Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

It, læring og organisatorisk omstilling

Kandidat

It, læring og organisatorisk omstilling

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it og digitalisering i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it/digitalisering, læring og didaktisk design.

Derfor skal du læse uddannelsen

IT-didaktisk design - netbaseret kommunikation
Kultur og globalisering - Innovationsprocesser
Ledelse og organisation

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

It, læring og organisatorisk omstilling

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it og digitalisering i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it/digitalisering, læring og didaktisk design.

Derfor skal du læse uddannelsen

IT-didaktisk design - netbaseret kommunikation
Kultur og globalisering - Innovationsprocesser
Ledelse og organisation

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Har du en bachelor inden for humaniora eller samfundsvidenskab? Eller en professionsbachelor som fx lærer, pædagog eller sundhed og ernæring? Og synes du, at it og digitalisering er det helt rigtige at bygge ovenpå? Så har du muligheden på Aalborg Universitet, som udbyder den tværfaglige cand.it.-uddannelse i It Læring og Organisatorisk Omstilling. Uddannelsen er skræddersyet til dig, der har en ikke-it-teknisk bachelor eller professionsbachelor.

Bliv digital humanist

It, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO) giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it og digitalisering i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it/digitalisering, læring og didaktisk design. Derudover får du kompetencer til at udvikle læring, undervisning, digitalisering, formidling og samarbejde i alle typer organisationer. I alle sammenhænge står brugen af it og digitalisering centralt. Det er et særkende for uddannelsen, at den med sin digitale profil kan fungere som overbygning på flere forskellige bachelor- og professionsbacheloruddannelser. 

Hent flyer om uddannelsen her

thumbnail

Mød Janne Myrrhøj Nielsen, der brænder for, læring og it.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Janne Myrrhøj Nielsen, der brænder for, læring og it.

Hvorfor vælge ILOO?

ILOO er for dig: 

 • Der vil designe og lede digitalt baserede udviklingsprojekter - i danske og internationale organisationer. 
 • Der vil arbejde kreativt og innovativt med læringspotentialer og digitale teknologier.
 • Der ser muligheder i et arbejde med sociale medier, digitale læringsplatforme, virtuelle verdener eller læringsspil i undervisnings- og læringssammenhænge. 

Hvad arbejder vi med på ILOO?

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

 • Læring, it og digitalisering
 • Didaktisk design
 • Organisationer
 • Innovationsprocesser
 • Projektledelse.

Omstilling og læring er nøglebegreber

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udforsker og eksperimenterer med de nyeste teknikker og digitale teknologier til samarbejde og kommunikation i it-integrerende læringsrum.

Forandring og læring er nøglebegreber, og uddannelsens mål er at sætte dig i stand til at tage del i og præge de forandringsprocesser, som finder sted i organisations- og uddannelsessammenhænge.

Desuden opnår du kompetencer i at kunne håndtere og støtte videndeling, samarbejde, digitalisering og læreprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.

Undervisning i Aalborg eller København

Uddannelsen er forskningsforankret på AAU i både Aalborg og København. Det betyder, at ILOO-uddannelsen trækker på undervisere fra begge sites. På dit studie-site vil du blive præsenteret for ’traditionel’ fremmødeundervisning samt fleksibel, medieret undervisning. Den it-medierede undervisning fordrer også en vis mængde fremmøde og er med til at binde undervisere og studerende sammen på tværs af de to campusser.

Den medierede undervisning får på denne måde et dobbelt formål; ILOO trækker på undervisernes kompetencer fra begge sites, samtidig med at den kommer til at virke ’eksemplarisk’ ift. den digitale organisering på tværs af tid og rum. Som studerende bliver du fortrolig med mange forskelligartede digitale undervisningsformer, herunder undervisning via videokonference.

Du får titlen cand.it

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udbydes i samarbejde med It-vest, der er et forsknings- og udviklingssamarbejde om it og digitalisering. Som færdiguddannet får du titlen Cand.it i It, Læring og Organisatorisk Omstilling.

Mød Sigurd der læser IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Sigurd der læser IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Efter fire år i Region Midtjylland skiftede jeg i november 2021 fra Region Midtjylland til Hjørring Kommune. Jeg er dermed tilbage, hvor jeg havde mit praksisophold under uddannelsen. Min stillingsbetegnelse er informationssikkerhedskonsulent og med opgaver, der bl.a. dækker awareness, risikovurdering, sikkerhedsbrud, afrapportering til ledelse samt en del kommunikation og samarbejde på tværs af hele kommunen".

LOUISE NORS, kandidat i 2017

Fagligt indhold, studieordning og studienævn

Eksempler på studieprojekter

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Som færdiguddannet kan du komme til at arbejde som designer af læringsmidler, pædagogisk it-konsulent, digitaliseringsekspert, projektleder eller underviser inden for uddannelsessystemet.

Der vil være gode muligheder for ansættelse i både offentlige og private virksomheder, ligesom du vil kunne ansættes i jobfunktioner inden for omstilling af uddannelsessystemer.

Hvad kan jeg blive?

Du kvalificerer dig til...

 • at varetage jobfunktioner inden for it og læring
 • at arbejde med organisatoriske omstillings- og læreprocesser med særligt henblik på brug af it. Arbejdet kan finde sted i mange typer organisationer, virksomheder og institutioner
 • at varetage jobfunktioner i relation til udvikling og gennemførelse af it-integrerende efter- og videreuddannelse samt undervisning. 

 Eksempler på stillingsbetegnelser

 • Projektleder
 • Pædagogisk it-konsulent 
 • E-læringskonsulent
 • Læremiddeldesigner

Du opnår en bred vifte af kompetencer

 • Innovationskompetencer med henblik på udvikling, digitalisering, forandring og innovation af organisationer
 • It-didaktiske designkompetencer
 • Proces- og projektledelseskompetencer
 • Interkulturelle kompetencer
 • It-integrerende undervisnings- og vejledningskompetencer
 • It-produktions- og brugerkompetencer

Udvikling af formidlingskompetencer

ILOO giver dig gode muligheder for at udvikle dine kompetencer i videndeling og formidling med digitale medier. Der lægges vægt på brug af mange forskellige læringstilgange, fx i form af sociale medier som blogs, Twitter, wiki og YouTube og clouding.

Praktik og udlandsophold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...