Spring til indhold

Kommuni­kation

Kandidat

Kommuni­kation

studerende til undervisning i create

På uddannelsen er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikative problemstillinger af både mediemæssig og interpersonel karakter. Samtidig skal du lære at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser fra private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får avancerede kommunikationsfærdigheder
Du får praktisk erfaring fra virksomheder
Du får et tværfagligt perspektiv

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Kommuni­kation

studerende til undervisning i create

På uddannelsen er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikative problemstillinger af både mediemæssig og interpersonel karakter. Samtidig skal du lære at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikationsindsatser fra private virksomheder, offentlige organisationer og civilsamfund.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får avancerede kommunikationsfærdigheder
Du får praktisk erfaring fra virksomheder
Du får et tværfagligt perspektiv

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for kommunikation og kultur, eller for mediernes indhold og indflydelse? Synes du menneskers interaktion og brug af sprog og medier er spændende? Finder du det interessant, hvordan organisationer kommunikerer internt såvel som eksternt? – Så er en kandidatuddannelse i Kommunikation måske noget for dig.

På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne forstå og undersøge komplekse kommunikations- og informationsindsatser. Du lærer at udvikle, planlægge og iværksætte kommunikation fra private og offentlige virksomheder og organisationer.

Uddannelsen tager udgangspunkt i problembaseret læring. Det vil sige, at du på 1. og 2. semester skriver projekt i grupper, på 3. semester er i praktik, og på 4. semester skriver speciale.

Kandidatuddannelsen i kommunikation giver mulighed for at specialisere sig gennem projekter og valgfag. Du kan koncentrere dit arbejde inden for mange forskellige områder, eksempelvis:

  • Strategisk kommunikation og sociale medier
  • Politisk kommunikation
  • Markedskommunikation og medier
  • Oplevelsesøkonomi
  • Æstetik kommunikation
  • Etik og medier
  • Organisations- og ledelseskommunikation
  • Proces- og projektstyring

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Kommunikation løber over fire semestre. På hvert semester har du som studerende mulighed for at tone din uddannelse gennem eksempelvis valgfag, workshops og projektemner, så den passer til dine interesser og fremtidige jobønsker.

Semesteroversigt

Valgmoduler

På 1. og 2. semester udbydes der valgmoduler

Du kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier eller ansøge studienævnet om lov til at erstatte det ene eller begge af de valgfrie moduler med valgfag, der tilbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller af andre universiteter.

Se KDMs udbud af valgfag

Uddannelsens opbygning

​Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Uddannelsens opbygning kan ses i nedenstående tabel. 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Projektmodul: Analyse af kommunikativ praksis (15) Projektmodul: Forandring og intervention gennem kommunikation (20)

Projektmodul: Kommunikation i praksis (30)

eller

Projektmodul: Kommunikationsteori og metode (30)

Kandidatspeciale (30)    
Studiefagsmodul: Forskningsmetodologi (5) Valgfagsmodul (10)
Studiefagsmodul: Kommunikationsfagligt emnestudie (10)

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Kommunikation kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Udlandsophold og projektorienteret forløb

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Se uddannelsens studieordninger for Aalborg og København.

Job og karriere

Flertallet af kandidaterne fra Kommunikation arbejder der, hvor der skal overvindes barrierer, løses problemer og ske en udvikling via kommunikation og/eller kommunikationsteknologi – det være sig mennesker imellem, mennesker og organisation imellem, virksomheder og offentlighed imellem, eller mennesker og informationsteknologi imellem.

Se hvilke job- og karrieremuligheder kandidatuddannelsen i Kommunikation på Aalborg Universitet har ført til på Kommunikation - kandidat AAU Aalborg 2017 eller på Kommunikation - kandidat AAU København 2017

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...