Bachelor

Software

På uddannelsen lærer du at udvikle software, som er gennemarbejdet, grundigt testet og klar til brug. Du skal fordybe dig i emner som kunstig intelligens, Internet og Things (IoT), programmering, agil udvikling, software teknologier, brugergrænseflader og databaser. Softwareingeniører er eftertragtede i næsten alle brancher.

Få kendskab til

Kunstig intelligens
Internet of Things (IoT)
Programmering

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Software

På uddannelsen lærer du at udvikle software, som er gennemarbejdet, grundigt testet og klar til brug. Du skal fordybe dig i emner som kunstig intelligens, Internet og Things (IoT), programmering, agil udvikling, software teknologier, brugergrænseflader og databaser. Softwareingeniører er eftertragtede i næsten alle brancher.

Få kendskab til

Kunstig intelligens
Internet of Things (IoT)
Programmering

København

3-årig uddannelseDansk

Software er en uddannelse for dig, der drømmer om at programmere systemer, der baner vej for nye, afgørende IT-løsninger. Du får viden, værktøjer og stærke kompetencer på området, og kan se frem til at blive en nøglespiller i digitaliseringen af vores samfund.

Studiet forener teori og praktik fra første til sidste semester og består undervejs af en række grundlæggende kurser, herunder matematik, programmering, systemudvikling og computerarkitektur – og du vil samtidig stifte bekendtskab med centrale emner som kunstig intelligens og Internet of Things (IoT).

Programmering er naturligvis studiets omdrejningspunkt. Du kommer til at lære indgående om de mest anvendte former for programmering: imperativ og objektorienteret programmering. I den sammenhæng vil du også lære at identificere brugerbehov og grænseflader og validere dine egne løsninger.

Vi hører det tit, men lad os slå det fast: der er ikke noget krav til, at du skal kunne programmere på forhånd, når du vælger at læse Software. Det er noget, du lærer undervejs.

Med uddannelsen får du færdigheder, du kan bruge i utallige sammenhænge – lige fra udvikling af nye sikkerhedsprogrammer i sundhedssektoren til udvikling af intelligent teknologi til selvkørende biler. Det er ingen hemmelighed, at efterspørgslen på softwareingeniører er stor – og bliver ved med at vokse.  

Software-uddannelsen tager som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet afsæt i problembaseret læring, PBL. Det betyder blandt andet, at der er obligatorisk team- og projektarbejde, som ofte foregår i samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere. Det gør, at de enkelte opgaver i høj grad bygger på reelle problemstillinger.

Tilgangen sikrer, at du i alle fag lærer at arbejde kritisk, analytisk og løsningsorienteret i samspil med dine medstuderende og verden omkring dig. Den gruppeorienterede tilgang giver desuden studiet en ekstra social dimension.

AAU CPH

AAU CPH ligger i Sydhavnen. Her har over 2700 studerende deres daglige gang, og campuslivet præges af lyse omgivelser, hyggelige sociale aktiviteter, nærhed til undervisere og vejledere og ikke mindst en fælles bevidsthed om den særlige AAU-ånd, der her er at finde midt i hovedstaden. Uddannelserne på AAU CPH er opbygget på nøjagtig samme måde som i Aalborg, så du får de samme store fordele via det problemorienterede projektarbejde og teamwork. 

Et specialiseret campus med fokus på bl.a. IT

AAU CPH har flere IT-uddannelser, og hen over de kommende år skal campus strømlines i retning af STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) samt bæredygtighed og IT. Her spiller også softwareuddannelsen en central rolle.

Læs mere om AAU CPH.

Hvem læser på uddannelsen?

Der er sikkert en del, der har en forestilling om, hvordan en softwarestuderende ser ud og hvad sådan én interesserer sig for. Mangfoldigheden blandt de studerende er større, end de fleste tror – og der findes mange forskellige ambitioner og drømme i forhold til det at blive softwareingeniør. Nogle ser det som en vej til at hjælpe med at løse store, strukturelle samfundsproblemer. Andre forfølger en helt specifik gaming-ide, de har haft siden, de var små. Og nogle drømmer om at skabe digitale hjælpemidler til andre. Drømme og ønsker favner bredt, og det passer godt sammen med, at mulighederne er mindst lige så talrige.

Fælles for vores softwarestuderende er, at de er engagerede mennesker, som godt kan lide at arbejde kreativt og løsningsorienteret med IT og virkelige problemstillinger.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Uddannelsen er et fuldtidsstudium og foregår i et internationalt forskningsmiljø, som hører til et af de bedste i verden. Underviserne er garanti for den nyeste viden og læring på området. Det giver dig spændende værktøjer i rygsækken, men det gør også Software til et krævende studie. Du bør forvente en arbejdsuge på ca. 37-40 timer.

Hvert semester på Software består af række obligatoriske kurser, som du følger. Ved siden af kurserne har du som et resultat af den problembaserede tilgang projektarbejde i teams gennem hele semestret med tilhørende fælles eksamener. Det kræver af dig, at du møder op stort set dagligt, og at du tilbringer det meste af arbejdsdag på universitetet.

Et særligt studiemiljø med fokus på samspil og læring

Vi underviser med udgangspunkt i problembaseret læring, PBL. Det er en teamorienteret undervisningsform, som Aalborg Universitet har været med til at udvikle, og som universitetet er kendt for i hele verden – både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. PBL vil danne rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Problembaseret læring og det tilhørende arbejde i teams gør ikke kun læring til et fælles, forpligtende projekt. Det gør det også muligt at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden, som man selv interesserer sig for – ofte i tæt samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere. PBL er i den sammenhæng en læringsform, som for mange bidrager til øget motivation, sammenhold og ansvar i hele studieforløbet.

Den problembaserede læring smitter i det hele taget af på livet på Software-uddannelsen. Der er mange, der bliver på universitetet efter kurserne, hvor der laves opgaver sammen. Du vil opleve, at der også er mange, der bruger tid på de sociale og faglige foreninger, som er på stedet.

Fagligt indhold

På hvert semester kommer du til at arbejde med projekter i grupper sammen med medstuderende. Desuden skal du hvert semester følge en række kurser, som støtter op om projektarbejdet.

På bacheloruddannelsen i Software kommer du til at arbejde med programmering fra idé til færdig software. Du skal lære at arbejde med store og komplekse applikationer og databaser, og som en del af en projektgruppe kommer du til at udvikle forskellige dele til et komplet kørende system. Under hele forløbet har du mulighed for at arbejde sammen med en eller flere af de mange virksomheder, som viser stor interesse for at arbejde sammen med softwareingeniørstuderende om konkrete problemstillinger.

I Studieordning for bacheloruddannelsen i Software (København) kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Semesteroversigt

Sociale og faglige aktiviteter

På AAU CPH findes der et væld af aktiviteter, du kan deltage i. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, og der er naturligvis også plads til, at du selv kan bidrage.

Job og Karriere - Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Som bachelor i Software fra AAU CPH får du adgang til at tage den toårige kandidatuddannelse til softwareingeniør. På kandidatuddannelsen i Software får du yderligere kendskab til disciplinerne og kommer også tættere på forskningsmiljøerne, som er blandt de førende i verden.

Du har også mulighed for at tage en anden relevant kandidatuddannelse som fx Datalogi.

Jobmulighederne afhænger i sagens natur af dine valg og interesser, men der er ingen tvivl om, at fremtiden ser god ud for dig, som er uddannet i software. Det er både et resultat af din evne til at kunne programmere og designe nye løsninger i en digital verden, og af de særlige samarbejdsfærdigheder, du har fået gennem den problembaserede læring.

Eksempler på områder, hvor softwareingeniører gør en forskel: 

 • Realtidssystemer:  Systemer, som er programmeret til at kunne reagere inden for milli- eller mikrosekunder. Fx skal en airbag udløse sig på det helt nøjagtige tidspunkt, hvor der er brug for den og ikke et mikrosekund før eller efter.
 • Internet of Things (IoT): Enheder som fx mobiler, låse, ventilationer, biler mv. som både indeholder software og internetforbindelse.
 • Robotter og droner: Intelligent software som får hardwaren til at virke efter hensigten.
 • Human-Computer Interaction (HCI): Softwareingeniører kan bygge interaktive systemer, som gør det lettere for os at anvende teknologien på en måde, så den opfylder vores behov.

Kandidatmuligheder

Som bachelor i software fra AAU CPH har du flere muligheder:

  Til dig, som overvejer at læse Software

  Det er vigtigt for os, at du føler dig godt klædt på til at vælge det studium, som passer til dig. Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen i Informationsteknologi og fx gerne vil snakke med en studerende om dine overvejelser, så kan du enten skrive en mail eller booke et online møde. Her kan du spørge om alt fra studiets indhold over valg af computerudstyr til menuen i kantinen. Intet er for stort eller for småt. Det kan være, du har spørgsmål som fx

  • Hvilket IT-udstyr skal jeg bruge?
  • Skal jeg kunne programmere på forhånd?
  • Skal jeg være god til matematik?
  • Kan man have enmandsgrupper?
  • Kan jeg studere på AAU i København og bo i fx Aarhus?
  • Tid på universitet vs. hjemmearbejde?
  • Jobmuligheder?
  • Hvad findes der af sociale arrangementer?

  Melanie, Christian og Kira sidder klar til at hjælpe dig

  Kontakt dem på mail studievejl@cs.aau.dk eller telefon 93 56 22 58. Telefonen er åben onsdag og fredag imellem 14.00 og 16.00. 

  Studievejlederne sidder fysisk i Aalborg, men de hjælper og vejleder naturligvis også i forbindelse med vores bacheloruddannelse i Software på AAU CPH.

  Du kan også booke et møde

  Skriv på mailen og få en aftale om et online møde.

  Christian

  Melanie

  Kira

  Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven