AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Engelsk, kandidat

Engelsk

Engelsk

Kandidatuddannelsen i Engelsk sætter fokus på praktisk sprog, sprogvidenskab og diskursstudier, litteratur- og tekstvidenskab og kulturvidenskab. Det er områder, som ligger i forlængelse af bacheloruddannelsen i Engelsk, men på et højere niveau på kandidatuddannelsen. Du bestemmer i vid udstrækning selv, hvilke dimensioner du ønsker at specialisere dig i på kandidatniveau.

Endvidere indeholder kandidatuddannelsen i Engelsk et praksismodul på 3. semester, hvor du arbejder med forskellige formidlings- og undervisningsteorier og -teknikker, inden du får mulighed for at prøve dine faglige formidlingsevner af i et kortere praktikophold på en uddannelsesinstitution eller i en virksomhed. Praktikopholdet kan være af et par ugers varighed og op til et par måneder, afhængigt af hvor du vælger at komme i praktik

Kandidatuddannelsen i Engelsk kvalificerer dig til at undervise i engelsk på de gymnasiale uddannelser og åbner op for en række andre karrieremuligheder, f.eks. inden for kulturformidling eller kommunikation.

studieordning for kandidatuddannelsen i engelsk 2020

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Tekst- og kulturhistorie
  • Praksis
  • Kulturelle tekststudier eller oversættelsesteori

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen