Bachelor

Engelsk

Du lærer at arbejde professionelt med engelsk på højeste sproglige niveau og at formidle britisk og amerikansk litteratur, kultur og historie inden for undervisning og kulturformidling.

Få kendskab til

Engelsk sprog, lingvistik og diskursanalyse
Engelsk sprog, lingvistik og diskursanalyse
Amerikansk og britisk historie, kultur og samfund

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Engelsk

Du lærer at arbejde professionelt med engelsk på højeste sproglige niveau og at formidle britisk og amerikansk litteratur, kultur og historie inden for undervisning og kulturformidling.

Få kendskab til

Engelsk sprog, lingvistik og diskursanalyse
Engelsk sprog, lingvistik og diskursanalyse
Amerikansk og britisk historie, kultur og samfund

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Engelsk er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor du får mulighed for at tilegne dig omfattende viden om de engelsktalende lande med særlig vægt på Storbritannien og USA, og du får stærke mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk. Uddannelsen består af følgende hovedområder:

 • Praktisk sprog og sprogvidenskab
 • Litteratur- og medievidenskab
 • Kulturvidenskab
 • Samfundsvidenskabelige og historiske forhold

AAU’s engelskuddannelse er den eneste i Danmark, hvor man har en selvstændig kulturvidenskabelig dimension og også den eneste, hvor man arbejder med et bredt tekstbegreb, der omfatter såvel traditionel litteraturvidenskab som værker i andre genrer og medier.

En uddannelse i Engelsk giver mange jobmuligheder, fra både undervisning til kommunikation og formidling. Gennem valgfag, valg af projektemner samt sidefag har du mulighed for at tilrettelægge din uddannelse, så den passer til dine interesser og du kan målrette den mod de områder, du brænder for. 

Se flyer om uddannelsen her

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Solid sprogfærdighed og bred viden indenfor litteratur, kultur og medier

De første to år – de fire første semestre – af Engelsk er tilrettelagt, så du opnår et højt niveau i mundtlig og skriftlig sprogfærdighed og en bred viden om alle fire hovedområder. I løbet af uddannelsen skal du følge grundkurser, projektkurser og skrive en række projekter.

Herefter fortsætter du på sidefaget, der kan være et gymnasiefag som Historie eller Dansk, eller eksempelvis Kulturforståelse, hvis dine interesser går i den retning.

Semesteroversig, studieordning og studienævn

Job indenfor sprog, undervisning og formidling

Arbejdsformen på Aalborg Universitet er projekt- og gruppeorienteret. Det gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, da du allerede i løbet af din uddannelse opnår vigtige kompetencer:

 • Teamarbejde
 • Projektstyring
 • Selvstændig tilegnelse af ny viden
 • Arbejde med en bred vifte af problemstillinger.
   

Omkring halvdelen af studerende på Engelsk får efter endt uddannelse arbejde i undervisningssektoren, mens resten får job, hvor der kræves sproglig, kommunikativ og analytisk kompetence på et højt niveau.

Eksempler på jobs:

 • Kommunikationsmedarbejder, særligt i internationale virksomheder, som har engelsk som arbejdssprog
 • Kulturformidling i både privat og offentligt regi
 • Tekstforfatter
 • Oversættelse og sprogrevision
 • Redaktørarbejde

Studieophold booster sprogfærdigheden

At studere i udlandet som en del af en sproguddannelse styrker din sprogfærdighed og interkulturelle kompetence og er samtidig et tilbud om en bredere faglig erfaring. På Engelsk anbefaler vi at et uddannelsesophold placeres på 4. semester.

Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med en række udenlandske universiteter men du kan også selv arrangere et studieophold, hvis der er et universitet du særligt gerne vil besøge.

Opholdet er SU-berettiget. Det vil indgå i din uddannelse i stedet for det semester, du skulle have haft på Aalborg Universitet og godskrives i dit danske eksamensbevis.

Indsæt testimonials: Udlandsophold

Kandidatmuligheder

Kontakt og studievejledning

Optagelse og adgangskrav

Kvote 2

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev