AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Historie (sidefag)

Historie

Historie

Det 1½-årige sidefag i Historie giver sammen med 3½ års studier i et andet fag (centralfaget) faglig undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx og hf). Ud over den faglige kompetence til at undervise kræves dog også pædagogisk kompetence, som du opnår ved efter kandidatuddannelsen at gennemføre pædagogikum.

Sidefaget Historie giver dig en række teoretiske og metodiske færdigheder i at formulere og analysere historiske problemstillinger. Uddannelsen indeholder:

 • Periodeundervisning, der giver dig dybtgående kendskab til en bestemt periode.
 • Oversigtsforløb, der giver dig overblik over de store udviklingslinjer i historien.
 • Historisk teori og metode, der giver dig redskaber til at fortolke de spor, der er efterladt fra fortiden.
 • Analyser af, hvordan historien er blevet brugt og stadig bruges i nutiden.
 • Systematisk søgning af litteratur og informationer, samt dokumentation og kommunikation af undersøgelsesresultater.

Sidefaget starter på bacheloruddannelsens 5. semester og fortsætter på kandidatuddannelsen.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

Undervisningen er opbygget af moduler:

Modul 2: Oversigtsforløb i globaliseringens historie
Modul 5: Litteratursøgning
Modul 6: Historisk videnskabsteori og metode
Modul 7: Moderne periode
Modul 8: Oversigtsforløb i dansk, europæisk og verdens historie efter 1776
Modul 9: Før-moderne periode
Modul 10: Oversigtsforløb i dansk, europæisk og verdens historie før 1776
Modul 12: Moderne periode
Modul 13: Brug af historien
Modul 17: Økonomi, politologi, sociologi

Sidefagssupplering:
Modul 14: Flerfagligt projekt
Modul 18: Før-moderne periode

Se akkreditering for Historie.

Se studieordninger for sidefag i Historie.

 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Historie, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Ét af følgende sæt krav:
  Historie A
  Samfundsfag B og enten Historie B, Idéhistoie B eller Samtidshistorie B
  Historie B, Samfundsfag C og Religion C

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

► Se mere om decentral studievejledning her.

Camilla Bøgeskov larsen

Decentral studievejleder for bachelor- og kandidatuddannelserne i Historie.

Fibigerstræde 1, lokale 30
9220 Aalborg Øst

Tlf.: mobilnr.: 6196 7095 – lokalnr. 9819
E-mail: hist-studievejl@cgs.aau.dk


Træffetid

Torsdage 14.30-16.30.

Åbent: onsdage 10:00-12:00

► Booking af grupperum

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.