AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Software, Bachelor

Bachelor i Software

Software

Hele vores samfund, økonomi, sundhed og sikkerhed afhænger i stadig højere grad af IT. Du kan være med til at skabe fremtiden og designe de ting, som andre i første omgang ikke forstår, men hvor det efter nogle år bliver noget, alle bruger. Tænk bare på fx netbank, selvkørende biler, kunstig intelligens, Internet of Things og meget mere.

skab fremtidens software

Som softwareingeniør er man et skridt foran udviklingen – du skal kunne udtænke og udføre nye opfindelser, som vi får brug for, både i vores almindelige dagligdag og i mere overordnet skala, fx software til fly. På softwareuddannelsen lærer du at lave working software – dvs. software, som er gennemarbejdet og testet og klar til at blive brugt i virkeligheden. Derfor udgør test af software også en væsentlig del af uddannelsen.

Programmering

Man kan ikke sige softwareingeniør uden også at sige programmering. På softwareuddannelsen handler det om, hvordan man programmerer; programmering er ikke blot et værktøj. Du skal bl.a. lære om imperativ programmering. Det er en af de mest anvendte former for programmering, og den kaldes også programmering i bydeform; det er dig, der fortæller computeren, hvad den skal gøre. Man bruger fx imperativ programmering til at lave klimamodeller. En anden form for programmering, som du kommer til at arbejde med, er objektorienteret programmering. En af fordelene ved objektorienteret programmering er, at man opdeler programkoden i klasser. På den måde kan en klasse genbruges i andre programmer i stedet for, at man skal til at programmere den igen.

Teknologier som databasesystemer, indlejrede systemer, interaktionsteknologier, netværk og internet bliver også en del af din hverdag som softwarestuderende. Desuden skal du lære om algoritmer og softwaresikkerhed.

hvad kan software bruges til?

Alt er ikke noget særligt godt svar, men det rammer meget godt. For at gøre det lidt mere konkret og håndgribeligt har vi samlet nogle eksempler her nedenfor.

Realtidssystemer: Sådanne systemer er programmeret til at kunne reagere inden for mili- eller mikrosekunder. Fx skal en airbag udløse sig på det helt nøjagtige tidspunkt, hvor der er brug for den og ikke et mikrosekund før eller efter. Realtidssystemer bruges også i flysoftware til fx styring af droner og til styring af vandpumper.

Internet of Things (IoT): Det har du måske hørt om før - IoT er de enheder, som ikke er traditionelle computere, men som indeholder software og internetforbindelse. Det er fx telefoner, tablets, ure, låse, ventilation, biler og hvad man ellers kan komme i tanker om.

Robotter og droner: Softwaren er det, som får hardwaren til at virke efter hensigten.

Indendørs navigation: Dette kan man fx bruge til analyse af bevægemønstre i bygninger, så man kan finde ud af, hvor det vil være klogest at placere nødudgangene. Man kan også bruge det til mere fredelige ting såsom indretningen af et shoppingcenter.

Lærings- og kommunikationssoftware: Fx har forskere og studerende fra Aalborg Universitet udviklet software til børn med autisme.

SOFTWARE eller datalogi?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du mest er til Software eller Datalogi, så skal du ikke fortvivle. Det kan være svært at overskue, når man står og skal vælge, og heldigvis er der så megen samlæsning på første del af de to uddannelser, at du helt til og med 4. semester (altså de første to år på uddannelsen) kan vælge om uden af den grund af forlænge din studietid. Betingelserne for at kunne vælge om er, at du har bestået hele 1. studieår og at der er plads på den uddannelse, du vil skifte til.

AT LÆSE PÅ AAU 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen. Du kan også læse sjove og spændende historier om alt hvad der rører sig inden for IT.

DU KAN OPGRADERE DIT MATEMATIKNIVEAU

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart.

 

Søg om optagelse på SOFTWARE-uddannelsen

 

STUDIEMILJØET på AAU

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAAU bedst i Europa på ingerniørvidenskab

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

 

Du får viden om

  • Kunstig intelligens
  • Internet of Things (IoT)
  • Programmering
  • Agil udvikling
  • Software-teknologier
  • Databaser
  • Matematik

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet