Spring til indhold

Computer Science (IT)

Kandidat

Computer Science (IT)

Interesserer du dig for programmering, programmeringssprog, software engineering, maskinintelligens, datahåndtering eller indlejrede systemer? Du kan udvide dine kompetencer inden for disse områder ved at læse til kandidat i Computer Science (IT) på AAU.

Derfor skal du læse uddannelsen

Fordi du vil udvikle din viden indenfor programmering, software engineering, beregningsteori, maskinintelligens og andre fag
Du er passioneret omkring Menneske-Maskine Interaktion (HCI)
Du vil være en del af et international Miljø, hvor du kan vælge at specialisere dig i mange forskellige områder, inkl. programmeringssprog, distribuerede systemer, databaser og kunstig intelligens

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Computer Science (IT)

Interesserer du dig for programmering, programmeringssprog, software engineering, maskinintelligens, datahåndtering eller indlejrede systemer? Du kan udvide dine kompetencer inden for disse områder ved at læse til kandidat i Computer Science (IT) på AAU.

Derfor skal du læse uddannelsen

Fordi du vil udvikle din viden indenfor programmering, software engineering, beregningsteori, maskinintelligens og andre fag
Du er passioneret omkring Menneske-Maskine Interaktion (HCI)
Du vil være en del af et international Miljø, hvor du kan vælge at specialisere dig i mange forskellige områder, inkl. programmeringssprog, distribuerede systemer, databaser og kunstig intelligens

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Interesserer du dig for programmering, software engineering, maskinintelligens, datahåndtering eller indlejrede systemer? Du kan udvide dine kompetencer inden for disse områder ved at læse til kandidat i Computer Science (IT) på Aalborg Universitet.

Om uddannelsen

Computer Science (IT) er en international uddannelse, som foregår på engelsk. IT står i denne sammenhæng for ”international track”.

Bemærk at dette er en engelsksproget datalogiuddannelse, som er forskellig fra den dansksprogede datalogiuddannelse.

Computer Science (IT) er rettet mod to målgrupper:

  • Internationale studerende med en bachelor i datalogi eller software
  • Bachelorer i Informationsteknologi (teknologisporet) fra Aalborg Universitet

Du kan også blive optaget på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT), hvis du har en bachelorgrad i Data Science fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller IT-Universitetet i København, eller en bachelorgrad i Interaktionsdesign fra Aalborg Universitet. Der er indgået en særaftale mellem Aalborg Universitet og UCN, så hvis du er professionsbachelor i softwareudvikling og har fulgt kurser i syntaks og semantik samt diskret matematik, har du krav på at blive optaget.

Hvis du er usikker på, om din bachelorgrad giver adgang til kandidatuddannelsen i Computer Science (IT), er du velkommen til at kontakte studiesekretær Ulla Øland. Din bachelorgrad skal som minimum have et datalogisk omfang på 150 ECTS og indeholde kurser i følgende emner:  Programmering (10 ECTS), Software Engineering (5ECTS), Algoritmer og datastrukturer (5 ECTS), Databaser (5 ECTS) og diskret matematik (5 ECTS).

Spor

Studerende på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT) kan vælge mellem to spor på 2. semester:

  • Information Technology (IT)
  • Computer Science (CS)

Studienævnet anbefaler, at studerende som ikke har en baggrund i formel datalogi og/eller programmeringssprogs-design og oversættere, vælger IT-sporet for at tilegne sig disse kompetencer. 

Du kan finde detaljeret information om sporene og kurserne i Curriculum for the Master's Programme in Computer Science (IT) under Overview of the programme (§18).

Besøg os på Facebook og følg med i, hvad de studerende laver.

Fagligt indhold

Job og karriere

Med en kandidatgrad i Computer Science (IT) har du gode jobmuligheder. Kandidater fra Aalborg Universitet er generelt meget efterspurgte og mange får arbejde umiddelbart efter de er færdige med at læse. Det er fx i IT-industrien, inden for mobilkommunikation, rumfartsvidenskab, sundhedsteknologi, medieindustrien osv. Kandidater fra AAU udmærker sig ved både at kunne arbejde selvstændigt og i teams. Nogle kandidater vælger også en karriere som forsker ved universitetet.

Tidligere studerende arbejder fx som

  • Systemudviklere
  • IT-arkitekter
  • Projektledere
  • Systemadministratorer
  • Udviklingskonsulenter, etc.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Studievejledning

Hvis du har spørgsmål vedrørende optagelse på kandidatuddannelsen i Computer Science (IT) på Aalborg Universitet, er du velkommen til at kontakte studiesekretær Ulla Øland på ulla@cs.aau.dk

Spørgsmål vedr. uddannelsens semestre

1.-2. semester: Ulla Øland ulla@cs.aau.dk

3.-4. semester: Lene Winther Even even@cs.aau.dk

Som studerende på AAU møder du...