Forskning
Samarbejde

Dansk (sidefag)

Statue af H.C. Andersen

Dansk

DANSK – FRA RUNER TIL SNAPCHAT

På sidefagsuddannelsen i Dansk får du en bred faglig indsigt i områderne:

 • litteraturhistorie og litterær tekstanalyse
 • mediekultur og medievidenskab
 • sprogteori og sproganalyse

SIDEFAGETS OPBYGNING

Du læser Dansk som sidefag i kombination med dit hovedfag. Sidefaget er opdelt i et bachelor- og et kandidatsidefag, som hvert fylder 45 ECTS-point.

 • På dit 5. semester starter du på bachelorsidefaget i Dansk samtidig med, at du skriver dit bachelorprojekt på dit hovedfag
 • På dit 6. semester færdiggør du dit følger du bachelorsidefaget.
 • Hvis du vil fortsætte på kandidatuddannelsen i dit hovedfag og sidefaget i Dansk, fortsætter du på 7. semester på kandidatsidefaget i Dansk.
 • På 8. semester færdiggør du dit kandidatsidefag i Dansk samtidig med at du starter på kandidatuddannelsen i dit hovedfag. Herefter er du færdig med dit sidefag, og det resterende år af din kandidatuddannelse læser du på dit Hovedfag.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  FOR DIG, DER KOMBINERER TO FAG 'PÅ TVÆRS' AF HOVEDOMRÅDER

Hvis du kombinerer to fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over de fagkombinationer, som medfører studietidsforlængelse.

SIDEFAGETS INDHOLD

5. OG 6. SEMESTER (BA-SIDEFAG)

På dit 5. semester følger du 1. semester i grundfaget på Dansk. Her bliver du introduceret til det, der er den mest grundlæggende færdighed i Dansk: At analysere. Du lærer at analysere tekster på en række områder: Den litterære analyse, den sproglige analyse og analyse af medietekster. Desuden begynder et kursus i dansk litteraturhistorie, der kommer til at strække sig over de kommende semestre.
Dit 6. semester har hovedvægt på medievidenskab. Du vil lære om medieteknologier og digitalisering og skrive projekt om medievidenskab i historisk kontekst. Projektemnerne kan være af både historisk og nutidig karakter, dække alt fra stumfilm til nye streaming-tjenester, fra kampagnejournalistik til fake news, fra trykte medier til digitale informationstjenester. 

7. OG 8. SEMESTER (KA-SIDEFAG)

På dit 7. semester er fokus på sprogvidenskab. Du vil lære om sprogbrug, sprogsystemer og sproghistorie. Projektemner kan være fx analyse af grammatik eller moralitet i samtalesprog, variation, stil og norm i skriftsprog, bevidst og ubevidste sprogholdninger til forskellige socio- og dialekter eller sammenhængen mellem sprog og ideologi eller sprog og identitet.
Dit 8. og sidste semester Du kan vælge at fordybe dig i en periode (fx 1960’erne i dansk litteratur), et tema (fx litteraturens behandling af klimaproblemer), en genre (fx Science Fiction) eller en teoretisk eller metodisk tilgang (fx postkritik). Du får kursusundervisning i et givet emne, som projektet skal knytte sig til.

JOBMULIGHEDER

Uddannelsen i Dansk giver dig en stor vifte af jobmuligheder. På studiet kommer du til at arbejde sammen med andre om projekter, som I selv definerer. Det gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet, fordi det giver dig kompetencer til:

 • at tænke selvstændigt
 • hurtigt at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • at samarbejde med fokus på at få mest ud af hinandens kompetencer

Mange, der studerer Dansk, får arbejde som undervisere. Ofte i gymnasiet, men det kan også være på højskoler eller på andre voksenuddannelser. Men lige så mange får arbejde inden for kommunikation og formidling, fx som:

 • Social Media manager, Dansk Røde Kors
 • Journalist, TV2 Nord
 • Kulturformidler, Frederikshavn Kommune
 • Tekstforfatter, reklamebureauet Weltklasse

UNDERVISNING I GYMNASIESKOLEN KRÆVER PÆDAGOGIKUM

Du får via uddannelsen faglig kompetence til at undervise i Dansk, men ikke pædagogisk kompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Læs mere om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Dansk, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Ingen.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Studiets vejleder

På Dansk er vores studievejledere selv studerende. Det betyder, at de nemt kan vejlede om fagligt indhold og arbejdsbelastning på studiet. Derudover kan de svare på spørgsmål om optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om, hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

decentral studievejleder på Dansk

Pernille Aaen Søltoft

Camilla Møller Olesen
Kroghstræde 3, lok. 3.123
9220 Aalborg Ø

 

KONTORtid

Onsdage fra 10.15-12.15.


HVAD SNAKKER VI OM PÅ ET ONLINE-MØDE?

Vi kan tage en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold over studiejobs til hvordan vores kantine ser ud og fungerer. For mig er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.


Lille studievejledning

Læs også Lille studievejledning. Den er ment som et kort opslagsværk, hvor du kan få svar på nogle grundlæggende spørgsmål især vedrørende kursusdeltagelse, projektarbejde, skriftlige opgaver og eksamen

► AAU Studievejledningens hjemmesider om studieteknik.