Spring til indhold

Master­uddannelser

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med dine kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.

Master­uddannelser

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med dine kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.

Kom videre med din karriere

En masteruddannelse er et skridt videre i din karriere. Uddannelsen udvikler både dine personlige og faglige kompetencer og styrker dit netværk. Med en masteruddannelse får du styrket din faglighed – enten generelt eller inden for et specielt, fagligt område. Når du har taget en masteruddannelse, har du kompetencer til højt kvalificerede funktioner i offentlige og private virksomheder.

Hvis du ikke har en forudgående uddannelse på kandidatniveau, kan du via en masteruddannelse opnå et formelt kompetenceløft. Har du allerede en kandidatuddannelse, kan du bruge deltagelsen i en masteruddannelse som opdatering og efteruddannelse.

Varighed

De fleste masteruddannelser har en varighed på 2 år, hvis du deltager i uddannelsen uden pauser. Nogle af masteruddannelserne giver mulighed for at følge enkeltfag/enkeltmoduler fra uddannelsen, hvis du ikke ønsker at tage en hel masteruddannelse.

Studer online

Som masterstuderende ved AAU har du adgang til Moodle online, hvor du har overblik over pensum, dine medstuderende, fælles noter, opslag m.m. Og du kan passe dit studium på den tid af døgnet, der passer med din hverdag.

Du har desuden - via Universitetsbiblioteket - adgang til en hel verden af viden, og vejledning om nødvendigt.

Se videoer

Masterstuderende fortæller om udbyttet af uddannelserne, og om, hvordan man får studiet til at fungere sammen med karriere og familieliv.