Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) (fleksibel master i offentlig ledelse) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) (fleksibel master i offentlig ledelse) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 2-6 år.

Formålet med MPG-uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Uddannelsen sigter mod at udvikle lederens viden, kompetence og færdigheder.

 • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer(Kontekstuel viden)
 • Viden om ledelsesteori og begreber og evne til at analysere og omsætte teorier til praksis (teoretisk og analytisk kompetence)
 • Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis (refleksiv kompetence)
 • Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
 • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)

 

 

læs mere

Fakta

Master of Public Governance

Varighed

 • 2-6 år
 • Studiestart i september og februar

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • Samlet uddannelse: 217.750 kr.
 • Pr. modul: 10.850 - 28.250 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Hjælp til ansøgning

Vi anbefaler, at du opretter dig som selvoprettet bruger i Ansøgningsportalen (se evt. loginvejledningen s. 2, som du finder i den hvide ansøgningsboks "Søg optagelse").

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på MPG modulerne enkeltvist.

Når du har oprettet dig som bruger i Ansøgningsportalen og skal i gang med at oprette selve ansøgningen, skal du derfor vælge følgende, når du står i fanebladet ”Opret ansøgning”:

 • Institution: Aalborg Universitet
 • Uddannelsestype: Enkeltfag Diplom/Master
 • Klik på "Søg” knappen til højre (uden at udfylde andet).

Så får du vist en liste med alle søgbare moduler det pågældende semester. Vælg det ønskede modul og færdiggør din ansøgning. Hvis du ønsker at søge om optagelse på mere end ét modul, skal du oprette en ansøgning for hvert modul.