Master­uddannelser

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med dine kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.

Master, Aalborg Universitet
Brochure om master og øvrige efteruddannelser

Master­uddannelser

En masteruddannelse er en deltidsuddannelse, som afsluttes på kandidatniveau. Den er erhvervsrettet og kobler den nyeste forskningsbaserede viden med dine kompetencer og erfaringer fra det daglige arbejde.

Brochure om master og øvrige efteruddannelser
Master, Aalborg Universitet

Masteruddannelser ved Aalborg Universitet

 • Bygningsfysik

  En Master i Bygningsfysik forbedrer dine evner til at løse komplekse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til både energieffektivitet, fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima.

  København

 • Datadrevet organisationsudvikling

  Masteruddannelsen MDO uddanner helhedstænkende dataledere. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

  København

 • Fleksibel master

  En masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personligt tilrettelagt masteruddannelse, hvor du selv er med til at sammensætte de moduler, som uddannelsen skal bestå af.

  Aalborg, Esbjerg og København

 • IKT og Læring

  Master i ikt og læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

  Aalborg, Aarhus, København, Roskilde samt online

 • Information and Communication Technologies (mICT)

  Master i Information and Communication Technologies er en international kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet med speciale i Cybersikkerhed og Informationssikkerhed. Uddannelsen er designet til dig, der arbejder i IKT-branchen og ønsker at opgradere eksisterende eller nye kompetencer, samtidig med at du kan udføre dit arbejde.

  København - Engelsksproget

 • Inkluderende arkitektur

  Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed) er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Den er for dig, der interesserer dig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum.

  København

 • IT

  Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder professionelt med enten forretnings-, produkt- eller serviceudvikling med IT, ledelse af IT, undervisning inden for IT eller softwareudvikling.

  Aalborg

 • IT - Interaktionsdesign og Multimedier

  Master i IT, linjen i Interaktionsdesign og multimedier har fokus på forholdet mellem brugere og IT-systemer. Fagpakkerne ruster dig til aktuelle og fremtidige opgaver med at vurdere, udvikle og implementere interaktive, digitale medier og interaktive produkter med fokus på brugernes oplevelse.

  Aalborg

 • IT - Organisation

  Master i it, Organisation skærper dine digitale kompetencer, og du bliver bl.a. dygtigere til at assistere din ledelse i valg af processer og modeller som led i organisationens udvikling med it. Master i it, Organisation er derfor en god investering for både dig og din virksomhed. De virksomheder, der klarer sig bedst i konkurrencen, er dem, der formår at tænke it og forretning sammen og udvikler it-produkter og it-ydelser, som er attraktive for brugerne.

  Aalborg

 • IT - Softwarekonstruktion

  Master i it, Organisation skærper dine digitale kompetencer, og du bliver bl.a. dygtigere til at assistere din ledelse i valg af processer og modeller som led i organisationens udvikling med it. Master i it, Organisation er derfor en god investering for både dig og din virksomhed. De virksomheder, der klarer sig bedst i konkurrencen, er dem, der formår at tænke it og forretning sammen og udvikler it-produkter og it-ydelser, som er attraktive for brugerne.

  Aalborg

 • Læreprocesser

  Master i Læreprocesser ruster dig til at forstå og tilrettelægge mange slags læreprocesser. Det er en alsidig forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer formidling og diskussion af den nyeste faglige viden med de studerendes selvstændige arbejde i projekter. Uddannelsen er tværfaglig, og de studerende kommer fra forskellige professions- og erhvervsområder som fx undervisning, sundhed, konsulentbranchen og HR.

  Aalborg

 • Læreprocesser, Innovation og Kreativt Læringsdesign

  Masteruddannelsen KREA har fokus på kreativitet, innovation og entreprenørskab. Det er kompetencer, som efterspørges i det danske uddannelsessystem og i offentlige og private institutioner og organisationer. Du bliver uddannet til at designe kreative og innovative processer med inddragelse af eksperimenterende læringsformer med det formål at understøtte en innovativ kultur på din arbejdsplads.

  Aalborg

 • Læreprocesser, Ledelses- og organisationspsykologi

  Master i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) giver dig forskningsbaseret viden om, hvordan du som leder eller konsulent kan bidrage til at understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring i mange forskellige sammenhænge. Som deltager på LOOP sættes din egen faglige og personlige udvikling i fokus. Den understøttes gennem undervisning, samarbejde i læringsgrupper, projektarbejde og gennem deltagelse i et personligt udviklingsforløb.

  Aalborg

 • Læreprocesser, Pædagogisk Ledelse

  Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i uddannelsesmæssige sammenhænge - fx på ungdomsuddannelser, i grundskolen eller dagtilbud. Gennem uddannelsen vil du opnå kompetencer til at lede professionelles læring på individ- og organisationsniveau.

  Aalborg og København

 • Management of Technology, MMT - Executive MBA

  Master in Management of Technology (MMT) uddanner ledere til at stå i spidsen for teknologisk forandring. MMT er en to-årig Executive MBA for ledere i industrien, IT-sektoren og den offentlige sektor. Uddannelsen fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi.

  Aalborg

 • Master of Business Administration (MBA)

  Aalborg Universitet udbyder en fuldt akkrediteret videreudvikling af den klassiske Master of Business Administration (MBA). Uddannelsen baserer sig på AAU’s avancerede og internationalt anerkendte undervisningsmodel med problemløsning og anvendelsesorientering som den grundlæggende tilgang til studiet.

  Aalborg

 • Personlig Medicin

  Master i Personlig Medicin er en 2-årig masteruddannelse på deltid. Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

  Aalborg. Aarhus, Odense og København

 • Problem Based Learning in Engineering and Science (MPBL)

  The Master in Problem Based Learning in Engineering and Science (MPBL) is a fully online, highly interactive and flexible e-Learning programme for faculty staff at institutions which want to change to Problem Based Learning (PBL) – or for faculty staff who just are interested in learning more about PBL.

  Online - Engelsksproget

 • Procesledelse og organisatorisk forandring

  På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling med mærkbare resultater.

  Aalborg og København

 • Public Governance

  Master of Public Governance (MPG) (fleksibel master i offentlig ledelse) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

  Aalborg

 • Sexologi

  På masteruddannelsen i sexologi får du viden og færdigheder inden for det sexologiske felt. Du lærer at optage en sexologisk anamnese og igangsætte relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. Du får stærke kompetencer inden for kliniske og videnskabelige problemstillinger – både på samfundsniveau og i mødet med borgere og patienter.

  Aalborg og København

 • Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

  Et stort og stigende antal mennesker lever et liv med smerter. Det kan medføre fysiske, psykiske og sociale gener for den enkelte og der er en betydelig samfundsøkonomisk udgift til medicinering, behandling og rehabilitering. Dét kan du være med til at ændre og skabe løsninger til. På masteruddannelsen arbejder du med konkrete problemstillinger. Du får viden og kompetencer til at bruge videnskabelige metoder i vurdering af behandlingsstrategier til smertepatienter.

  Aalborg

 • Udsatte Børn og Unge, Faglig Ledelse

  Master i udsatte børn og unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge.

  København

Kom videre med din karriere

En masteruddannelse er et skridt videre i din karriere. Uddannelsen udvikler både dine personlige og faglige kompetencer og styrker dit netværk. Med en masteruddannelse får du styrket din faglighed – enten generelt eller inden for et specielt, fagligt område. Når du har taget en masteruddannelse, har du kompetencer til højt kvalificerede funktioner i offentlige og private virksomheder.

Hvis du ikke har en forudgående uddannelse på kandidatniveau, kan du via en masteruddannelse opnå et formelt kompetenceløft. Har du allerede en kandidatuddannelse, kan du bruge deltagelsen i en masteruddannelse som opdatering og efteruddannelse.

Varighed

De fleste masteruddannelser har en varighed på 2 år, hvis du deltager i uddannelsen uden pauser. Nogle af masteruddannelserne giver mulighed for at følge enkeltfag/enkeltmoduler fra uddannelsen, hvis du ikke ønsker at tage en hel masteruddannelse.

Studer online

Som masterstuderende ved AAU har du adgang til Moodle online, hvor du har overblik over pensum, dine medstuderende, fælles noter, opslag m.m. Og du kan passe dit studium på den tid af døgnet, der passer med din hverdag.

Du har desuden - via Universitetsbiblioteket - adgang til en hel verden af viden, og vejledning om nødvendigt.

Se videoer

Masterstuderende fortæller om udbyttet af uddannelserne, og om, hvordan man får studiet til at fungere sammen med karriere og familieliv.