Forskning
Samarbejde

Psykologi

Psykologi

Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget på 45 ECTS. Bachelor-sidefaget er adgangsgivende til kandidat-sidefaget, som ligeledes udgør 45 ECTS. De to fag giver dig sidefag i psykologi på de obligatoriske 90 ECTS. Sidefaget i Psykologi giver faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Bachelor-sidefag

På bachelor-sidefaget er der følgende indhold:

 • Socialpsykologi med samfundsteori. Modulet omfatter teorier om, hvorledes individet må forstås som socialt og samfundsmæssigt, og herunder dækkes både psykologiske og sociologiske tilgange til socialpsykologien.
 • Personlighedspsykologi. Modulet omfatter centrale teorier om menneskets personlighed og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.
 • Sundhedspsykologi. Modulet omfatter centrale teorier om psykologiske faktorers betydning for sundhed og somatisk sygdom. På modulet introduceres til sundhedspsykologiske begreber, teorier, videnskabelige metoder, interventionsformer og problemstillinger.
 • Introduktion til psykologisk forskningsmetodologi. Modulet omfatter en indføring i grundlæggende forskningsmetodiske overvejelser i forhold til videnskabsteoretiske problemstillinger af relevans for psykologien.
 • Valgfag - vil fremgå af valgfagskatalog

Kandidat-sidefag

På kandidat-sidefaget er der følgende indhold:

 • Kognitionspsykologi. Modulet omfatter introduktion til kognitionspsykologi, herunder væsentlige klassiske og aktuelle tilgange, centrale temaer og metoder, samt forholdet mellem problemstilling, teori, metode og praksis.
 • Udviklingspsykologi. Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater om menneskets kognitive og socio- emotionelle udvikling på ontogenetisk plan og de dertil knyttede videnskabelige psykologiske begreber i videnskabshistorisk belysning.
 • Pædagogisk psykologi. Modulet omfatter centrale teorier og forskningsresultater inden for den pædagogiske psykologi herunder teorier om faktorer, der fremmer eller forhindrer individers læring, udvikling og forandring i praksis.
 • Projektet med titlen "Almenpsykologi med psykologiens historie", hvor du teoretisk undersøger en selvvalgt almenpsykologisk problemstilling der inddrager alle kurserne fra sidefaget.

Læs mere

Læs mere om de enkelte kurser og projekter i studieordningen for Bachelor eller Kandidat.

Du kan finde yderligere detaljer om kursernes forelæsninger og pensum i semesterplanerne.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Psykologi, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Matematik B.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

Studiets vejleder

Har du spørgsmål til dagstudierne på Aalborg Universitet? Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge? Vil du høre mere om studieform og eksamen på et bestemt studium? Eller har du brug for information om, hvordan du søger en studieplads?

Uanset om du er nuværende eller eventuelt kommende studerende, er du meget velkommen til at henvende dig til os.

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Se kontaktdetaljer og træffetider på Psykologis hjemmeside.