Spring til indhold

Grundmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Forskningsdesign og -metode

Søg optagelse

Grundmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Forskningsdesign og -metode

Fakta

Forskningsdesign og -metode, grundmodul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
11.000 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
3
Ansøgningsfrist
1. december 2023

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.
  • om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.
  • om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.   


Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser.
  • at anvende viden fra modulet til at vurdere andres samfundsvidenskabelige undersøgelser.


Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.
  • at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor offentlig ledelse.at tage
  • stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.  

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.