Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterMaster i Offentlig Ledelse

Valgmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer

Modulansvarlig Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Søg optagelse

Valgmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer

Modulansvarlig Kenneth Mølbjerg Jørgensen

Søg optagelse

Fakta

Bæredygtig ledelse i offentlige organisationer: Perspektiver på ledelse med relation til FN's verdensmål, valgmodul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
  • 18.000 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
Februar 2023 - juni 2023
ECTS
  • 5
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 15. januar 2023

Temaet har fokus på et vigtigt problemområde offentlige virksomheder: udfordringen og kravet om bæredygtig udvikling. Vi vil fokusere på dette ud fra en kombination af perspektiver på magt og etik i organisationer og herunder fokusere på offentlige organisationers sociale og miljømæssige ansvar. Indenfor organisationslitteraturen har spørgsmålet omkring organisationers ansvar været placeret indenfor litteraturen om virksomhedens sociale ansvar—corporate social responsibility (CSR). Snarere end at være en bestemt fremgangsmåde i organisationer i dag omfatter CSR en myriade af forskellige strategier, politikker og praksisser, som er fælles i den forstand, at de forsøger at omformulere og forandre organisationens aktiviteter og relationer til kunder, samfund, leverandører, naturen, medarbejdere og andre interessenter med henblik på at agere økonomisk, socialt og miljømæssigt forsvarligt. CSR-litteraturen taler om den tredobbelte bundlinje, som handler om at balancere forskellige krav mellem people, planet and profit.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.