AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Informationsteknologi, Bachelor

Studerende

Informationsteknologi

Drømmer du om at blive IT-konsulent med kompetence til at analysere kommunikation, konstruere systemer til kommunikation og se forretningspotentialet ved systemet? Uddannelsen i Informationsteknologi på Aalborg Universitet klæder dig på til en karriere som konsulent eller selvstændig med en flerfaglig IT-profil. Uddannelsen giver dig indblik i og kompetence til at skabe løsninger, der får skabt et optimalt samspil mellem kommunikation, forretningsudvikling og softwareudvikling.

bliv bachelor i it

"Kombinationen mellem det teknologiske
og det erhvervsmæssige,
som jeg kunne lave på informationsteknologi,
var den perfekte kombination"

                                                Diego Andres Flores, studerende

TRE HOVEDELEMENTER

Uddannelsen bygger på de tre faglige elementer: Kommunikation, teknologi og forretning.   Styrken ved den tværfaglige profil er, at du fra starten får indsigt i de forskelligheder, som IT-udviklingsteams kæmper med i virkeligheden. Du bliver fagligt udfordret og får en spændende hverdag med undervisning i forskningsmiljøerne. Undervisningen sker det sted, hvor forskningen bliver produceret. Uddannelsen er forankret i et internationalt miljø, og på nogle semestre bliver der kommunikeret både mundtligt og skriftligt på fremmedsprog som engelsk. 

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen. Du kan også læse sjove og spændende historier om alt hvad der rører sig inden for IT.
 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ informationsteknologi


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

søg optagelse på informationsteknologi

Film om at læse på aau

 

Du får viden om

  • Design af IT-systemer
  • Systemudvikling og programmering
  • IT-systemer til kommunikation
  • Forretningsforståelse

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet