Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Offentlig ledelse

Master

Offentlig ledelse

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

Udbytte

Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer
Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling
Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis

2-årig deltidsuddannelse

Master

Offentlig ledelse

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

Udbytte

Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer
Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling
Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
  • Samlet uddannelse: 208.250 kr.
  • Pr. modul: 10.650 - 28.250 kr.
Varighed
  • 2-6 år
  • Studiestart i september og februar
ECTS
60
Ansøgningsfrist
  • Fortsat ledige pladser på moduler med start september 2023 - søg hurtigst muligt

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor.

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 2-6 år.

Formålet med MPG-uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Uddannelsen sigter mod at udvikle lederens viden, kompetence og færdigheder.

  • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer (Kontekstuel viden)
  • Viden om ledelsesteori og begreber og evne til at analysere og omsætte teorier til praksis (teoretisk og analytisk kompetence)
  • Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis (refleksiv kompetence)
  • Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
  • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Målgruppe og udbytte

Undervisning

Moduler forår 2023

Moduler efterår 2023

Moduler forår 2024

Moduler efterår 2024 - Foreløbig - med forbehold til rettelser

Øvrige moduler

Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen består af to dele. Der stilles både krav om et bestemt uddannelsesniveau samt krav om relevant erhvervserfaring:

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter