AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Mediefag

Mediefag

Mediefag

Det 1½-årige sidefag i Mediefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå faglig undervisningskompetence ved at kombinere Mediefag med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Studerende på Mediefag kommer f.eks. fra dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik og samfundsfag. Studerende fra kommunikation og digitale medier kan ikke optages på Mediefag.

Som studerende på sidefaget Mediefag arbejder du med de grundlæggende teorier og metoder inden for medievidenskab. Sidefaget giver viden om filmens og tv-mediets historie nationalt og internationalt, centrale genrer og programtyper inden for fakta, fiktion og blandingsgenrer samt mere generelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold både nationalt og internationalt.

Som studerende på sidefaget i Mediefag lærer du desuden at analysere og perspektivere i forhold til ovennævnte områder, samt at anvende værktøjer til medieproduktionsforløb, eksempelvis:

  • Informationssøgning og research
  • Produktionstilrettelæggelse, herunder dramaturgi, synopsis, manuskript og storyboard
  • Optagelse og optageteknik
  • Redigering og redigeringsteknik
  • Forholdet mellem produktionsform og indhold, formidlingssituation og målgruppe
  • It i forbindelse med teoretiske, såvel som praktiske og produktionsmæssige aktiviteter

På studiets egen hjemmeside, www.mediefag.aau.dk, kan du læse mere om tilvalgsfagets form, indhold og opbygning.
I studieordningen for sidefaget i Mediefag, kan du ligeledes læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

Se film om Medievidenskab herunder:
 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget Mediefag, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Du skal have gennemført en bacheloruddannelse med Mediefag som sidefag.

 

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Har du spørgsmål til kommunikation og digitale medier: informationsvidenskab? Så kan du vælge at kontakte de Decentrale Studievejledere, som udelukkende vejleder om uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. De Decentrale Studievejledere er selv studerende på en af uddannelserne, og kan derfor hjælpe med at besvare mange forskellige spørgsmål, eksempelvis om indholdet på studierne, studieform, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer, merit og meget mere.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os – uanset om du er nuværende eller eventuelt kommende studerende.

De decentrale studievejledere i AALBORG

Rikke Ljungkvist Knøss
Freya Fabricius Holst
Camilla Kyvsgaard Hansen

Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Tlf. 9940 9012
E-mail: studvejl-kdmAAL@hum.aau.dk

Se åbningstider her 

De Decentrale Studievejledere i København

Caroline Margrethe Pedersen
Kristoffer Urenholdt

Frederiks Kaj 12 (B)
(Ved vejledningscenteret), lokale C
2450 København

Mail: studvejl-kdmCPH@hum.aau.dk

Åbningstider:

Tirsdag kl. 09.00 - 10.00

Onsdag kl. 11.15 - 12.15

Send os gerne en e-mail på forhånd, hvis du ønsker at møde os i åbningstiden, så vi har mulighed for at forberede os bedst muligt til mødet. 
OBS. der er ingen faste åbningstider i maj måned. Ønsker du et møde, sender du os bare en mail, så finder vi en dag.