AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Samfundsfag

Samfundsfag

Samfundsfag

Samfundsfag som sidefag søger at give dig et overordnet kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og et godt indblik i samfundets institutioner og funktionsmåder. Samtidig vil du gennem uddannelsen opbygge en metodisk værktøjskasse, der både i løbet af uddannelsen og bagefter vil gøre dig i stand til at identificere og analysere konkrete problemstillinger samt videreformidle viden i en undervisningssituation.

Samfundsfag som sidefag består på både bachelor- og kandidatniveau af følgende fag:

  • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
  • Politisk filosofi, inklusive fagets videnskabsteori
  • Samfundsvidenskabelige metoder (I og II)
  • Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange
  • Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering
  • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik
  • Sociologi – herunder både Politisk sociologi og Sociologiens hovedtemaer

Samfundsøkonomi og økonomisk politik sigter mod at give dig en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om økonomisk teori/samfundsøkonomi samt økonomisk-politiske problemstillinger.

Politisk filosofi har til formål at give dig et overordnet indblik i centrale temaer indenfor samfundsfilosofi og politisk teori. Du lærer at analysere sammenhænge mellem udvalgte politisk-filosofiske traditioner, ideer/begreber og politiske emner. Målet er, at du lærer at inddrage politisk-filosofiske samt videnskabsteoretiske perspektiver på aktuelle politiske problemstillinger.

Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange indeholder en gennemgang af de centrale klassiske og nyere politologiske tilgange og genstandsfelter indenfor studiet af politik. Du vil blandt andet komme til at arbejde med policyanalyse og implementering samt med politikteoretiske perspektiver på EU som politisk system og politisk institutionelt niveau.

Verdenspolitik: Globalisering og regionalisering giver dig en introduktion til det internationale system og de aktører, strukturer, institutioner og processer, som eksisterer der. Fokus er på at analysere globalisering og regionalisering i forhold til det internationale system. I kurset indgår teorier og problemstillinger om international politisk økonomi, international politik, EU og udviklingsteori.

Pædagogik og samfundsfagsdidaktik er en kursusrække, hvor der lægges vægt på teorier, der giver dig viden om, hvordan du bedst kan give viden fra dig i en undervisningssituation, men også hvordan andre mennesker modtager viden. Du får så at sige redskaber, du konkret vil kunne bruge i en undervisningssituation på fx ungdomsuddannelserne.

Sociologi består både af en undervisningsrække omhandlende Politisk sociologi og en forelæsningsrække omhandlende Sociologiens hovedtemaer. Du vil både komme til at arbejde med centrale sociologiske begreber og teorier samt med hvordan en række sociologiske begreber udvikles i en politisk-sociologisk sammenhæng.

Desuden vil der være undervisning i samfundsvidenskabelige metoder.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder
Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Vi opfordrer dig i så fald til at få lavet en individuel studieplan ved den decentrale studievejleder.

Få et hurtigt overblik over uddannelsens struktur og opbygning.

Se studieordning for Samfundsfag som sidefag.
 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Samfundsfag, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Matematik B.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Den decentrale studievejledning på Politik & Administration, Samfundsfag og It-ledelse
Fibigerstræde 1, lok. 30
9220 Aalborg Ø
Telefon.: 9940 8045
E-mail: admsamf-studvejl@dps.aau.dk  
Åbningstider: Se træffetider på hjemmesiden.