Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Datavidenskab og machine learning

Bachelor

Datavidenskab og machine learning

På uddannelsen lærer du bl.a. metoder til at analysere store datamængder, og du skal fordybe dig i emner som programmering, kunstig intelligens, data mining, statistik, visualisering af data, lovgivning og etik. Du bliver en eftertragtet ekspert i fremtidens vigtigste ressource - data.

Derfor skal du læse uddannelsen

Kunstig intelligens
Big data
Statistik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Datavidenskab og machine learning

På uddannelsen lærer du bl.a. metoder til at analysere store datamængder, og du skal fordybe dig i emner som programmering, kunstig intelligens, data mining, statistik, visualisering af data, lovgivning og etik. Du bliver en eftertragtet ekspert i fremtidens vigtigste ressource - data.

Derfor skal du læse uddannelsen

Kunstig intelligens
Big data
Statistik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Datavidenskab og Machine Learning er en uddannelse for dig, der vil bidrage til nye og bedre løsninger i en stadig mere kompleks og digitaliseret verden. På Datavidenskab og Machine Learning lærer du at analysere og håndtere verdens voksende datamængder. Og du lærer at uddrage den vigtigste viden fra datamængderne og omsætte den til nye produktive løsninger. Studiet forener datalogi og matematik og giver dig viden om bl.a. kunstig intelligens, statistik, visualisering, etik og programmering samt værktøjer til at arbejde kritisk, analytisk og kreativt med fremtidens vigtigste ressource. Du lærer at organisere og sætte strøm til teori, værktøjer og data i kreativt samspil med verden og andre mennesker omkring dig.

Med uddannelsen får du færdigheder, som du kan bruge i alle de brancher, hvor håndtering af data er blevet en fundamental ’game changer.’ Det være sig i sundheds- og finanssektoren eller inden for politik, klima, mobilitet og underholdning. Det er i den sammenhæng ingen hemmelighed, at efterspørgslen på kandidater inden for datavidenskab (data science) og machine learning er hastigt voksende.  

Uddannelsen vil det første år tage dig rundt i matematikkens grundlæggende begreber. Der vil også være programmering og dataanalyse på skemaet. På det andet år kommer der mere avanceret statistik og programmering, herunder også undervisning i kunstig intelligens og visualisering af data. På det tredje år har du mulighed for at styrke din viden på de områder, som har vakt din særlige interesse. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Datavidenskab og Machine Learning er som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet baseret på problembaseret læring (PBL). Det betyder, at undervisningen ved siden af forelæsninger og øvelser består af vores unikke team- og projektarbejde i tæt udveksling med erhvervslivet og eksterne partnere. Du vil opleve, at denne tilgang giver studiet en ekstra social dimension og de forskellige opgaver ofte en helt speciel relevans. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Det lærer du på uddannelsen (semesteroversigt)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvem læser på uddannelsen?

Der er mange veje til Datavidenskab og Machine Learning. Det er også noget, der afspejler sig i de studerende, der læser på uddannelsen. Der findes ikke én type – men mange forskellige. 

Det er nemlig også forskelligt, hvad de studerende vil med Datavidenskab og Machine Learning. Vi har nogle, der drømmer om at gøre en forskel på klimaområdet. Vi har nogle, der vil gøre e-handel lettere for verden. Og vi har også dem, som kan fornemme en lille forsker i maven.

Fælles for alle på studiet er dog viljen til at opnå en stærk matematisk og datalogisk forståelse og en interesse i de udfordringer, som verden stiller os. Fælles er også en evne til at se på tværs af ting – at tage andre veje. Det kommer især til udtryk i det unikke team- og projektarbejde, vi har på hvert semester. Her er man fælles om at dykke ned i store og komplekse problemstillinger. Ligesom man er fælles om at  komme ud på den anden side med ny viden og nye muligheder på hånden.

Når vi nu taler om muligheder, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er noget krav, at du skal kunne programmere, inden du begynder på uddannelsen. Det er en del af din læring og udvikling på studiet.

Det eneste, vi kræver –  udover de formelle adgangskrav – er åbenhed. For der er ingen i tvivl om, at det bliver vores evne til at se data og brugeradfærd i en større sammenhæng, som kommer til at forme mange af fremtidens bedste løsninger. 

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Det er spændende at læse på Datavidenskab og Machine Learning. Det tør vi godt garantere. Og sjovt. Men vi tør også garantere, at det kan være udfordrende. Datavidenskab og Machine Learning er et fuldtidsarbejde med undervisning, øvelser, teamwork og selvstændige studier.

Hvert semester består af en række kurser kombineret med projektarbejde i teams. Du får indsigt i en lang række aspekter af datavidenskab og machine learning på tværs af matematik, datalogi og kunstig intelligens, samtidig med at du bliver trænet i at arbejde både kreativt og løsningsorienteret.

Undervisningen består af matematik, statistik, datalogi og samfunds- og ingeniørvidenskab. Hvert semester følger du kurser, og har gruppe- og projektarbejde med gruppeeksamen. Du vil lære metoder til at forstå og analysere store datamængder. Ligesom du vil lære at anvende og formidle resultaterne til andre.

Sociale og faglige aktiviteter

Uddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning hører til på Institut for Datalogi. Det betyder, at du dagligt i vores bygninger kan møde og snakke med studerende fra vores andre uddannelser - Software, Datalogi, Interaktionsdesign, Informationsteknologi, Computer Science (IT) og Digitalisering og applikationsudvikling.

Studenterklubberne på Institut for Datalogi arrangerer året rundt sociale og faglige aktiviteter, som f.eks. LAN-party, brætspilsaften, filmaften og workshops. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, som du naturligvis også selv kan være med til at bidrage til.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Fremtiden ser god ud, for virksomhederne efterspørger kandidater i Datavidenskab og Machine Learning. Stærk og innovativ håndtering af data er allerede nu en af verdens mest afgørende konkurrenceparametre. Det er uanset, om vi taler om Google, Maersk, Vestas og Aalborg Kommune eller nye, spændende opstartsvirksomheder.

Kandidater i Datavidenskab og Machine Learning fra AAU er derfor eftertragtede kandidater i den private og offentlige sektor. Det skyldes dog ikke kun evnen til at håndtere store datamængder, men også de unikke samarbejdsfærdigheder, som er et resultat af gruppearbejde og den problemorienterede læring.

Du vil kunne varetage jobfunktioner på flere centrale niveauer indenfor sundhedsvæsnet og it- og finanssektoren. Energivirksomheder og medicinalindustrien er også brancher, hvor kandidater i Datavidenskab og Machine Learning er i høj kurs. Du kan også blive forsker eller – som flere og flere gør –  starte din egen virksomhed.

Opinionsundersøgelser i erhvervslivet, The Congressional Research Service i USA samt rapporter udarbejdet for Europaparlamentet viser et stort behov for specialister i datavidenskab nu og i fremtiden. Ifølge Erhvervs- og vækstministeriets "Redegørelse for Danmarks Digitale Vækst 2016" skønnes det, at der i 2030 vil være en mangel på 19.000 IT-specialister, især inden for området Big Data. Derfor er dimittender i Datavidenskab og Machine Learning i høj kurs.

Stå stærkere på jobmarkedet med en kandidatuddannelse

Med en bachelor i Datavidenskab og Machine Learning fra AAU har du tilegnet dig en stærk akademisk grad, unikke samarbejdsfærdigheder og gode problemløsende kompetencer. Det åbner en lang række døre.

Med bachelorgraden kan du fortsætte på kandidatuddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning og stå endnu skarpere på din kommende arbejdsplads og i højere grad få mulighed for at præge din karriere.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Beslægtede uddannelser

Hvis du synes uddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning lyder spændende, så prøv at læse om de beslægtede uddannelser på Institut for Datalogi. Vi har erfaring med, at det kan hjælpe på studievalgsprocessen. Du kan måske opdage en uddannelse, der passer dig bedre - eller bare blive mere sikker på dit valg.

Datalogi  |  Informationsteknologi  |  Interaktionsdesign  |  Software (Aalborg)  |  Software (København)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev