Uddannelse
Forskning
Samarbejde

It, læring og organisatorisk omstilling (On-campus og digital undervisning), Kandidat

It, læring og organisatorisk omstilling (on-campus og digital undervisning)

It, læring og organisatorisk omstilling (on-campus og digital undervisning)

Har du en bachelor inden for humaniora eller samfundsvidenskab? Eller en professionsbachelor som fx lærer, pædagog eller sundhed og ernæring? Og synes du, at it/digitalisering er det helt rigtige at bygge ovenpå? Så har du muligheden på Aalborg Universitet, som udbyder den tværfaglige cand.it.-uddannelse i It Læring og Organisatorisk Omstilling. Uddannelsen er skræddersyet til dig, der har en ikke-it-teknisk bachelor eller professionsbachelor.

bliv digital humanist

It, læring og organisatorisk omstilling (ILOO) giver dig mulighed for at arbejde forandringsorienteret og innovativt med it og digitalisering i forbindelse med læring og organisatorisk forandring. Du får et indgående kendskab til teorier og metoder om it/digitalisering, læring og didaktisk design. Derudover får du kompetencer til at udvikle læring, undervisning, digitalisering, formidling og samarbejde i alle typer organisationer. I alle sammenhænge står brugen af it og digitalisering centralt. Det er et særkende for uddannelsen, at den med sin digitale profil kan fungere som overbygning på flere forskellige bachelor- og professionsbacheloruddannelser. 
 

 

Studerende Janne Myrrhøj Nielsen fortæller om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Janne er uddannet folkeskolelærer, og har altid interesseret sig for it og læring.

Hvorfor vælge Iloo? 

ILOO er for dig...

....der vil designe og lede digitalt baserede udviklingsprojekter - i danske og internationale organisationer. 

... der vil arbejde kreativt og innovativt med læringspotentialer og digitale teknologier.

... der ser muligheder i et arbejde med sociale medier, digitale læringsplatforme, virtuelle verdener eller læringsspil i undervisnings- og læringssammenhænge. 

ET KRÆVENDE FULDTIDSSTUDIUM

IT, Læring og Organisatorisk Omstilling er et krævende, fleksibelt tilrettelagt fuldtidsstudium, der forudsætter en vis grad af fremmøde på universitetet. Uddannelsen kan ikke kombineres med erhvervsarbejde. 

Hvad arbejder vi med på iloo?

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

  • Læring, it og digitalisering
  • Didaktisk design
  • Organisationer
  • Innovationsprocesser
  • Projektledelse.

Omstilling og læring er nøglebegreber

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udforsker og eksperimenterer med de nyeste teknikker og digitale teknologier til samarbejde og kommunikation i it-integrerende læringsrum.

Forandring og læring er nøglebegreber, og uddannelsens mål er at sætte dig i stand til at tage del i og præge de forandringsprocesser, som finder sted i organisations- og uddannelsessammenhænge.

Desuden opnår du kompetencer i at kunne håndtere og støtte videndeling, samarbejde, digitalisering og læreprocesser i forbindelse med organisatoriske forandringsprocesser.Undervisning i Aalborg eller København

Uddannelsen er forskningsforankret på AAU i både Aalborg og København. Det betyder, at ILOO-uddannelsen trækker på undervisere fra begge sites. Som studerende skal du vælge campus-tilknytning til enten Aalborg eller København, og du skal møde op til undervisning i den by, du vælger. 

På dit studie-site vil du blive præsenteret for ’traditionel’ fremmødeundervisning samt fleksibel, medieret undervisning. Den it-medierede undervisning fordrer også en vis mængde fremmøde og er med til at binde undervisere og studerende sammen på tværs af de to campusser.

Den medierede undervisning får på denne måde et dobbelt formål; ILOO trækker på undervisernes kompetencer fra begge sites, samtidig med at den kommer til at virke ’eksemplarisk’ ift. den digitale organisering på tværs af tid og rum. Som studerende bliver du fortrolig med mange forskelligartede digitale undervisningsformer, herunder undervisning via videokonference.
 

du får titlen cand.it

Kandidatuddannelsen i It, læring og organisatorisk omstilling udbydes i samarbejde med It-vest, der er et forsknings- og udviklingssamarbejde om it og digitalisering. Som færdiguddannet får du titlen Cand.it i It, læring og organisatorisk omstilling.
 

BLIV "STUDERENDE FOR EN DAG" på iloo

Kom og vær med i undervisningen! Du er hermed inviteret!
Et besøg hos os vil give dig mulighed for at få en fornemmelse af AAU, snuse til uddannelsens forskellige fag, fornemme studiemiljøet samt tale med studerende og undervisere. Kontakt en studievejleder på ILOO og aftal et besøg.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Du er altid velkommen til at kontakte uddannelsens studenterstudievejledere.

studieordning for iloo, 2020

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • IT-didaktisk design - netbaseret kommunikation
  • Kultur og globalisering - Innovationsprocesser
  • Ledelse og organisation
  • Organisatoriske forandringsprocesser