AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk, Bachelor

Engelsk

Engelsk

Engelsk er blevet et verdenssprog, som alle bruger til at kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser. Sproglig korrekthed har derfor aldrig været vigtigere, samt evnen til at forstå og formidle britisk og amerikansk kultur. Dette gælder både i offentligt og privat regi, i undervisningssektoren og den hastigt voksende informations- og kulturformidlingsindustri.


Overalt er vi omgivet af kulturprodukter fra den engelsktalende verden, ligesom kendskab til engelsktalende landes kultur- og samfundsforhold bliver et stigende krav, mens det engelske sprog er udbredt overalt omkring os, bl.a. som arbejdssprog i internationale virksomheder i Danmark.

Bachelor-grundfag i engelsk

På Engelskstudiets 4½ semestre får du mulighed for at tilegne dig en omfattende viden om de engelsktalende lande med særlig vægt på Storbritannien og USA, og du får solide mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk. Uddannelsen består af følgende hovedområder samt de teorier og analysemetoder, der bruges og diskuteres inden for disse områder:

  • Praktisk sprog
  • Sprogvidenskab
  • Samfundsvidenskabelige og historiske forhold
  • Litteratur- og tekstvidenskab
  • Kulturvidenskab.

Traditionelle engelskuddannelser i Danmark fokuserer mest på de tre første samt på, hvad man dér kalder den litteraturvidenskabelige dimension. AAU’s engelskuddannelse er den eneste i Danmark, hvor man har en selvstændig kulturvidenskabelig dimension og også den eneste, hvor man arbejder med et bredt tekstbegreb, der omfatter såvel traditionel litteraturvidenskab som tekster i andre genrer og medier.

Studieordning for ba i engelsk 2020

Du får viden om

  • American/british history - culture and society
  • Textual analysis and textual history
  • Discourse and society - cultural theory and analysis
  • Creative writing - text revision and translation

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020