ForsideOm AAUProfil

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

Fordele ved Aalborg-modellen for problembaseret læring

Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL) er anerkendt af universiteter, forskere og studerende i både ind- og udland, og UNESCO har placeret sit eneste danske formandskab i PBL på Aalborg Universitet. AAU udvikler og tilpasser løbende Aalborg-modellen til samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. Læringsmodellen giver bl.a. de studerende på AAU mulighed for at:

  • tilegne sig viden og færdigheder selvstændigt og på et højt fagligt niveau
  • arbejde analytisk, tværfagligt. problem- og resultatorienteret
  • samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
  • udvikle deres evner inden for teamwork
  • blive godt klædt på til arbejdsmarkedet
  • tilgå komplekse og globale problemstillinger som bl.a. kan udfoldes i arbejdet mod FNs verdensmål

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Institute of Advanced Studies in PBL

Institute of Advanced Studies in PBL (IAS PBL) arbejder på tværs af alle fakulteter med at forstærke kvaliteten og understøtte den kontinuerlige udvikling af PBL på AAU. IAS PBL fungerer som en hub for forskning, vidensdeling, kompetenceudvikling og eksperimenterer med PBL i fokus.

Besøg IAS PBL