Forskning
Samarbejde

Interaktive Digitale Medier (IndiMedia), Kandidat

Interaktive Digitale Medier

Interaktive Digitale Medier

Interesserer du dig for de nye medier, og de muligheder de skaber? Synes du at udvikling af interaktive digitale medier (multimedier), som eksempelvis computerspil og virtuelle 3D-verdener, er spændende? Finder du det interessant, hvordan mennesker i samspil med digitale medier skaber indhold, produkter og oplevelser? - Så er en kandidatuddannelse i Interaktive Digitale Medier måske noget for dig.

Kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier tager udgangspunkt i de nye medier og måden hvorpå disse muliggør interaktivitet og dermed skaber nye relationer og oplevelser for brugerne. Uddannelsens genstandsfelt er således interaktive digitale medier, deres teoretiske baggrund samt deres produktion, distribution, brug og betydning.

Målet med kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier er, at du som studerende skal blive i stand til at analysere, designe, planlægge, implementere, evaluere og formidle interaktive digitale mediefænomener. Dermed er fokus på produktion, design og kreative muligheder inden for feltet.

På kandidatuddannelsen i Interaktive Digitale Medier har du mulighed for at specialisere dig inden for dit særlige interessefelt. Det kan eksempelvis være inden for:

 • Kommunikative systemer eller overvejende interaktive systemer
 • Indholdsproduktion og applikationer
 • Avancerede multimediale brugergrænseflader
 • Viden om brugeren eller brugskonteksten i forbindelse med interaktive digitale medier
 • Enkeltgenrer eller applikationsområder som digital design, virtuelle fællesskaber, indholdsproduktion, computerspil, digital interaktiv underholdning, mobile medier, digital æstetik, kunst og kultur og meget mere.

Selvom du som studerende har mulighed for at specialisere dig, lægger uddannelsen vægt på, at du er i stand til at kunne inddrage og håndtere alle typer af interaktive digitale medier i forhold til de konkrete opgaver og kontekster. Du har derfor mulighed for at koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

 • Æstetisk teori og digital æstetik
 • Perception, kognition og reception i forhold til nye medier
 • Designteori, interaktionsdesign og digital design
 • Brugercentrering, brugerdreven innovation, markedsdreven innovation og designerdreven innovation
 • Interaktive og/eller digitale genrer, formater og platforme, eksempelvis computerspilteori og gamedesign
 • Projektledelse og organisations- og virksomhedsforståelse
 • Test, analyse og design af kvaliteter som playability, likeability, usability, sociability med mere.

Med en kandidatuddannelse i Interaktive Digitale Medier handler det om, at du finder lige netop dit interesseområde og derudfra skaber din unikke faglige profil. 

En kandidat fra Interaktive Digitale Medier arbejder typisk indenfor  følgende områder:

 • Produkt- og serviceudvikling
 • Softwareudvikling
 • Forretningsudvikling
 • Digital kommunikation / marketing
 • Undervisning (it-didaktisk design)

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Brugerstudier - konceptudvikling
 • Projektledelse
 • Produktion (herunder spilproduktion)

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen