AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Information Studies, Kandidat

Information Studies

Information Studies

Interesserer du dig for menneskers brug af og omgang med informations- og kommunikationsteknologi (IKT)? Synes du, at relationen mellem menneske og it er spændende? Finder du det interessant, hvordan man kan udvikle, designe og konstruere IKT-systemer og ikt-løsninger på fordelagtig og bæredygtig vis? Så er en kandidatuddannelse i Information Studies (tidligere kendt som Human Centered Informatics) måske noget for dig.

Kandidatuddannelsen i Information Studies har fokus på, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via IT, men også på de vanskeligheder, begrænsninger og udfordringer som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer.

Overordnet set handler kandidatuddannelsen i Information Studies om tilpasning af IKT til de menneskelige og organisatoriske ressourcer. Derfor skal du som studerende lære at udforme undersøgelser af samspillet mellem menneskers adfærds- og tænkemåder, deres organiseringer og IKT og især at kunne gøre det i forbindelse med udvikling af IKT-systemer. Det gælder i forbindelse med ibrugtagning af systemer i uddannelse, læring og mere generelt i forbindelse med simulering og stimulering af sproglige, tankemæssige, didaktiske og sociale processer, ligesom det gælder i forbindelse med design af IKT-systemer i organisationer og på arbejdspladser.

Som studerende på kandidatuddannelsen i Information Studies bliver dine teoretiske, analytiske og konstruktive kompetencer opbygget gennem studier inden for følgende vidensområder:

  • IKT, læring og samarbejde
  • Viden og formalisering
  • Kunstig intelligens
  • Design af brugergrænseflader
  • Systemudvikling
  • Menneske-maskine interaktion.

Igennem kandidatuddannelsen i Information Studies, har du som studerende mulighed for at specialisere dig i IKT i forhold til bestemte sektorer, organisationer og virksomheder, der arbejder med eksempelvis sprog, sundhed, læring/uddannelse eller forvaltning. Det handler om, at du skal finde lige præcis dit interesseområde, og derudfra skabe din unikke faglige profil.

 

Særlige forhold

Bemærk at uddannelsen udbudt i København foregår på engelsk. (English version)

Uddannelsen der udbydes i Aalborg skifter sprog til dansk. Sprogskiftet træder i kraft ved optaget i september 2020 og kommer til at gælde for de studerende, der påbegynder deres uddannelse i 2020 og frem.

Hvis du vil vide mere om hvorfor uddannelsen der udbydes i Aalborg skifter sprog, er der udarbejdet en FAQ eller du kan kontakte studievejledningen.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Brugerpraksis, brugeranalyse og forundersøgelse
  • Udvikling og design af IT
  • IKT-baseret datafangst og analyse

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen