Forskning
Samarbejde

Dansk (sidefag)

Statue af H.C. Andersen

Dansk

Fra runesten til Nordkraft
- det er Dansk

Dansk er en uddannelse, der beskæftiger sig bredt med dansk kultur. Du får stor indsigt i og viden om dansk litteratur, medier og sprog. Danskuddannelsen omfatter områderne:

  • litteraturhistorie og litterær tekstanalyse
  • medieanalyse og mediehistorie
  • sprogvidenskab
  • kulturformidling og kommunikation

Dansk giver mange jobmuligheder. Mange får arbejde som undervisere i gymnasieskolen og inden for voksenuddannelser. Men lige så mange får glæde af deres uddannelse inden for informations- og kommunikationsarbejde, kulturformidling, tekstforfatning, projektledelse, forlagsbranchen, nyhedsformidling og andre formidlingsopgaver.

Sidefagets opbygning

Du kan læse Dansk som sidefag i en bacheloruddannelse med et andet fag som grundfag. Sidefaget er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point. På sidefagets første semester (dit 5. semester), som studeres samtidig med, at du udarbejder dit bachelorprojekt inden for dit grundfag, følger du 1. semester i grundfaget på Dansk. På dit 6. semester følger du grunduddannelsens 2. semester. Hvis du vil fortsætte med kandidatuddannelsen i dit grundfag og sidefaget i Dansk, fortsætter du på 7. semester på kandidatsidefaget i Dansk.
8. semester består både af grundfag og sidefag, idet du læser halvdelen af tiden på hvert fag. Herefter er du færdig med det samlede sidefag, og det resterende år af din kandidatuddannelse læser du på dit grundfag.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

Uddannelsesmuligheder med Dansk

5. og 6. semester (BA-sidefag)

På det første semester på sidefaget bliver du introduceret til det, der er den mest grundlæggende færdighed i Dansk: at analysere. Du lærer at analysere tekster på en række områder: den sproglige analyse, den litterære og analyse af fx film og tv. Desuden begynder et kursus i dansk litteraturhistorie, der kommer til at strække sig over også de kommende semestre. På det andet semester er hovedvægten lagt på medier. Du vil lære om mediehistorie og vil komme til at fordybe dig i medievidenskabens discipliner. Projektemner inden for medier kan række fra bogtrykkerkunst over stumfilm til "Krøniken", "Drengene fra Angora" og "Hitman 2".

3. og 4. semester (KA-sidefag)

Det tredje semester på sidefaget i Dansk (dit 7. semester) lægger hovedvægten på den sprogvidenskabelige dimension af dansk. Her lærer du om teorier og metoder til at analysere sprog og sprogbrug. Projektemner kan være analyse af fx unges sprogbrug, sprogvariationer som følge af nye medievaner, sproget i nyhedsudsendelser og H. C. Andersens sprog. På det fjerde og sidste semester drejer det sig om litteratur. Du kan vælge at fordybe dig i en periode (fx 1890-1920) eller et tema (fx storbyskildringer i litteraturen). Du får tilbudt kurser inden for den valgte periode eller det valgte tema, ligesom projektet skal omhandle et emne, der knytter sig til perioden eller temaet.

Jobmuligheder

Dansk giver dig færdigheder og kompetencer, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge, på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Mange bliver beskæftiget med undervisning i gymnasiet, voksenuddannelse osv. Men lige så mange får glæde af deres uddannelse inden for informations- og kommunikationsarbejde, projektledelse, markedsføring og -strategi, nyhedsformidling og andre formidlingsopgaver.

Undervisning i gymnasieskolen kræver pædagogikum

Du får via uddannelsen faglig kompetence til at undervise i faget, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser.

Se mere om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside

Se studieordningen for bacheloruddannelsen og bachelorsidefaget i dansk

 

 

Se studieordningen for kandidatuddannelsen og kandidatsidefaget i Dansk

 

 

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Dansk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Ingen.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

På Dansk er vores studievejledere selv studerende. Det betyder, at de nemt kan vejlede om fagligt indhold og arbejdsbelastning på studiet. Derudover kan de svare på spørgsmål om optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om, hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

decentral studievejleder på Dansk

Pernille Aaen Søltoft

Pernille Aaen Søltoft
Kroghstræde 3, lok. 3.121
9220 Aalborg Ø

 

KONTORTID UNDER CORONA-NEDLUKNINGEN

Pga. corona-situationen er der i øjeblikket ingen faste kontortider, men vi kan holde et online-møde, hvis du foretrækker det. Skriv eller ring for aftale om et online-møde.


HVAD SNAKKER VI OM PÅ ET ONLINE-MØDE?

Vi kan tage en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer. For mig er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.


Lille studievejledning

Læs også Lille studievejledning. Den er ment som et kort opslagsværk, hvor du kan få svar på nogle grundlæggende spørgsmål især vedrørende kursusdeltagelse, projektarbejde, skriftlige opgaver og eksamen

► AAU Studievejledningens hjemmesider om studieteknik.