Forskning
Samarbejde

Samfundsfag

Samfundsfag som sidefag

Samfundsfag som sidefag

Samfundsfag som sidefag giver dig et overordnet kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og et godt indblik i samfundets institutioner og funktionsområder.

Gennem uddannelsen opbygger du en metodisk værktøjskasse, der gør dig i stand til at identificere og analysere konkrete problemstillinger. Og til at videreformidle viden i en undervisningssituation. Der er således en stærk tilknytning til dit centrale fag.

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Samfundsfag som sidefag består af følgende fag

Bachelor

 • Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
 • Politologisk grundkursus
 • Aktuelle politologiske problemstillinger
 • Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
 • Politisk sociologi
 • Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder

Kandidat

 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
 • International Politik
 • EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
 • Pædagogik og samfundsdidaktik
 • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • Sociologi

Du får både

 • Viden om international politik, samfundsøkonomi og sociologi samt pædagogiske og didaktiske problemstillinger relateret til samfundsfag som gymnasiefag
 • Færdigheder til - inden for visse samfundsfaglige hovedområder - at analysere konkrete samfundsmæssige problemer, at kunne tilrettelægge og gennemføre dybdegående undersøgelser, at kunne forholde sig kritisk til anvendt teori og metode samt formidle samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde.
 • Kompetencer til at samarbejde med andre faggrupper og på kvalificeret vis løse analyse- og undervisningsopgaver inden for samfundsfagsområdet.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder
Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Vi opfordrer dig i så fald til at få lavet en individuel studieplan ved den decentrale studievejleder.

Få et hurtigt overblik over uddannelsens struktur og opbygning.

Se studieordning for Samfundsfag som sidefag.
 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Samfundsfag, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Se studieordningens §7. Her vil det fremgå om uddannelsen tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

De decentrale studievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Den decentrale studievejledning på Politik & Administration, Samfundsfag og It-ledelse
Studievejleder Stine Neergaard
Fibigerstræde 5, lok. 62
9220 Aalborg Ø
Telefon.: 9940 8045
E-mail: admsamf-studvejl@dps.aau.dk  
Åbningstider: Onsdage kl. 12-14 og fredage kl. 10-12.