Spring til indhold

OLM-modul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelse af reform og forandring

Søg optagelse

OLM-modul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelse af reform og forandring

Fakta

Ledelse af reform og forandring, OLM-modul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
18.050 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
September 2023 - januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Frist forlænget til 15. august

På modulet opnår du viden om og forståelse for centrale begreber og temaer inden for reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst. Du opnår kompetencer til analytisk at reflektere over din egen forandringsledelsespraksis, når konkrete forandringsprocesser i en offentlig og politisk kontekst skal tilrettelægges og gennemføres. Og du opnår færdigheder i skriftligt og mundtligt at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer.

I undervisningen kombineres forelæsninger, case-baseret undervisning samt gruppediskussioner med efterfølgende oplæg omkring dagens pensum. Cases vil blive præsenteret af eksterne undervisere. Dertil kommer vejledning og gruppevise diskussioner i forbindelse med udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Målet er at deltagerne fordyber sig i ny viden og bliver udfordret af at forholde sig til egne cases og til cases, som udspiller sig udenfor egen organisation.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.