ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Datavidenskab og machine learning

Bachelor

Datavidenskab og machine learning

På uddannelsen lærer du bl.a. metoder til at analysere store datamængder, og du skal fordybe dig i emner som programmering, kunstig intelligens, data mining, statistik, visualisering af data, lovgivning og etik. Du bliver en eftertragtet ekspert i fremtidens vigtigste ressource - data.

Få kendskab til

Kunstig intelligens
Big data
Statistik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Datavidenskab og machine learning

På uddannelsen lærer du bl.a. metoder til at analysere store datamængder, og du skal fordybe dig i emner som programmering, kunstig intelligens, data mining, statistik, visualisering af data, lovgivning og etik. Du bliver en eftertragtet ekspert i fremtidens vigtigste ressource - data.

Få kendskab til

Kunstig intelligens
Big data
Statistik

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Datavidenskab og Machine Learning er en uddannelse for dig, der vil bidrage til nye og bedre løsninger i en stadig mere kompleks og digitaliseret verden. På Datavidenskab og Machine Learning lærer du at analysere og håndtere verdens voksende datamængder. Og du lærer at uddrage den vigtigste viden fra datamængderne og omsætte den til nye produktive løsninger. Studiet forener datalogi og matematik og giver dig viden om bl.a. kunstig intelligens, statistik, visualisering, etik og programmering samt værktøjer til at arbejde kritisk, analytisk og kreativt med fremtidens vigtigste ressource. Du lærer at organisere og sætte strøm til teori, værktøjer og data i kreativt samspil med verden og andre mennesker omkring dig.

Med uddannelsen får du færdigheder, som du kan bruge i alle de brancher, hvor håndtering af data er blevet en fundamental ’game changer.’ Det være sig i sundheds- og finanssektoren eller inden for politik, klima, mobilitet og underholdning. Det er i den sammenhæng ingen hemmelighed, at efterspørgslen på kandidater inden for datavidenskab (data science) og machine learning er hastigt voksende.  

Uddannelsen vil det første år tage dig rundt i matematikkens grundlæggende begreber. Der vil også være programmering og dataanalyse på skemaet. På det andet år kommer der mere avanceret statistik og programmering, herunder også undervisning i kunstig intelligens og visualisering af data. På det tredje år har du mulighed for at styrke din viden på de områder, som har vakt din særlige interesse. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Datavidenskab og Machine Learning er som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet baseret på problembaseret læring (PBL). Det betyder, at undervisningen ved siden af forelæsninger og øvelser består af vores unikke team- og projektarbejde i tæt udveksling med erhvervslivet og eksterne partnere. Du vil opleve, at denne tilgang giver studiet en ekstra social dimension og de forskellige opgaver ofte en helt speciel relevans. 

Hvem læser på uddannelsen?

Der er mange veje til Datavidenskab og Machine Learning. Det er også noget, der afspejler sig i de studerende, der læser på uddannelsen. Der findes ikke én type – men mange forskellige. 

Det er nemlig også forskelligt, hvad de studerende vil med Datavidenskab og Machine Learning. Vi har nogle, der drømmer om at gøre en forskel på klimaområdet. Vi har nogle, der vil gøre e-handel lettere for verden. Og vi har også dem, som kan fornemme en lille forsker i maven.

Fælles for alle på studiet er dog viljen til at opnå en stærk matematisk og datalogisk forståelse og en interesse i de udfordringer, som verden stiller os. Fælles er også en evne til at se på tværs af ting – at tage andre veje. Det kommer især til udtryk i det unikke team- og projektarbejde, vi har på hvert semester. Her er man fælles om at dykke ned i store og komplekse problemstillinger. Ligesom man er fælles om at  komme ud på den anden side med ny viden og nye muligheder på hånden.

Når vi nu taler om muligheder, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er noget krav, at du skal kunne programmere, inden du begynder på uddannelsen. Det er en del af din læring og udvikling på studiet.

Det eneste, vi kræver –  udover de formelle adgangskrav – er åbenhed. For der er ingen i tvivl om, at det bliver vores evne til at se data og brugeradfærd i en større sammenhæng, som kommer til at forme mange af fremtidens bedste løsninger. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Det er spændende at læse på Datavidenskab og Machine Learning. Det tør vi godt garantere. Og sjovt. Men vi tør også garantere, at det kan være udfordrende. Datavidenskab og Machine Learning er et fuldtidsarbejde med undervisning, øvelser, teamwork og selvstændige studier.

Hvert semester består af en række kurser kombineret med projektarbejde i teams. Du får indsigt i en lang række aspekter af datavidenskab og machine learning på tværs af matematik, datalogi og kunstig intelligens, samtidig med at du bliver trænet i at arbejde både kreativt og løsningsorienteret.

Undervisningen består af matematik, statistik, datalogi og samfunds- og ingeniørvidenskab. Hvert semester følger du kurser, og har gruppe- og projektarbejde med gruppeeksamen. Du vil lære metoder til at forstå og analysere store datamængder. Ligesom du vil lære at anvende og formidle resultaterne til andre.

Mere læring - fagligt og socialt - med problembaseret læring

Vi underviser i problembaseret læring (PBL). Det er en undervisningsform, som Aalborg Universitet er kendt for i hele verden – både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. Det danner rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Det er vores oplevelse, at problembaseret læring og arbejde i teams ikke bare gør det muligt for de studerende at arbejde med mere komplekse og spændende problemstillinger i samarbejde med eksterne partnere og virksomheder. Det har også den bonus, at det bidrager til øget ansvar, motivation og fællesskabsfølelse hos de studerende. Det gælder både i hverdagen og i forbindelse med gruppeeksamenerne.

Af samme grund vil du opleve, at der et godt og aktivt studieliv på Datavidenskab og Machine Learning. Mange tilbringer tid på universitetet, hvor de laver opgaver og projekter i deres grupper, eller finder sammen om fælles interesser.

Studieliv på Aalborg Universitet

Fagligt indhold

I det første studieår på bacheloruddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning på Aalborg Universitet får du indblik i grundlæggende dataanalyse, programmering og projektarbejde.

Nedenfor har vi kort beskrevet de enkelte semestre på uddannelsen.

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Du arbejder med projekter halvdelen af tiden

Hvert semester på Datavidenskab og Machine Learning på Aalborg Universitet består af projektarbejde i grupper og en række kurser. Du får indsigt i en række aspekter af datavidenskab og machine learning, og du bliver trænet i at arbejde kreativt og løsningsorienteret. Vi arbejder tværfagligt med emner fra bl.a. datalogi, matematik, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab. Datavidenskab og Machine Learning kombinerer i høj grad teoretiske og praktiske problemstillinger i mødet mellem design og implementering af nye løsninger.

Under hele dit studium har du mulighed for at arbejde sammen med en eller flere af de mange virksomheder, som viser stor interesse for at arbejde sammen med studerende om konkrete problemstillinger.

Semesteroversigt

Sociale og faglige aktiviteter

Studenterklubberne på Institut for Datalogi, hvor uddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning hører hjemme, byder året rundt på sociale og faglige aktiviteter, som drives af frivillige. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, som du naturligvis også selv kan være med til at bidrage til.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Fremtiden ser god ud, for virksomhederne efterspørger kandidater i Datavidenskab og Machine Learning. Stærk og innovativ håndtering af data er allerede nu en af verdens mest afgørende konkurrenceparametre. Det er uanset, om vi taler om Google, Maersk, Vestas og Aalborg Kommune eller nye, spændende opstartsvirksomheder.

Kandidater i Datavidenskab og Machine Learning fra AAU er derfor eftertragtede kandidater i den private og offentlige sektor. Det skyldes dog ikke kun evnen til at håndtere store datamængder, men også de unikke samarbejdsfærdigheder, som er et resultat af gruppearbejde og den problemorienterede læring.

Du vil kunne varetage jobfunktioner på flere centrale niveauer indenfor sundhedsvæsnet og it- og finanssektoren. Energivirksomheder og medicinalindustrien er også brancher, hvor kandidater i Datavidenskab og Machine Learning er i høj kurs. Du kan også blive forsker eller – som flere og flere gør –  starte din egen virksomhed.

Eksempler på områder, hvor specialister i Datavidenskab (data science) og Machine Learning er afgørende for succes: 

 • Forbrugeradfærd: Hvad vil du se på Netflix? Datavidenskab kan bruges til at analysere brugernes adfærd på streaming sites med henblik på at forbedre platformen og investere målrettet i nye film og serier
 • Kriminalitet: Hvor sker det næste indbrud? En kombination af maskinlæring og politiets historiske data om forbrydelser kan bruges til at forudsige, hvor og hvordan kriminalitet finder sted.
 • Trafik: Bruger du Google Maps? Big data kan bruges til intelligent ruteplanlægning, hvori der indgår forudsigelser af trafikken baseret på real-time data eller historiske data.
 • Sundhedssektoren: Sensorer og wearables kan monitorere patienter real time og bidrage til hurtigere og mere præcis diagnosticering eller dosering af medicin.

Kandidatmuligheder

Med en bachelor i Datavidenskab og Machine Learning fra AAU har du tilegnet dig en stærk akademisk grad, unikke samarbejdsfærdigheder og gode problemløsende kompetencer. Det åbner en lang række døre.

Du kan fortsætte på kandidaten i Datavidenskab og Machine Learning. Du kan også tage en kandidat på en af de øvrige kandidatuddannelser på AAU indenfor det naturvidenskabelige, samfundsfaglige eller teknologiske område. Endelig har du også den mulighed at søge direkte ud på arbejdsmarkedet med din bachelor.

  Til dig, som overvejer at læse Datavidenskab og Machine Learning

  Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at vælge det studium, som passer til dig. Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen i Datavidenskab og Machine Learning og fx gerne vil snakke med en studerende om dine overvejelser, så kan du enten skrive en mail eller booke et online møde. Her kan du spørge om alt fra studiets indhold over valg af computerudstyr til menuen i kantinen. Intet er for stort eller for småt. Det kan være, du har spørgsmål som fx

  • Hvor i Aalborg ligger uddannelsen?
  • Hvilket IT-udstyr skal jeg bruge?
  • Skal jeg kunne programmere på forhånd?
  • Skal jeg være god til matematik?
  • Kan man have enmandsgrupper?
  • Kan jeg studere på AAU og bo i fx Aarhus?
  • Tid på universitet vs. hjemmearbejde?
  • Jobmuligheder?
  • Hvad findes der af sociale arrangementer?

  Melanie, Christian og Kira sidder klar til at hjælpe dig

  Kontakt dem på mail studievejl@cs.aau.dk eller telefon 93 56 22 58. Telefonen er åben onsdag og fredag imellem 14.00 og 16.00. 

  Du kan også booke et møde

  Skriv på mailen og få en aftale. Du kan booke enten et online eller et fysisk møde - det er op til dig.

  Christian

  Melanie

  Kira

  Optagelse og adgangskrav

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske