Spring til indhold

OLM-modul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Kommunikation og ledelse

Søg optagelse

OLM-modul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Kommunikation og ledelse

Fakta

Kommunikation og ledelse, OLM-modul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
18.050 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
September 2023 - januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Frist forlænget til 15. august

Gennem modulet opnår du viden om og forståelse for kommunikationens betydning og former i et moderne, kommunikativt differentieret samfund og i en offentlig og politisk kontekst.

Du opnår færdigheder i strategisk kommunikation af visioner, mål og handlinger samt at afkode andres kommunikation via analyse og anvendelse af konkrete kommunikationsformer, redskaber og medier.

Du opnår kompetencer til at kommunikere proaktivt og strategisk i komplekse ledelsesprocesser samt evne til at reflektere over konsekvenserne af dine egne kommunikationshandlinger, -medier, -redskaber og -kontekst.

Modulet består af tre dele:

1. del: Kommunikation generelt og kommunikation i en politisk kontekst.

2. del: Kommunikative muligheder i en offentlig, politisk styret kontekst. Der arbejdes både med den interne (med medarbejdere) og den eksterne kommunikation med bl.a. borgerkontakt og fokus på omdømme.

3. del: Kommunikative udfordringer i en offentlig, politisk styret organisation, herunder krisekommunikation, omdømmeldelse og strategier i den digitale kontekst.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.