Interaktions­design

Bachelor

Interaktions­design

På uddannelsen lærer du at designe interaktive, digitale IKT-produkter med fokus på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik. Du skal bl.a. fordybe dig i visuelt design, prototyping, usability og user experience. Du bliver en nøglespiller i fremtidens produktudvikling.

Få kendskab til

Interaktive produkter og systemer
Brugercentreret design
Industriel design

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Interaktions­design

På uddannelsen lærer du at designe interaktive, digitale IKT-produkter med fokus på brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik. Du skal bl.a. fordybe dig i visuelt design, prototyping, usability og user experience. Du bliver en nøglespiller i fremtidens produktudvikling.

Få kendskab til

Interaktive produkter og systemer
Brugercentreret design
Industriel design

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Interaktionsdesign er en uddannelse for dig, der gerne vil skabe forandringer gennem udvikling af kreative og brugerorienterede digitale løsninger. Du får viden og kompetencer til at skabe nye produkter og teknologier og kan se frem til at blive en vigtig brik i fremtidens samspil mellem mennesker og IT.

På Interaktionsdesign studerer du interaktive teknologier og deres sammenhæng med verden omkring dig. Du lærer, hvordan teknologierne påvirker og former vores hverdag, vores arbejdsliv og kommunikation med hinanden. Du lærer – kort sagt – at der er teknologi og design i (næsten) alt.

Du bliver undervist i konstruktion og design af de interaktive dele af informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver introduceret til websystemer, desktopsystemer og mobile systemer. Samtidig lærer du at se kulturelle og æstetiske processer i en større sammenhæng og vurdere færdigdesignede produkter. En stor del af studiet har nemlig fokus på at give dig en systematisk, kritisk sans i forhold til at arbejde med interaktive digitale medier.

På første semester får du en indføring i grundlæggende programmering, introduktion til gruppearbejde og et modul i interaktionsdesign. Målet er, at du fra starten lærer at udvikle et produkt med udgangspunkt i brugerens oplevelse. I løbet af uddannelsen udvikler du færdigheder inden for prototyping, systemanalyse, user experience og computergrafik mm. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Interaktionsdesign tager som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i problembaseret læring, PBL. Det betyder, at undervisningen er baseret på en helt særlig form for team- og projektarbejde – ofte i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre eksterne partnere.

Du vil opleve, at denne tilgang ikke bare giver studiet en ekstra social dimension, og de forskellige projekter en øget kvalitet og relevans, men også gør dig endnu mere eftertragtet på et arbejdsmarked, som i forvejen ikke kan få nok medarbejdere med stærke digitale kompetencer og solide samarbejdsevner.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvem læser på uddannelsen?

Interaktionsdesign er en uddannelse med et bredt sigte og rækker ind i mange dele af vores samfund – fra produktion, forskning og formidling til spil, kunst og oplevelser.

Det brede sigte gør også, at Interaktionsdesign tiltrækker en mangfoldighed af studerende med mange og vidt forskellige interesser. Vi har studerende, der elsker alt omkring design af ny teknologi, brugerinvolvering og user experience og studerende, der ikke kan få nok af de nyeste trends inden for servicedesign. Fælles er dog, at det er nysgerrige mennesker, som godt kan lide, at teori og praksis går hånd i hånd, og som også godt kan lide at arbejde kreativt. Mange har faktisk en stærk evne til at kunne tænke skævt og systematisk på samme tid.

Programmering er en del af uddannelsen, men du skal ikke kunne programmere på forhånd. Det eneste, vi kræver – udover de formelle adgangskrav – er en åbenhed over for verden. Det er vores erfaring, at det først og fremmest dét, der får os til at se nye muligheder og skabe bedre oplevelser med den nyeste teknologi.

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Uddannelsen er stærkt designorienteret og baserer sig på international anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign. Du vil opleve, at underviserne selv er førende på området – både teoretisk og praktisk.

Det giver dig en masse viden og værktøjer i rygsækken i løbet af studiet og gør Interaktionsdesign til et spændende, men også krævende fuldtidsarbejde. Forvent en arbejdsuge på ca. 37-40 timer.

Hvert semester består af række kurser, som du følger. Ved siden af kurserne har du projektarbejde i teams gennem hele semestret, som munder ud i fælleseksamener. Både til kurserne og i gruppearbejdet lærer du de vigtigste metoder, og du bliver trænet i at arbejde kritisk, tværfagligt og kreativt. Sidst, men ikke mindst, lærer du at anvende og formidle dine resultater til andre.

Et unikt studiemiljø med fokus på samspil og læring

Vi underviser med udgangspunkt i problembaseret læring, PBL. Det er en undervisningsform, som Aalborg Universitet har været med til at udvikle, og som universitetet er kendt for i hele verden – både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. PBL vil danne rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Problembaseret læring og det tilhørende arbejde i teams gør ikke kun læring til et fælles, forpligtende projekt. Det gør det også muligt at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden, som man selv interesserer for – ofte i tæt samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere. PBL er af samme grund en læringsform, som for mange bidrager til øget motivation, sammenhold og ansvar i hele studieforløbet.

Den problembaserede læring smitter i høj grad af på livet på Interaktionsdesign. Der er mange, der bliver på universitetet også efter kurserne, hvor der laves opgaver sammen. Du vil opleve, at der også er mange, der bruger tid på de sociale og faglige foreninger, som er på stedet.

Fagligt indhold

Aalborg Universitets uddannelse i Interaktionsdesign bygger på elementer fra fire hovedområder: interaktionsdesign, datalogi, industriel design og sociologi. Nedenfor er beskrevet det faglige indhold på uddannelsen.

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign kan du læse mere om kurser og projekter samt lovhjemmel mm. 

For at kunne programmere, lave systemanalyse og forstå fx computerarkitektur, er det vigtigt, at du lærer nogle grundlæggende datalogiske begreber og at matematikken er på plads. Det sørger vi for ved at inkludere datalogi som en del af uddannelsen. Det er desuden vigtigt som interaktionsdesigner, at man har en grundlæggende forståelse for hvordan produkter skal fremstilles, og industriel design, der handler om metode og visualisering, kultur og æstetik samt mekatronik og servicedesign, er med til at give dig denne forståelse. Endelig er brugeroplevelse en vigtig grundpille i interaktionsdesign. Derfor vil du blive undervist i kvantitativ og kvalitative metoder, så du bliver i stand til at undersøge brugernes behov og dermed lave brugerorienteret design.

Semesteroversigt

Sociale og faglige aktiviteter

Studenterforeningerne på Institut for Datalogi, hvor uddannelsen i Interaktionsdesign hører til, byder året rundt på aktiviteter, som drives af frivillige. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, og der er naturligvis også plads til, at du selv kan bidrage.

Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Som bachelor i Interaktionsdesign kan du vælge at søge arbejde med det samme inden for digital produkt- og serviceudvikling. Du kan også vælge at læse videre og tage den 2-årige kandidatuddannelse i Interaktionsdesign.

Som interaktionsdesigner er ingen tvivl om, at fremtiden ser god ud. Det er ikke kun et resultat af din evne til at kunne analysere og løse digitale problemstillinger, men også et resultat af de særlige samarbejdsfærdigheder, du har opnået gennem den problembaserede læring og projektarbejdet.

En stor del af vores kandidater finder beskæftigelse som UX-designere og konceptudviklere eller får job inden for digital kommunikation og undervisning. I takt med den fortsatte digitalisering vokser behovet for digitale eksperter inden for brugeroplevelser også i virksomheder uden for det typiske IT-felt.

Eksempler på områder, hvor kandidater i Interaktionsdesign gør en forskel:

 • Brugeroplevelse: gennem bl.a. prototyping gør interaktionsdesignere websites og andre interaktive produkter til en god og givende oplevelse for brugeren.
 • Industriel design: som interaktionsdesigner kan du formgive og fremstille produkter, som både skal være funktionelle og æstetiske.
 • Usability: interaktionsdesignere tester produkter for at forbedre deres potentiale og dermed maximere omsætning eller fx skabe en bedre oplevelse for brugeren.
 • Kommunikation: interaktionsdesignere laver interaktive digitale produkter, der fremmer den måde, som mennesker kommunikerer og interagerer på.

Læs om tidligere studerende og hvad de arbejder med nu

Kandidatmuligheder

Med en bachelorgrad i Interaktionsdesign fra Aalborg Universitet har du forskellige muligheder:

Til dig, som overvejer at læse Interaktionsdesign

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at vælge det studium, som passer til dig. Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen i Interaktionsdesign og fx gerne vil snakke med en studerende om dine overvejelser, så kan du enten skrive en mail eller booke et online møde. Her kan du spørge om alt fra studiets indhold over valg af computerudstyr til menuen i kantinen. Intet er for stort eller for småt. Det kan være, du har spørgsmål som fx

 • Hvor i Aalborg ligger uddannelsen?
 • Hvilket IT-udstyr skal jeg bruge?
 • Skal jeg kunne programmere på forhånd?
 • Skal jeg være god til matematik?
 • Kan man have enmandsgrupper?
 • Kan jeg studere på AAU og bo i fx Aarhus?
 • Tid på universitet vs. hjemmearbejde?
 • Jobmuligheder?
 • Hvad findes der af sociale arrangementer?

Melanie, Christian og Kira sidder klar til at hjælpe dig

Kontakt dem på mail studievejl@cs.aau.dk eller telefon 93 56 22 58. Telefonen er åben onsdag og fredag imellem 14.00 og 16.00. 

Du kan også booke et møde

Skriv på mailen og få en aftale. Du kan booke enten et online eller et fysisk møde - det er op til dig.

Christian

Melanie

Kira

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske