AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Interaktionsdesign, Bachelor

Studerende i Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign er en konstruktivt og kreativt orienteret disciplin, som handler om at designe interaktive digitale produkter, der fremmer den måde, som mennesker kommunikerer og interagerer på i deres hverdags-, privat- og arbejdsliv.

Line laver bæredygtige løsninger

Høre Line fortælle om sit projekt med interaktiv teknologi, der kan bidrage til, at vi som forbrugere træffer mere bæredygtige valg - både med hensyn til mennesker og miljø. Du kan også læse her, hvad Line i øvrigt har at sige om uddannelsen.

"interaktionsdesign handler ikke kun om
at skrive kode hele dagen, men også om,
hvorfor vi gør de ting, vi gør"

Tobias Jørgensen, studerende

Vær med til at designe samspillet mellem teknologi og brugere

I takt med at teknologier og produkter i stigende grad bliver brugt til understøttelse stort set al menneskelig aktivitet, bliver et godt og velfungerende interaktionsdesign mere og mere vigtigt. Udviklingen af interaktive elektroniske produkter er i dag en større arbejdsopgave for en eller flere personer, som er højt kvalificerede inden for interaktionsdesign. Uddannelsen i interaktionsdesign fokuserer på brugere, teknologi, fysisk form, kontekst og brug og på samspillet mellem disse i udviklingen af nye og innovative IKT (informations- og kommunikationsteknologi)-produkter.

Lær at designe systemer, der giver den bedste brugeroplevelse

Uddannelsen giver dig grundlæggende kompetencer i design af de interaktive dele af et IKT-system med et højt niveau af brugeroplevelse, anvendelseskvalitet og æstetik.

Uddannelsen er stærkt designorienteret og baserer sig på internationalt anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign. Du vil komme til at beskæftige dig meget med konstruktion af interaktive IKT systemer. Du skal desuden lære om grundlæggende interaktive teknologier som websystemer, fysiske produkter, desktopsystemer og mobile systemer.

Besøg os på Facebook og få en smag på studielivet.
 

læs mere om fagligt indhold på interaktionsdesign

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

SØG OPTAGELSE PÅ interaktionsdesign

Film om at læse på AAU

 

Du får viden om

  • Interaktive produkter og systemer
  • Brugercentreret design
  • Industriel design
  • Datalogi

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen