Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Offentlig ledelse

Master

Offentlig ledelse

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse for offentlige ledere, hvor vi kombinerer ledelsesteori og ledelsespraksis. Formålet med uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse. Her vil du få styrket dine ledelseskompetencer og bliver skarpere på at bedrive dine ledelsesopgaver i praksis.

Udbytte

Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer
Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling
Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis

2-årig deltidsuddannelse

Master

Offentlig ledelse

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse for offentlige ledere, hvor vi kombinerer ledelsesteori og ledelsespraksis. Formålet med uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse. Her vil du få styrket dine ledelseskompetencer og bliver skarpere på at bedrive dine ledelsesopgaver i praksis.

Udbytte

Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer
Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling
Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
  • Samlet uddannelse: 213.500 kr.
  • Pr. modul: 11.000 - 28.500 kr.
Varighed
  • 2-6 år
  • Studiestart i september og februar
ECTS
60
Ansøgningsfrist
  • 1. december 2023

Master i Offentlig Ledelse (MPG) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor.

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 2-6 år.

Formålet med MPG-uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Uddannelsen sigter mod at udvikle lederens viden, kompetence og færdigheder.

  • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer (Kontekstuel viden)
  • Viden om ledelsesteori og begreber og evne til at analysere og omsætte teorier til praksis (teoretisk og analytisk kompetence)
  • Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis (refleksiv kompetence)
  • Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
  • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Målgruppe og udbytte

Undervisning

Moduler efterår 2023

Moduler forår 2024

Moduler efterår 2024 - Foreløbig - med forbehold til rettelser

Øvrige moduler

Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen består af to dele. Der stilles både krav om et bestemt uddannelsesniveau samt krav om relevant erhvervserfaring:

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter