve et IT-system. På det tredje år kan du se frem til at styrke vigtige færdigheder inden for organisationsudvikling og computerarkitektur. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Du får kompetencer, du kan gøre brug af med det samme, fx i et studiejob. Det er også de samme kompetencer, der efterfølgende gør dig attraktiv som fx IT-konsulent eller systemudvikler. Det er ingen hemmelighed, at mulighederne på arbejdsmarkedet er mange, når du er færdig.

Informationsteknologi er som alle andre uddannelser på AAU formet af problembaseret læring, PBL. Det betyder, at undervisningen ved siden af forelæsninger og øvelser består af team- og projektarbejde i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre eksterne partnere. Du vil opleve, at denne tilgang ikke bare giver studiet en ekstra social dimension, men også gør, at du hurtigt får indsigt i de forskellige udfordringer, som IT-teams arbejder med i virkeligheden.

Hvem læser på uddannelsen?

Informationsteknologi er en tværfaglig uddannelse med fokus på forholdet mellem mennesker, IT og forretningsudvikling. Du kommer til at arbejde i dybden med de mange udfordringer og muligheder, som vores digitale informationssamfund rummer.

Dette krydsfelt sætter sit præg på de studerende, som ofte kommer med en vidt forskellig baggrund – og med forskellige drømme om, hvad studiet skal føre til. Nogle ser informationsteknologi som et redskab til at sætte en ny retning på vores samfundsudvikling. Andre tænker i nye innovative tjenester og produkter.

Fælles er dog, at det er folk, som interesserer sig for sammenhængen mellem teknologi, kommunikation og forretning, og som i samarbejde med andre har en god, løsningsorienteret tilgang til verden.

Der er ikke noget krav til, at du skal kunne programmere på forhånd - det lærer du nemlig på studiet – helt fra bunden. Det eneste, vi kræver udover de formelle adgangskrav, er en grundlæggende åbenhed og nysgerrighed. For det er vores erfaring, at det først og fremmest er de ting, der får os til at se nye muligheder og skabe bedre sammenhæng.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Uddannelsen er tværfaglig, og det sætter sig præg på studiemiljøet, som bliver ekstra mangfoldigt, da vi trækker på undervisning fra flere forskellige institutter på universitetet.

Det er ingen hemmelighed, at uddannelsen kan være lige så krævende, som den kan være spændende. Den er fuldtidsstudium med en arbejdsuge på ca. 37-40 timer, som består af fremmøde på universitetet samt forberedelse hjemme

På hvert semester har du en række obligatoriske kurser, som du følger. Ved siden af kurserne har du projektarbejde i teams. Både på kurserne og i gruppearbejdet lærer du fagets vigtigste metoder og værktøjer, og bliver trænet i at arbejde tværfagligt såvel som kreativt.

Et inkluderende studiemiljø med en særlig tilgang

Vores udgangspunkt er problembaseret læring, PBL. Det er en undervisningsform, som Aalborg Universitet har været med til at udvikle, og som universitetet er kendt for i hele verden, både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. PBL kommer til at danne rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Problembaseret læring og arbejde i teams gør det muligt for dig at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden – ofte i tæt samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere. Oveni har PBL den fordel, at læringsformen for mange bidrager til øget motivation og fællesskabsfølelse. Det gælder både i forbindelse med studierne og det sociale liv.

Den problembaserede læring smitter i det hele taget af på livet på Informationsteknologi. Der er mange, der bliver på universitetet efter kurserne, hvor der laves opgaver sammen med medstuderende. Du vil også opleve, at der er mange, der bruger tid på de sociale og faglige foreninger, som er på stedet.

Studieliv på Aalborg Universitet

Fagligt indhold

Informationsteknologiuddannelsen er en treårig bacheloruddannelse med seks semestre i alt. Uddannelsen starter med et første studieår, hvor du får indblik i projektarbejdsformen, problembaseret læring og grundlæggende programmering.

Hvert semester følger du kurser og danner projektgrupper. Du har på hvert semester mulighed for at danne projektgruppe med nye studerende, også nogle fra andre fagmiljøer. Uanset på hvilket semester du er, så lærer du i projektgruppen at arbejde kreativt og intenst med faglige løsninger, og projektet gør det muligt for dig at fordybe dig i særlige IT-problemstillinger, hvad enten det er udvikling eller implementering.

Under det meste af bachelorforløbet har du mulighed for at arbejde sammen med virksomheder som lokale genbrugsbutikker, kulturinstitutioner, professionelle brancheorganisationer, og televirksomheder, som alle viser stor interesse for at arbejde sammen med studerende fra Informationsteknologi om fagligt relevante problemstillinger i praksis. Kontakten til disse virksomheder kan både være din egen, men den formidles formelt af en matchmaker eller en anden relevant part på Aalborg Universitet.

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Informationsteknologi kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Semesteroversigt

Sociale og faglige aktiviteter

Studenterforeningerne på Institut for Datalogi, hvor uddannelsen i Informationsteknologi hører til, byder året rundt på aktiviteter, som drives af frivillige. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, og der er naturligvis også plads til, at du selv kan bidrage.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Job og Karriere - Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Som bachelor i Informationsteknologi kan du vælge at søge arbejde med det samme i IT-branchen. Du kan også vælge at læse videre og tage en 2-årig kandidatuddannelse inden for fx Computer Science eller IT-ledelse.

Jobmulighederne afhænger af dine valg under bacheloruddannelsen og den efterfølgende kandidatuddannelse, du vælger. Men der er ingen tvivl om, at fremtiden ser god ud. Det er ikke kun et resultat af din evne til at kunne løse organisatoriske problemstillinger og bevæge dig på tværs af forretning, kommunikation og IT, men også et resultat af de særlige samarbejdsfærdigheder, du har fået gennem den problembaserede læring.

For mange virksomheder – også uden for den typiske IT-branche – er det blevet et must at have en nøglemedarbejder, der kan bygge bro mellem flere IT-fagligheder. Vi har flere kandidater, der arbejder som projektledere eller IT-konsulenter. Flere vælger dog også at starte egen virksomhed.

Eksempler på områder, hvor kandidater, der har læst Informationsteknologi på bacheloren kan gøre en forskel:

 • Digitalisering: vær med til at udvikle de bedste løsninger til virksomheder, både offentlige og private og ikke mindst til de borgere, der skal bruge løsningerne
 • Internet of Things: bidrag fx til bæredygtige løsninger for landbruget, større effektivitet og energibesparelse eller hvad med overvågning til forbedret placering af hjertestartere?
 • Business intelligence: her er du eksperten, der kan skaffe virksomheden viden om dens egen performance og hvordan den kan forbedres
 • Nudging: du kan designe og udvikle kommunikationsløsninger, der fx kan skabe adfærds- eller holdningsændringer hos modtageren

Kandidatmuligheder

Som bachelor i Informationsteknologi fra Aalborg Universitet kan du enten vælge at begynde at arbejde eller at fortsætte på universitetet og tage en 2-årig kandidatuddannelse. Fortsætter du på universitetet er der en lang række uddannelsesmuligheder i form af kandidatuddannelser.

Den kandidatuddannelse, du kan vælge, afhænger af de kurser og fag du har valgt på 6. semester i din bacheloruddannelse. Disse kurser er nemlig forberedende til de mulige kandidatuddannelser.

Mulige kandidatoverbygninger

  Til dig, som overvejer at læse Informationsteknologi

  Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at vælge det studium, som passer til dig. Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen i Informationsteknologi og fx gerne vil snakke med en studerende om dine overvejelser, så kan du enten skrive en mail eller booke et online møde. Her kan du spørge om alt fra studiets indhold over valg af computerudstyr til menuen i kantinen. Intet er for stort eller for småt. Det kan være, du har spørgsmål som fx

  • Hvor i Aalborg ligger uddannelsen?
  • Hvilket IT-udstyr skal jeg bruge?
  • Skal jeg kunne programmere på forhånd?
  • Skal jeg være god til matematik?
  • Kan man have enmandsgrupper?
  • Kan jeg studere på AAU og bo i fx Aarhus?
  • Tid på universitet vs. hjemmearbejde?
  • Jobmuligheder?
  • Hvad findes der af sociale arrangementer?

  Melanie, Christian og Kira sidder klar til at hjælpe dig

  Kontakt dem på mail studievejl@cs.aau.dk eller telefon 93 56 22 58. Telefonen er åben onsdag og fredag imellem 14.00 og 16.00. 

  Du kan også booke et møde

  Skriv på mailen og få en aftale. Du kan booke enten et online eller et fysisk møde - det er op til dig.

  Christian

  Melanie

  Kira

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske