Spring til indhold
ForsideOm AAUProfil

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Fordele ved Aalborg-modellen for problembaseret læring

Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland, og UNESCO har placeret sit eneste danske formandskab i PBL på Aalborg Universitet. AAU udvikler og tilpasser løbende Aalborg-modellen til samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. Læringsmodellen giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet
  • tilgå komplekse og globale problemstillinger som bl.a. kan udfoldes i arbejdet mod FNs verdensmål

Problembaseret Læring (PBL)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Problembaseret Læring (PBL)

Principper for digitalt understøttet problembaseret læring (PBL)

For at sikre at vores studerende bliver klædt bedt på til at agere i en hybrid og digitaliseret verden, arbejder vi på AAU med Principper for Digitalt Understøttet PBL.

For at sikre at AAU’s studerende er klædt allerbedst på i en i en virkelighed hvor fysiske og digitale praksisser udvikler sig sammen og fører til nye hybride formater og muligheder, arbejder vi med principper for digitalt understøttet PBL. Det hybride angår ikke kun sammensmeltninger af fysiske og digitale rum, men skal forstås som nye kombinationer af fx uddannelse og omverden, interne og eksterne samarbejder, formel og uformel læring. Tanken er ikke at principperne for digitalt understøttet PBL skal afløse eller fungere som et parallelt spor, men derimod:

  • Principperne skal udfordre og udvide eksisterende principper og strategiske tiltag
  • Principperne skal inspirere og åbne for nye muligheder
  • Principperne skal tænkes til udvikling af next practice
  • Principperne afspejler en værdibaseret tilgang til arbejdet med digitalisering af uddannelse

Institute of Advanced Studies in PBL

Institute of Advanced Studies in PBL (IAS PBL) arbejder på tværs af alle fakulteter med at forstærke kvaliteten og understøtte den kontinuerlige udvikling af PBL på AAU. IAS PBL fungerer som en hub for forskning, vidensdeling, kompetenceudvikling og eksperimenterer med PBL i fokus.

Besøg IAS PBL