ForsideOm AAUProfil

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Fordele ved Aalborg-modellen for problembaseret læring

Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland, og UNESCO har placeret sit eneste danske formandskab i PBL på Aalborg Universitet. AAU udvikler og tilpasser løbende Aalborg-modellen til samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. Læringsmodellen giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet
  • tilgå komplekse og globale problemstillinger som bl.a. kan udfoldes i arbejdet mod FNs verdensmål

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kontakt AAU's PBL Academy

Du er altid velkommen til at kontakte AAU’s PBL-akademi, hvis du vil høre mere om Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

E-mail: pbl@pbl.aau.dk 

Aalborg Universitets PBL Academy

PBL-akademiet arbejder på tværs af fakulteter og institutter med at støtte den kontinuerlige udvikling af PBL-Aalborg-modellen. Akademiet sigter mod at igangsætte aktiviteter, understøtte forskningsnetværk og skabe opmærksomhed om PBL internt og eksternt.

PBL Academy