Spring til indhold

Grundmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelsesfagligt grundforløb

Søg optagelse

Grundmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelsesfagligt grundforløb

Fakta

Ledelsesfagligt grundforløb, grundmodul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
August 2023 - januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Frist forlænget til 15. august

Gennem modulet opnår du viden om teorier om ledelse generelt og teorier om offentlig ledelse specifikt, samt kendskab til grundlæggende udvikliklingstræk og nuværende kendetegn ved den danske offentlige sektor.

Du opnår færdigheder i at oversætte og drage implikationer af teorier og empirisk viden fra faget i relation til at forstå din egen ledelseskontekst og ledelsespraksis.

Du opnår kompetencer til at reflektere over ændringer i din egen ledelsespraksis og på den baggrund udarbejde en personlig udviklingsplan, der inkluderer overvejelser om MPG-forløbet, den personlige udvikling og det, at være leder generelt.

Pædagogisk veksles mellem faglige oplæg (forelæsninger), gruppearbejde og -øvelser og arbejde med den individuelle udviklings- og studieplan. Der lægges vægt på en problemorienteret pædagogik, hvor der skal være rig mulighed for at bringe teoretisk faglige elementer i spil i forhold til de studerendes egne, konkrete arbejdskontekster og problemer.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Bemærk seminar 1 afholdes på Comwell Rebild Bakker, hvor overnatning er indregnet i modulprisen. Øvrig undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.